Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: JavaFX: Kahden potenssi

koodaaja [26.06.2020 12:27:35]

#

Tämä ohjelma laskee, onko luku kahden potenssi. Tulos muuttuu tekstilaatikon arvoa muuttamalla ja näkyy RadioButtoneissa, joita on kaksi (ei ole/on kahden potenssi). En tee uusia koodivinkkejä vähään aikaan.

package javafx_kahden_potenssi;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFX_Kahden_potenssi extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage){
    //Luodaan objektit: tekstilaatikko ja valinnat.
    TextField tf = new TextField();
    RadioButton kylla = new RadioButton();
    RadioButton ei = new RadioButton();
    ToggleGroup valinnat = new ToggleGroup();
    //Laitetaan valinnat ryhmään.
    kylla.setToggleGroup(valinnat);
    ei.setToggleGroup(valinnat);
    //Luodaan TilePane asettelu.
    TilePane root = new TilePane();
    root.getChildren().add(tf);
    root.getChildren().add(kylla);
    root.getChildren().add(ei);
    //Ohjelman tulos muuttuu tekstilaatikot arvoa muuttamalla.
    tf.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
      double luku = Double.valueOf(newValue);
      //Lasketaan kahden potenssi.
      //Tulos näytetään kahdella RadioButtonilla.
      while (luku % 2 == 0){
        luku /= 2.0;
        if (luku == 1){
          kylla.setSelected(true);
        }
      }
      if (luku != 1){
       ei.setSelected(true);
      }
    });


    //Luodaan ikkuna
    Scene scene = new Scene(root, 300, 250);

    primaryStage.setTitle("Hello World!");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta