Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: JavaFX: Leikepöytä

JRokka [17.05.2020 15:58:36]

#

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javafx_leike;

import java.awt.Toolkit;
import java.awt.datatransfer.Clipboard;
import java.awt.datatransfer.DataFlavor;
import java.awt.datatransfer.StringSelection;
import java.awt.datatransfer.UnsupportedFlavorException;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;


public class JavaFX_Leike extends Application {

  int valinta = 0;
  String str ="";
  public void start(Stage primaryStage) {
    Text tulos = new Text("Teksti");
    TextField teksti = new TextField();
    TextField teksti_2 = new TextField();
    Button nappain = new Button("Aseta");
    Button nappain_2 = new Button("Aseta joka x. kirjain");
    Button nappain_3 = new Button("Väärinpäin");
    Button nappain_4 = new Button("Lisää leikepöytään");
    Button nappain_5 = new Button("Lue leikepöytä");
    Button nappain_6 = new Button("Fonttikoko");
    TilePane r = new TilePane();
    tulos.setStyle("-fx-font: 20 arial");
    //Lisätään objektit.
    r.getChildren().add(tulos);
    r.getChildren().add(teksti);
    r.getChildren().add(teksti_2);
    r.getChildren().add(nappain);
    r.getChildren().add(nappain_2);
    r.getChildren().add(nappain_3);
    r.getChildren().add(nappain_4);
    r.getChildren().add(nappain_5);
    r.getChildren().add(nappain_6);
         EventHandler<ActionEvent> event = (ActionEvent e) -> {
      //Asetaan teksti leikepöydälle.
      String mjn = teksti.getText();
      str = "";
      StringSelection selection = new StringSelection(mjn);
      Clipboard leikepoyta = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      leikepoyta.setContents(selection,selection);
    };

    EventHandler<ActionEvent> event_2 = (ActionEvent e) -> {
      //Asetaan x. kirjain.
      String mjn = teksti.getText();
      str = "";
      int x = Integer.valueOf(teksti_2.getText());
      //Muodostetaan merkkijono.
      String t = "";
      for (int i = 0; i < mjn.length(); i += x){
        t += mjn.charAt(i);
      }
      StringSelection selection = new StringSelection(t);
      Clipboard leikepoyta = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      leikepoyta.setContents(selection,selection);
    };

    EventHandler<ActionEvent> event_3 = (ActionEvent e) -> {
      //Laitetaan väärinpäin.
      String mjn = teksti.getText();
      str = "";
      //Muodostetaan merkkijono väärinpäin..
      String t = "";
      for (int i = mjn.length()-1; i >= 0; i--){
        t += mjn.charAt(i);
      }
      StringSelection selection = new StringSelection(t);
      Clipboard leikepoyta = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      leikepoyta.setContents(selection,selection);
    };

     EventHandler<ActionEvent> event_4 = (ActionEvent e) -> {

      //Lisätään merkkijonoon.
      str += teksti.getText();

      StringSelection selection = new StringSelection(str);
      Clipboard leikepoyta = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      leikepoyta.setContents(selection,selection);
    };

    EventHandler<ActionEvent> event_5 = (ActionEvent e) -> {
      String t = "";
          //Luetaan leikepöydästä.
          try {
            t = (String) Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard().getData(DataFlavor.stringFlavor);
          } catch (UnsupportedFlavorException ex) {
            Logger.getLogger(JavaFX_Leike.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(JavaFX_Leike.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          }

      tulos.setText(t);
    };

    EventHandler<ActionEvent> event_6 = (ActionEvent e) -> {
      //Muutetaan fonttikokoa.
      //Fonttikokoa on kaksi vaihtoehtoa.
      if (valinta == 0){
        valinta = 1;
        tulos.setStyle("-fx-font: 20 arial");
      }
      else {
        valinta = 0;
        tulos.setStyle("-fx-font: 40 arial");
      }

    };
    //Lisätään kuuntelijat
    nappain.setOnAction(event);
    nappain_2.setOnAction(event_2);
    nappain_3.setOnAction(event_3);
    nappain_4.setOnAction(event_4);
    nappain_5.setOnAction(event_5);
    nappain_6.setOnAction(event_6);
    Scene scene = new Scene(r, 300, 250);

    primaryStage.setTitle("Hello World!");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta