Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: JavaFX: Neliöiden ja kuutioiden summa

koodaaja [30.06.2020 21:21:02]

#

Lasketaan valinnan mukaan luvun neliöiden tai kuutioiden summa. Lisäksi voidaan vaihtaa kerroin tai lukujen määrä. Lisäksi voidaan laskea summa lukujen määrillä 1-x. Luvun neliöiden summan kaava on [x*(x+1)*(2*x+1)]/6 ja luvun kuutioiden summan kaava on [(x)^2*(x+1)^2]/4. Lukitsen tilini, koska en näköjään pysty olemaan lähettämättä koodeja.

package javafx_neliot;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.Toggle;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFX_Neliot extends Application {

  int valinta = 1;
  int valinta_2 = 1;
  int summa = 0;
  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    //Luodaan objektit.

    TextField tf = new TextField();
    TextField tf2 = new TextField();
    Label l = new Label();
    //Luodaan radiobuttonit.
    RadioButton r1 = new RadioButton("Neliö");
    RadioButton r2 = new RadioButton("Kuutio");
    ToggleGroup tg = new ToggleGroup();
    RadioButton r3 = new RadioButton("Yksi");
    RadioButton r4 = new RadioButton("Jatkuva");
    ToggleGroup tg2 = new ToggleGroup();
    //Asetetaan radiobuttonit.
    r1.setToggleGroup(tg);
    r2.setToggleGroup(tg);
    r3.setToggleGroup(tg2);
    r4.setToggleGroup(tg2);
    tf.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
      //Lasketaan neliöiden tai kuutioiden summa valinnan mukaan.
      //Lisäksi voidaan valita, lasketaanko vai kyseinen luku vai siihen asti.
      int luku = Integer.valueOf(tf.getText());
      double tulos = 0;
      int maara = Integer.valueOf(tf2.getText());
      if (valinta == 1){
        //Neliö
        if (valinta_2 == 1){
          //Yksi
          tulos = Math.pow(luku,2)*maara*(maara+1)*(2*maara+1)/6;

        }
        else if (valinta_2 == 2) {
          //Jatkuva
          summa = 0;
          summa += Math.pow(luku,2)*maara*(maara+1)*(2*maara+1)/6;
          for (int x = maara-1; x >= 1; x--){
            summa += Math.pow(luku*x,2)*(maara-x);
          }

          tulos = summa;
        }

      }
      else if (valinta == 2){
        //Kuutio
        if (valinta_2 == 1){
          //Yksi
           tulos = Math.pow(luku,3)*((Math.pow(maara,2)*Math.pow(maara+1, 2))/4);
        }
        else if (valinta_2 == 2){
          //Jatkuva
          summa = 0;
          summa += Math.pow(luku,3)*((Math.pow(maara,2)*Math.pow(maara+1, 2))/4);
          for (int x = maara-1; x >= 1; x--){

            summa += Math.pow(luku*x,3)*(maara-x);
          }
          tulos = summa;
        }

      }

      //Näytetään tulos.
      l.setText(String.valueOf(tulos));
    });
    tg.selectedToggleProperty().addListener(new ChangeListener<Toggle>(){

      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Toggle> observable, Toggle oldValue, Toggle newValue) {
        //Tehdään valinta neliö tai kuutio.
        RadioButton rb = (RadioButton)tg.getSelectedToggle();
        if (rb != null){
          String s = rb.getText();
          if (s.equals("Neliö")){
            valinta = 1;
          }
          else if (s.equals("Kuutio")){
            valinta = 2;
          }
        }
      }
    });
    tg2.selectedToggleProperty().addListener(new ChangeListener<Toggle>(){

      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Toggle> observable, Toggle oldValue, Toggle newValue) {
        RadioButton rb = (RadioButton)tg2.getSelectedToggle();
        //Yksi tai jatkuva
        if (rb != null){
          String s = rb.getText();
          if (s.equals("Yksi")){
            valinta_2 = 1;
          }
          else if (s.equals("Jatkuva")){
            valinta_2 = 2;
          }
        }
      }
    });
    //Luodaan asettelu.
    TilePane root = new TilePane();
    root.getChildren().add(tf);
    root.getChildren().add(tf2);
    root.getChildren().add(l);
    root.getChildren().add(r1);
    root.getChildren().add(r2);
    root.getChildren().add(r3);
    root.getChildren().add(r4);
    //Luodaan ikkuna.
    Scene scene = new Scene(root, 300, 250);
    primaryStage.setTitle("Hello World!");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

tositoo [04.07.2020 20:08:27]

#

Sinun koodisi ovat ainakin koodeja. älä ihmeessä tai "ehdossa" lopeta näitten tekemistä.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta