Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: JavaFX: Toiminnot

koodaaja [23.07.2020 15:40:00]

#

Ohjelman neljä toimintoa (fibonacci, tribonacci, pascal, leibniz) vaihdetaan laittamalla hiiri ikkunassa olevan näppäimen päälle (ei siis tarvitse painaa näppäintä). Luvut lasketaan aina tekstikentän arvon muuttuessa.

package javafx_toiminnot;


import javafx.application.Application;
import static javafx.application.Application.launch;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFX_Toiminnot extends Application {


  int valinta = 0; //Valintoja on neljä.

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    //Tehdään asettelu.
    Button btn = new Button("Valitse");
    TextField teksti = new TextField();
    TilePane root = new TilePane();
    //Lisätään objektit.
    root.getChildren().add(btn);
    root.getChildren().add(teksti);
    //Lasketaan luvut aina, kun tekstikenttä muuttuu.
    //Tekstikentän arvo ei saa olla tyhjä.
      teksti.textProperty().addListener(new ChangeListener<String>() {

        @Override
        public void changed(ObservableValue<? extends String> observable, String oldValue, String newValue) {
          int maara = 0;
          //Otetaan lukujen määrä.
          if (!teksti.getText().equals("")){
            maara = Integer.valueOf(teksti.getText());

          }
          //Seuraavilla muuttujilla operoidaan laskuja.
          int a = 0;
          int b = 0;
          int c = 0;
          switch (valinta){
            case 1: //Fibonacci.
              a = 0;
              b = 1;
              c = 0;
              System.out.println("Fibonacci");
              for (int x = 0; x < maara; x++){
                c = a+b;
                a = b;
                b = c;
                System.out.println(c);
              }
              break;
            case 2: //Tetraedri
              a = 0;
              b = 0;
              c = 0;
              System.out.println("Tetraedri");
              for (int x = 0; x < maara; x++){
                a++;
                b += a;
                c += b;
                System.out.println(c);
              }
              break;
            case 3: //Pascal
              a = 1;
              b = maara-1; //Kertoja
              c = 1; //Jakaja
              //Kertoja pienenee ja jakaja kasvaa joka kierroksella.
              System.out.println("Pascal");
              for (int x = 0; x < maara; x++){
                System.out.println(a);
                a *= b;
                a /= c;
                b--;
                c++;
              }
              break;

            case 4: //Leibniz
              a = 1;
              b = maara; //Kertoja
              c = 0; //Jakaja
              //Kertoja pienenee ja jakaja kasvaa joka kierroksella.
              System.out.println("Leibniz");
              for (int x = 0; x < maara; x++){
                a *= b;
                if (c > 0){
                  a /= c;
                }
                System.out.println(1 + "/" + a);

                b--;
                c++;
              }
              break;

          }

        }

      });

    //Toimintoa vaihdetaan aina, kun hiiri menee näppäimen päälle.
    btn.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_ENTERED, (MouseEvent event) -> {
      valinta++;
      if (valinta > 4){
        //Aloitetaan alusta.
        valinta = 1;
      }
    });

     //Luodaan ikkuna.
    Scene scene = new Scene(root, 300, 250);

    primaryStage.setTitle("Hello World!");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta