Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Python: Neliöiden summien summa (Kivy)

KVinkki [11.07.2020 16:38:02]

#

Ohjelma laskee neliöiden summien summan. Ensin luvun 1 neliösumma, sitten 1-2, sitten 1-3 ja jne. Ohjelmassa käytetään Kivy-kirjastoa.

#Käytetään kivy-kirjastoa.
import kivy
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.button import Button
import math

class MyGrid(GridLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super(MyGrid,self).__init__(**kwargs)
    #Tehdään asettelu.
    self.cols = 2
    self.teksti = Label(text="Teksti")
    self.syote = TextInput(multiline=False)
    self.add_widget(self.teksti)
    self.add_widget(self.syote)
    self.paina = Button(text="Paina", font_size=40)
    #Asetaan toiminto.
    self.paina.bind(on_press=self.pressed)
    self.add_widget(self.paina)
  def pressed(self,instance):
    luku = int(self.syote.text)
    tulos = 0
    #Lasketaan lukujen neliöiden summien summa.
    #Ensin lasketaan luvun 1 neliön summa, sitten lukujen 1-2, sitten 1-3 ja jne.
    for x in range(1,luku+1):
      tulos += (luku-x+1)*pow(x,2)
    self.teksti.text = str(tulos)
class MyApp(App):
  #Käynistetään ohjelma.
  def build(self):
    return MyGrid()

if __name__ == "__main__":
  MyApp().run()

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta