Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: JavaFX: Muistilista

JRokka [17.05.2020 21:15:22]

#

Tämän ohjelman avulla voi asettaa tehtäviä ja yliviivate ne, kun ne on tehty.

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javafx_muistilista;

import javafx.application.Application;
import static javafx.application.Application.launch;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFX_Muistilista extends Application {

    double luku = 0;
    double luku_2 = 0;
    public void start(Stage stage){
    //Luodaan tekstilaatikot.
    int koko = 6;
    TextField[] tekstit = new TextField[koko];
    TilePane r = new TilePane();
    //Luodaan objektit.
    Text[] tulokset = new Text[koko];
    for (int x = 0; x < koko; x++){
      TextField teksti = new TextField();
      tekstit[x] = teksti;
      r.getChildren().add(teksti);
    }
   for (int x = 0; x < koko; x++){
      Text tulos = new Text();
      tulokset[x] = tulos;
      r.getChildren().add(tulos);
    }
   CheckBox[] laatikot = new CheckBox[koko];
   for (int x = 0; x < koko; x++){
     CheckBox laatikko = new CheckBox();
     laatikot[x] = laatikko;
     r.getChildren().add(laatikko);
   }
    Button yliviivaa = new Button("Yliviivaa");
    Button aseta = new Button("Aseta");
    r.getChildren().add(aseta);
    r.getChildren().add(yliviivaa);
    EventHandler<ActionEvent> event = (ActionEvent e) -> {
      //Asetaan nimilaput.
      for (int x = 0; x < koko; x++){
        tulokset[x].setText(tekstit[x].getText());

      }

    };
    EventHandler<ActionEvent> event2 = (ActionEvent e) -> {
      //Yliviivataan tai poistetaan yliviivaus.
      for (int x = 0; x < koko; x++){
        if (laatikot[x].isSelected()){
          tulokset[x].setStrikethrough(true);

        }
        else {
          tulokset[x].setStrikethrough(false);
        }
      }

    };
    aseta.setOnAction(event);
    yliviivaa.setOnAction(event2);    Scene scene = new Scene(r,800,200);
    stage.setTitle("Ohjelma");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args){
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta