Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: C#, Python: Mikä on rajapinta/interface ja miten sitä voi käyttää?

Siili00 [18.07.2020 10:00:34]

#

Olen etsinyt netistä tietoa rajapinnasta, mutta sieltä ei löydy mitään selvää. Haluaisin tietää, mikä rajapinta on ja miten sitä voi käyttää esim. reaaliaikaisen säätiedon tuominen ohjelmaan sellaiselta sivulta. Voiko rajapintaa käyttää c#- ja python-ohjelmointikielissä? Voiko joku auttaa?

Metabolix [18.07.2020 13:11:27]

#

"Rajapinta" ei ole mikään tietty yksittäinen asia, joten ymmärrettävästi sillä hakusanalla ei löydy kaiken kattavaa opasta aiheesta.

Rajapinta on se, mitä jostain näkyy ulospäin. Rajapinta on sopimus toiminnasta.

Esimerkiksi jonkin sääpalvelun rajapinta voi olla se, että osoitteesta https://example.org/sääpalvelu/kaupunki saa ladattua tietyssä muodossa luettelon kyseisen kaupungin säähavainnoista ja -ennusteista. Silloin tätä rajapintaa voi käyttää kaikilla kielillä, joilla voi hakea sivun netistä.

Esimerkiksi langattoman pistorasian rajapinta voi olla se, että tietyllä radiotaajuudella, modulaatiolla ja nopeudella pitää lähettää tietty bittijono pistorasian tilan vaihtamiseksi. Tällaista rajapintaa voi käyttää kaikilla kielillä, joilla saa ohjattua sopivaa radiolähetintä.

Ohjelmointikielessä rajapinta on usein myös määrittely siitä, miten jotain luokkaa käytetään. Esimerkiksi kuvion rajapinta voi olla se, että funktioilla haeYmpärys ja haeAla saa kyseiset tiedot, ja rajapinnan voi toteuttaa eri kuvioille kuten neliölle ja ympyrälle. Tästä löytyy varmasti esimerkkejä vaikka hakusanalla "C# interface". Pythonissa ei ole suoraan tällaista ominaisuutta.

AtskaFin [18.07.2020 13:20:29]

#

Jos haluat tehdä harjoituksena sääohjelman, niin weatherstack.com tarjoaa todella helppokäyttöisen apin.

Siili00 [18.07.2020 18:57:25]

#

Kiitos

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta