Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: JavaFX: Kyllä ei

JRokka [02.06.2020 20:25:55]

#

Ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoa kyllä ja ei. Tulos näkyy latauspalkissa. Lisäksi tiedostoon voi tallentaa lopputuloksen. En tee kolmeen kuukauteen uusia koodivinkkejä.

package javafx_kylla_ei;


import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ProgressBar;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.stage.Stage;

/**
 *
 * @author jonir
 */
public class JavaFX_Kylla_ei extends Application {
  double kylla = 0.0;
  double ei = 0.0;
  public void start(Stage s){
    s.setTitle("Ohjelma");
    ProgressBar tulos = new ProgressBar();
    TilePane r = new TilePane();
    //Vaihtoehtoja on kaksi kyllä ja ei.
    EventHandler<ActionEvent> event = new EventHandler<ActionEvent>() {
     public void handle(ActionEvent e){
       kylla += 1.0;
       tulos.setProgress(kylla/(kylla+ei));
     }
    };
     EventHandler<ActionEvent> event2 = new EventHandler<ActionEvent>() {
     public void handle(ActionEvent e){
       ei += 1.0;
       tulos.setProgress(kylla/(kylla+ei));

     }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event3 = new EventHandler<ActionEvent>(){
      public void handle(ActionEvent e){
        //Tallennetaan vastaus.
        FileWriter tallenna;
        try {

          tallenna = new FileWriter("tiedosto.txt",true);
          //Lasketaan osuus.
          tallenna.write(String.valueOf(kylla/(kylla+ei)));
          tallenna.write(" ");
          tallenna.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(JavaFX_Kylla_ei.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }

      }
    };
    //Lisätään objektiti.
    Button b = new Button("Kyllä");
    Button b2 = new Button("Ei");
    Button b3 = new Button("Tallenna");
    r.getChildren().add(b);
    r.getChildren().add(b2);
    r.getChildren().add(b3);
    r.getChildren().add(tulos);
    b.setOnAction(event);
    b2.setOnAction(event2);
    b3.setOnAction(event3);
    //Luodaan ikkuna.
    Scene sc = new Scene(r,200,200);
    s.setScene(sc);
    s.show();
  }
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta