Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: VB.NET: Lukujonon täydennys

JRokka [20.05.2020 14:55:47]

#

Katsotaan, onko kelvollinen lukujono ja asetetaan loppu lukujono.

Public Class Form1

  Dim luvut(8) As Double
  Dim maara = 0
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    'Asetetaan luvut
    luvut(0) = 0
    luvut(1) = 0
    luvut(2) = 0
    luvut(3) = 0
    luvut(4) = 0
    luvut(5) = 0
    luvut(6) = 0
    luvut(7) = 0

    'Määritellään lukujonon pituus.
    If (Not TextBox1.Text = "") Then
      luvut(0) = Double.Parse(TextBox1.Text)
      maara = maara + 1

      If (Not TextBox2.Text = "") Then
        luvut(1) = Double.Parse(TextBox2.Text)
        maara = maara + 1
        If (Not TextBox3.Text = "") Then

          luvut(2) = Double.Parse(TextBox3.Text)
          maara = maara + 1
          If (Not TextBox4.Text = "") Then
            luvut(3) = Double.Parse(TextBox4.Text)
            maara = maara + 1
            If (Not TextBox5.Text = "") Then
              luvut(4) = Double.Parse(TextBox5.Text)
              maara = maara + 1
              If (Not TextBox6.Text = "") Then
                luvut(5) = Double.Parse(TextBox6.Text)
                maara = maara + 1
                If (Not TextBox7.Text = "") Then
                  luvut(6) = Double.Parse(TextBox7.Text)
                  maara = maara + 1
                  If (Not TextBox8.Text = "") Then
                    luvut(7) = Double.Parse(TextBox8.Text)
                    maara = maara + 1
                  End If
                End If
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If
    End If
    Dim perustulo As Double
    Dim perussumma(10) As Double
    Dim onkoPerustulo As Boolean = True
    Dim onkoPerussumma(10) As Boolean 'Kuinka monen kertaiseksi summa kasvaa.
    If (maara >= 2) Then
      perustulo = luvut(1) / luvut(0)
      For x = 0 To 10
        onkoPerussumma(x) = True
        perussumma(x) = luvut(1) - luvut(0)
      Next x
    End If
    'Katsotaan, millainen lukujonosta tulee.
    Dim i = 1
    While (i < 7 And i < maara)
      If (perustulo <> luvut(i) / luvut(i - 1)) Then
        onkoPerustulo = False
      End If
      For y = 0 To 9
        If (perussumma(y) <> luvut(i) - luvut(i - 1)) Then
          onkoPerussumma(y) = False
        End If

        perussumma(y) = perussumma(y) * (y + 1)
      Next y
      i += 1
    End While
    'Etsitään perussumma.
    Dim j = 0
    Dim onkoPerus = False
    If (onkoPerussumma(0) = True) Then
      onkoPerus = True
    End If
    While (j < 9 And onkoPerussumma(j) = False)
      j = j + 1
      If (onkoPerussumma(j) = True) Then
        onkoPerus = True
      End If

    End While

    'Muodostetaan loppujono.
    While (i < 8)
      If (onkoPerustulo) Then
        luvut(i) = luvut(i - 1) * perustulo
      ElseIf (onkoPerus) Then
        luvut(i) = luvut(i - 1) + perussumma(j)
        perussumma(j) = perussumma(j) * (j + 1)
      End If

      i += 1
    End While
    'Näytetään luvut.
    TextBox1.Text = luvut(0).ToString
    TextBox2.Text = luvut(1).ToString
    TextBox3.Text = luvut(2).ToString
    TextBox4.Text = luvut(3).ToString
    TextBox5.Text = luvut(4).ToString
    TextBox6.Text = luvut(5).ToString
    TextBox7.Text = luvut(6).ToString
    TextBox8.Text = luvut(7).ToString  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    'Tyhjennetään
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
    TextBox5.Text = ""
    TextBox6.Text = ""
    TextBox7.Text = ""
    TextBox8.Text = ""
    maara = 0
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    'Asetaan leikepöydälle.
    Dim tulos As String = ""
    For x = 0 To 7
      tulos += luvut(x).ToString() + " "
    Next x
    Clipboard.SetText(tulos)

  End Sub
End Class

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta