Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Algoritmikisa
Putka Open 2020 -kisan
2. kierros päättyy klo 23:00!

Keskustelu: Koodit näytille: Python: Tkinter: esimerkki

Sivu 1 / 1

koodaaja [16.09.2020 10:11:52]

Lainaa #

Tässä on esimerkki yksinkertainen Tkinterin käytöstä. Esimerkissä lisätään luvut listaan, joka lasketaan valinnan mukaan.

from tkinter import *

val = 0

window = Tk()

def valinta():
  global val
  val = (int)(var.get())

def laske(event):
  global val
  try:
    luku = float(syote.get())
    #Lasketaan valinnan mukaan.
    if (val == 1):
      lista.insert("end",luku**2)
    elif (val == 2):
      lista.insert("end",luku**3)
    elif (val == 3):
      tulos = luku**3-luku**2
      lista.insert("end",tulos)
  except ValueError:
    print("")

def tyhjenna():
  #Tyhjennetään.
  lista.delete(0,"end")

#Teksti
syote = StringVar()
var = IntVar()
teksti = Entry(window, textvariable=syote)
teksti.bind("<Return>", laske)
teksti.pack()
#Lista
lista = Listbox(window)
lista.pack()
#Radibuttonit
radio1 = Radiobutton(window,text="Nelio",variable=var,value=1,command=valinta)
radio1.pack()
radio2 = Radiobutton(window,text="Kuutio",variable=var,value=2,command=valinta)
radio2.pack()
radio3 = Radiobutton(window,text="Erotus",variable=var,value=3,command=valinta)
radio3.pack()
#Näppäin
nappain = Button(window,text="Tyhjennä",command=tyhjenna)
nappain.pack()
window.mainloop()

Vastaus

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta