Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Perl: Tk-kirjaston käyttö

koodaaja [26.08.2020 20:02:27]

#

Kyseinen koodi on esimerkki Perlin Tk-kirjaston käytöstä. Ohjelmassa käytetään esimerkkinä listalaatikko-objektia.

use Tk;

#Luodaan ikkuna.
$main = MainWindow->new;
$main->title("Ohjelma");
my $tulos = "";
#Luodaan objektit.

#Näppäimiä on neljä, joilla voi hallita listaa.
#Lisätään lisäksi kuuntelijat.
my $nappain = $main->Button(-text => "Lisaa alkuun", -command=>\&lisaa_alkuun)->pack();
my $nappain2 = $main->Button(-text => "Lisaa loppuun", -command=>\&lisaa_loppuun)->pack();
my $nappain3 = $main->Button(-text => "Valitse", -command=>\&valitse)->pack();
my $nappain4 = $main->Button(-text => "Poista", -command=>\&poista)->pack();
#Syöte ja tulostus.
#Asetetaan tekstiobjektille, muuttuja tulos
my $tlaatikko = $main->Entry()->pack();
my $teksti = $main->Label(-textvariable=>\$tulos)->pack();
my $lista = $main->Listbox(-selectmode=>"single")->pack();

sub lisaa_alkuun{
 #Lisätään alkuun tekstilaatikon syöte.
 my $syote = $tlaatikko->get();
 $lista->insert(0,$syote);
}

sub lisaa_loppuun {
 #Lisätään loppuun tekstilaatikon syöte.
 my $syote = $tlaatikko->get();
 $lista->insert("end",$syote);

}

sub valitse {
 #Valitaan listasta ensin indeksi ja haetaan tieto sitten indeksin mukaan, joka tulostetaan.
 $indeksi = $lista->curselection();
 $tulos = $lista->get($indeksi);

}

sub poista {
 #Poistetaan kaikki listasta.
 $lista->delete(0,'end');
}
MainLoop; #Tämä on välttämätön!

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta