Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: C++: rnd32

jone2712 [21.07.2020 17:15:41]

#

rnd32 -funktiosta tuli tosi hyvä. Läpäisee kaikki random-testit mennen tullen.

/**********************
* Jouni Aro 20.7.2020 *
**********************/

/******************************************************
* Ohessa kooditiedosto Xrandom.cpp, joka käyttää   *
* alkulukuja.                     *
*                           *
* Sen main -funktio tutkii, kuinka pitkiä numero-   *
* ketjuja rnd32 -funktio tuottaa.           *
*                           *
* Koodi menee liian kryptiseksi, jos mukaan sekoittaa *
* neliöjuuri 2:n bitit. Koodi Xrandom.cpp toimii nyt *
* alkuluvuilla.                    *
******************************************************/

#include <time.h>
#include <math.h>

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#include <memory.h>
#include <assert.h>

typedef unsigned short uint16;
typedef unsigned long uint32;

inline void setBit(char *a, int bitNro)
{
  a[bitNro>>3]|=(char)(1<<(bitNro&7));
}

inline void clrBit(char *a, int bitNro)
{
  a[bitNro>>3]&=(char)~(1<<(bitNro&7));
}

inline int testBit(char *a, int bitNro)
{
  int v=(char)bitNro&7;
  int e=(int)bitNro>>3;
  return a[e]&(1<<v)? 1: 0;
}

int primeNumber(int x)
{
  if (x<2) return (int)0;
  else if (x==2) return 1;
  else if (!(x%2)) return 0;
  else
  {
    int end=(int)(sqrt((double)x)+2.0);
    for (int y=3; y<end; y+=2)
    if (!(x%y)) return 0;
    return (int)0x01;
  }
}

class Eratos
{
  public:

  Eratos(void);
  ~Eratos(void);

  unsigned getN(void);
  uint32 swap(uint32, uint32);

  private:

  char *E;
  unsigned f;
  uint16 *Memory;
  unsigned N, BitSize;

  void backward(void);
  void MakePrimeNumbers(char*);
};

inline unsigned Eratos::getN(void)
{
  return N;
}

inline uint32 Eratos::swap(uint32 a, uint32 b)
{
  if (a>=N||b>=N) assert(0);
  uint16 tmp = Memory[a];
  Memory[a] = Memory[b];
  Memory[b] = (uint16) tmp;
  return uint32(Memory[a]^Memory[b]);
}

///////////////////////
#define SL 17 // shl //
///////////////////////

Eratos::Eratos(void)
{
  memset(this,0,sizeof(Eratos));
  E=new char[N=(0x0001<<SL)];
  Memory=new uint16[1<<16];
  BitSize=(0x01<<SL)<<3;
  MakePrimeNumbers(E);

  for (f=N=0; f<BitSize; f++)
  if (testBit(E, f))
  {
    Memory[(int)N] = (uint16) f;
    if ((++N) == (1<<16)) break;
  }

  if (N!=(1<<16))
  assert((int)0);
  else backward();
}

void Eratos::backward(void)
{
  for (--N; N; N--)
  if (primeNumber(N))
  {
    N+=1;
    break;
  }
}

Eratos::~Eratos(void)
{
  delete[] Memory;
  delete[] E;
}

void Eratos::MakePrimeNumbers(char *X)
{
  memset(X, 0xff, sizeof(char)*N);
  int end=(int)sqrt(double(BitSize))+2;
  clrBit((char*)X, 0);
  clrBit((char*)X, 1);

  for (int x=2; x<=end; x++)
  {
    if (testBit((char*)X, x))
    {
      for (int y=x+x; y<(int)BitSize; y+=x)
      clrBit((char*)X, y);
    }
  }
}

/////////////////////////////////////
unsigned rnd32(void)        //
{                 //
  static Eratos *E=new Eratos;  //
  static unsigned long r1=1L;  //
  static unsigned long r2=2L;  //
  r1 -= 0x012357bfL;       //
  r2 += 0xfedca201L;       //
  unsigned a=E->getN();     //
  unsigned b=E->getN();     //
  r1 ^= E->swap(~r1%a, (~r2)%b); //
  r2 ^= E->swap(r1%a, r2%b)<<16; //
  r1 += (r1>>16)^(r2<<16);    //
  r2 -= (r1<<16)^(r2>>16);    //
  return r1^r2;         //
}                 //
/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////
#define KPL 17 // Tällä parametril-//
// la voi säätää tutkittavan    //
// numerosarjan pituutta. main-  //
// funktio ottaa sitten selvää   //
// sekvenssin jakaumasta.     //
/////////////////////////////////////

int main(int argc, char** argv)
{
  unsigned maxKpl[KPL];
  unsigned ketjut[KPL];

  memset(maxKpl, 0, sizeof(unsigned)*KPL);
  memset(ketjut, 0, sizeof(unsigned)*KPL);

  for (int n, ede=0, print=0;;)
  {
    n=rnd32()%KPL;
    ketjut[n]+=1;

    for (int i=0; i<KPL; i++)
    {
      if (ketjut[i]!=maxKpl[i])
      {
        if (ketjut[i]>maxKpl[i])
        {
          maxKpl[i]=ketjut[i];
          print=1;
        }
      }
    }

    if (n!=ede && print==0)
    {
      ede=n;
      memset(ketjut, 0, sizeof(unsigned)*KPL);
    }

    if (print)
    {
      print=0;
      memset(ketjut, 0, sizeof(unsigned)*KPL);
      printf("| ");
      for (int i=0; i<KPL; i++)
      printf("%u | ", maxKpl[i]);
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta