Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: JavaFX: Alkuluku

JRokka [02.06.2020 20:24:38]

#

Kirjoitetaan ikkunassa olevien nappuloiden avulla luku kenttään ja katsotaan, onko saatu luku alkuluku. Lisäksi luvun voi tyhjentään.

package alkuluku;

import javafx.application.Application;
import static javafx.application.Application.launch;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;

/**
 *
 * @author jonir
 */
public class Alkuluku extends Application {

  int luku = 0;
  public void start(Stage stage){
    Text teksti = new Text();
    Text teksti_2 = new Text();
    TilePane r = new TilePane();
    r.getChildren().add(teksti);
    r.getChildren().add(teksti_2);
    //Lisätään näppäimet.
    Button yksi = new Button("1");
    Button kaksi = new Button("2");
    Button kolme = new Button("3");
    Button nelja = new Button("4");
    Button viisi = new Button("5");
    Button kuusi = new Button("6");
    Button seitseman = new Button("7");
    Button kahdeksan = new Button("8");
    Button yhdeksan = new Button("9");
    Button nolla = new Button("0");
    Button tyhjenna = new Button("C");
    r.getChildren().add(yksi);
    r.getChildren().add(kaksi);
    r.getChildren().add(kolme);
    r.getChildren().add(nelja);
    r.getChildren().add(viisi);
    r.getChildren().add(kuusi);
    r.getChildren().add(seitseman);
    r.getChildren().add(kahdeksan);
    r.getChildren().add(yhdeksan);
    r.getChildren().add(nolla);
    r.getChildren().add(tyhjenna);
    //Lisätään luvun perään uusi numero ja lasketaan sitten onko luku alkuluku.
    EventHandler<ActionEvent> event = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"1");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event2 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"2");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event3 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"3");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event4 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"4");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event5 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"5");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event6 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"6");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event7 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"7");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event8 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"8");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event9 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"9");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event10 = (ActionEvent e) -> {
      teksti.setText(String.valueOf(luku)+"0");
      luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      //Katsotaan, onko alkuluku.
      int x = 2;
      for (; x <= luku && luku % x != 0; x++){

      }
      //Näytetään tulos.
      if (x == luku){
        teksti_2.setText("On alkuluku");
      }
      else {
        teksti_2.setText("Ei ole alkuluku");
      }
    };
    EventHandler<ActionEvent> event11 = (ActionEvent e) -> {
      //Tyhjennetään.
      teksti.setText("");
      teksti_2.setText("");
      luku = 0;
    };
    //Luodaan objektit.
    yksi.setOnAction(event);
    kaksi.setOnAction(event2);
    kolme.setOnAction(event3);
    nelja.setOnAction(event4);
    viisi.setOnAction(event5);
    kuusi.setOnAction(event6);
    seitseman.setOnAction(event7);
    kahdeksan.setOnAction(event8);
    yhdeksan.setOnAction(event9);
    nolla.setOnAction(event10);
    tyhjenna.setOnAction(event11);
    //Luodaan ikkuna.
    Scene scene = new Scene(r,400,400);
    stage.setTitle("Alkuluvut");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta