Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Projektit: Pallot (Shariki)

terrist [27.04.2020 14:23:03]

#

Oma osallistujani retropelikilpailuun. Alkaa olemaan aika valmista kauraa, joten tässä koodia:

RANDOMIZE TIMER
SCREEN 12
_TITLE "Pallot (Shariki)"
DIM lauta(8, 8), poistot(8, 8), topname$(15), topscore(15)
IF _FILEEXISTS("Shariki.top") THEN ' Luetaan/luodaan high scoret
  OPEN "Shariki.top" FOR INPUT AS #1
  FOR y = 1 TO 15
    INPUT #1, topname$(y)
    INPUT #1, topscore(y)
  NEXT y
  INPUT #1, moodi
  CLOSE #1
ELSE
  OPEN "Shariki.top" FOR OUTPUT AS #1
  FOR y = 1 TO 15
    PRINT #1, "-": topname$(y) = "-"
    PRINT #1, 0: topscore(y) = 0
  NEXT y
  PRINT #1, 2
  CLOSE #1
END IF
GOSUB RuudunKoko
pkoko = 17
CLS , 8
FOR y = 2 TO 479 STEP 3 ' Piirretaan taustan tekstuuri
  FOR x = 2 TO 639 STEP 3
    PSET (x, y), 0
  NEXT x
NEXT y
LINE (149, 68)-(491, 411), 0, BF ' Piirretaan tyylikas kehikko
LINE (150, 69)-(490, 410), 8, BF
LINE (151, 70)-(489, 409), 7, BF
LINE (152, 71)-(488, 408), 15, B
LINE (154, 73)-(486, 406), 8, B
_PRINTMODE _KEEPBACKGROUND
COLOR 2: LOCATE 30, 1: PRINT " Pallot (Shariki) v.0.8 by Tertsi 2020 - ON ERROR GOTO Ohjelmointiputka!";
COLOR 0, 7
KEY(1) ON ' F1-napilla voi vaihtaa kuvasuhdetta
ON KEY(1) GOSUB RuudunKoko
Alku:
LINE (155, 75)-(485, 405), 7, BF
IF Peli <> 3 THEN Peli = 0
FOR x = 1 TO 8
  FOR y = 1 TO 8
    GOSUB Piirto
  NEXT y
NEXT x
DO
  GOSUB Tarkistus
  IF poistoja = 0 THEN EXIT DO
LOOP
score = 0
Ikkuna 512, 53, 612, 106
LINE (512, 76)-(612, 100), 0, BF
LINE (513, 77)-(611, 99), 8, B
COLOR 15, 7
_PRINTSTRING (539, 59), "PALLOT"
COLOR 0, 7
_PRINTSTRING (538, 58), "PALLOT"
_PRINTMODE _FILLBACKGROUND
COLOR 2, 0: _PRINTSTRING (516, 81), " 0"
_DISPLAY
valittu = 0
valittux1 = 0
valittuy1 = 0
valittux2 = 0
valittuy2 = 0
Peli = 1 'peli-muuttujat: 1 = peli kaynnissa, 0 = peli ohi, 2 = parhaat pelaajat, 3 = Shariki historiikki

DO
  DO WHILE _MOUSEINPUT
    mx = _MOUSEX
    my = _MOUSEY
    lx = INT(mx / 40) - 3
    ly = INT(my / 40) - 1
    IF lx > 0 AND lx < 9 AND ly > 0 AND ly < 9 THEN
      lc = lauta(lx, ly)
    ELSE
      lc = 0
    END IF
    IF Peli <> 1 THEN lc = 9
    IF _MOUSEBUTTON(1) = -1 AND lc <> 0 THEN nappi = 1
    IF _MOUSEBUTTON(1) = 0 AND nappi = 1 THEN nappi = 2
    IF nappi = 2 AND Peli = 0 THEN
      LINE (155, 75)-(485, 405), 7, BF
      IF mx > 270 AND mx < 370 AND my > 190 AND my < 290 THEN
        IF score >= topscore(15) THEN
          GOSUB Kysynimi
        END IF
        GOSUB Toplista
      END IF
      nappi = 0
    END IF
    IF nappi = 2 AND Peli = 3 THEN
      LINE (155, 75)-(485, 405), 7, BF
      nappi = 0
      _DISPLAY
      GOTO Alku
    END IF
    IF nappi = 2 AND Peli = 2 THEN
      nappi = 0
      GOTO Alku
    END IF
    IF nappi = 2 AND Peli = 1 THEN
      nappi = 0
      sama = 0
      IF lx = valittux1 AND ly = valittuy1 THEN sama = 1
      IF lx = valittux2 AND ly = valittuy2 THEN sama = 1
      IF sama = 0 THEN
        IF valittu = 1 THEN
          matka = 0
          xerotus = valittux1 - lx
          yerotus = valittuy1 - ly
          IF xerotus = yerotus THEN matka = 1
          IF xerotus < -1 THEN matka = 1
          IF xerotus > 1 THEN matka = 1
          IF yerotus < -1 THEN matka = 1
          IF yerotus > 1 THEN matka = 1
          IF matka = 0 THEN
            valittu = 2: valittux2 = lx: valittuy2 = ly
            LINE (121 + lx * 40, 41 + ly * 40)-(159 + lx * 40, 79 + ly * 40), lc, BF
            LINE (120 + lx * 40, 40 + ly * 40)-(160 + lx * 40, 80 + ly * 40), 0, B
            _DISPLAY
          END IF
        END IF
      END IF
      IF valittu = 0 THEN
        valittu = 1: valittux1 = lx: valittuy1 = ly
        LINE (121 + lx * 40, 41 + ly * 40)-(159 + lx * 40, 79 + ly * 40), lc, BF
        LINE (120 + lx * 40, 40 + ly * 40)-(160 + lx * 40, 80 + ly * 40), 0, B
        _DISPLAY
      END IF
      IF valittu = 2 THEN
        LINE (122 + valittux1 * 40, 42 + valittuy1 * 40)-(158 + valittux1 * 40, 78 + valittuy1 * 40), lauta(valittux1, valittuy1), BF
        LINE (122 + valittux2 * 40, 42 + valittuy2 * 40)-(158 + valittux2 * 40, 78 + valittuy2 * 40), lauta(valittux2, valittuy2), BF
        _DISPLAY
        _DELAY .5
        SWAP lauta(valittux1, valittuy1), lauta(valittux2, valittuy2)
        SWAP valittux1, valittux2
        SWAP valittuy1, valittuy2
        FOR z = 1 TO pkoko
          WHILE _MOUSEINPUT: WEND
          CIRCLE (140 + valittux1 * 40, 60 + valittuy1 * 40), z, lauta(valittux1, valittuy1)
          CIRCLE (140 + valittux2 * 40, 60 + valittuy2 * 40), z, lauta(valittux2, valittuy2)
          _DISPLAY
          _DELAY .01
        NEXT z
        LINE (120 + valittux1 * 40, 40 + valittuy1 * 40)-(160 + valittux1 * 40, 80 + valittuy1 * 40), 7, BF
        LINE (120 + valittux2 * 40, 40 + valittuy2 * 40)-(160 + valittux2 * 40, 80 + valittuy2 * 40), 7, BF
        CIRCLE (140 + valittux1 * 40, 60 + valittuy1 * 40), pkoko, lauta(valittux1, valittuy1)
        PAINT (140 + valittux1 * 40, 60 + valittuy1 * 40), lauta(valittux1, valittuy1)
        CIRCLE (140 + valittux1 * 40, 60 + valittuy1 * 40), pkoko, 0
        CIRCLE (140 + valittux2 * 40, 60 + valittuy2 * 40), pkoko, lauta(valittux2, valittuy2)
        PAINT (140 + valittux2 * 40, 60 + valittuy2 * 40), lauta(valittux2, valittuy2)
        CIRCLE (140 + valittux2 * 40, 60 + valittuy2 * 40), pkoko, 0
        _DISPLAY
        valittu = 0
        valittux1 = 0
        valittuy1 = 0
        valittux2 = 0
        valittuy2 = 0
        oldscore = score
        DO
          GOSUB Tarkistus
          IF poistoja = 0 THEN EXIT DO
        LOOP
        IF score = oldscore THEN
          GOSUB Mokasit
          _DISPLAY
          PLAY "o0 g"
          Peli = 0
        END IF
      END IF
    END IF
  LOOP
LOOP UNTIL INKEY$ = CHR$(27)
Loppu:
SYSTEM

Kysynimi:
Ikkuna 180, 100, 460, 200
COLOR 0, 7
LOCATE 9, 26: PRINT "Kirjoita nimesi ja paina ENTER"
_DISPLAY
COLOR 0, 7
DO
  WHILE _MOUSEINPUT: WEND
  COLOR 0, 7: LOCATE 11, 25: PRINT nimi$;
  COLOR 4, 7: PRINT "_ ";
  _DISPLAY
  k$ = INKEY$
  IF k$ <> "" THEN
    SELECT CASE k$
      CASE CHR$(13): EXIT DO
      CASE CHR$(8): IF pts > 0 THEN pts = pts - 1: nim$ = LEFT$(nimi$, pts): nimi$ = nim$
      CASE ELSE: IF pts < 21 THEN pts = pts + 1: nimi$ = nimi$ + k$
    END SELECT
    COLOR 0, 7: LOCATE 11, 25: PRINT nimi$;
    _DISPLAY
  END IF
LOOP
FOR y = 1 TO 15
  IF score >= topscore(y) THEN EXIT FOR
NEXT y
FOR fy = 15 TO y + 1 STEP -1
  SWAP topname$(fy), topname$(fy - 1)
  SWAP topscore(fy), topscore(fy - 1)
NEXT fy
topname$(y) = nimi$
topscore(y) = score
OPEN "Shariki.top" FOR OUTPUT AS #1
FOR z = 1 TO 15
  PRINT #1, topname$(z)
  PRINT #1, topscore(z)
NEXT z
PRINT #1, moodi
CLOSE #1
score = 0
RETURN


Toplista:
LINE (155, 75)-(485, 405), 7, BF
COLOR 0, 7
LOCATE 7, 33: PRINT "PARHAAT PELAAJAT"
FOR y = 1 TO 15
  LOCATE 8 + y, 26: PRINT USING "##"; y;
  LOCATE 8 + y, 30: PRINT topname$(y);
  LOCATE 8 + y, 51: PRINT USING "#####"; topscore(y);
NEXT y
_DISPLAY
Peli = 2
RETURN


Mokasit:
Ikkuna 270, 190, 370, 290
COLOR 0, 7: _PRINTSTRING (290, 270), "PELI OHI"
IF _FILEEXISTS("facepalm.txt") THEN 'ladataan pikselitaidetta
  OPEN "facepalm.txt" FOR INPUT AS #1
  FOR y = 1 TO 60
    INPUT #1, Rivi$
    FOR x = 1 TO 85
      IF MID$(Rivi$, x, 1) = "0" THEN PSET (278 + x, 200 + y), 0
    NEXT x
  NEXT y
  CLOSE #1
END IF
RETURN

Tarkistus:
FOR x = 1 TO 8
  FOR y = 1 TO 8
    WHILE _MOUSEINPUT: WEND 'disabloidaan hiiren toiminta jottei tule virhepainalluksia
    poistot(x, y) = 0
  NEXT y
NEXT x
FOR y = 1 TO 8
  FOR x = 1 TO 6
    WHILE _MOUSEINPUT: WEND
    IF lauta(x, y) = lauta(x + 1, y) AND lauta(x, y) = lauta(x + 2, y) AND lauta(x, y) > 0 THEN poistot(x, y) = 1: poistot(x + 1, y) = 1: poistot(x + 2, y) = 1
  NEXT x
NEXT y
FOR x = 1 TO 8
  FOR y = 1 TO 6
    WHILE _MOUSEINPUT: WEND
    IF lauta(x, y) = lauta(x, y + 1) AND lauta(x, y) = lauta(x, y + 2) AND lauta(x, y) > 0 THEN poistot(x, y) = 1: poistot(x, y + 1) = 1: poistot(x, y + 2) = 1
  NEXT y
NEXT x
poistoja = 0
FOR x = 1 TO 8
  FOR y = 1 TO 8
    WHILE _MOUSEINPUT: WEND
    IF poistot(x, y) = 1 THEN
      lauta(x, y) = 0
      IF Peli = 1 THEN
        FOR z = pkoko TO 1 STEP -1
          WHILE _MOUSEINPUT: WEND
          CIRCLE (140 + x * 40, 60 + y * 40), z, 7
          _DISPLAY
          _DELAY .01
        NEXT z
      END IF
      LINE (120 + x * 40, 40 + y * 40)-(160 + x * 40, 80 + y * 40), 7, BF
      poistoja = poistoja + 1
      score = score + 1
      COLOR 2, 0: _PRINTSTRING (516, 81), STR$(score)
      IF Peli = 1 THEN _DISPLAY
      poistot(x, y) = 0
    END IF
  NEXT y
NEXT x
IF poistoja > 0 THEN
  FOR toisto = 1 TO 5
    vaihtoja = 0
    FOR x = 1 TO 8
      FOR y = 8 TO 2 STEP -1
        WHILE _MOUSEINPUT: WEND
        IF lauta(x, y) = 0 THEN
          IF POINT(140 + x * 40, 20 + y * 40) = 7 THEN viive = 0 ELSE viive = .1: vari = POINT(140 + x * 40, 20 + y * 40)
          LINE (120 + x * 40, y * 40)-(160 + x * 40, y * 40 + 40), 7, BF
          SWAP lauta(x, y), lauta(x, y - 1)
          CIRCLE (140 + x * 40, 60 + y * 40), pkoko, vari
          PAINT (140 + x * 40, 60 + y * 40), vari
          CIRCLE (140 + x * 40, 60 + y * 40), pkoko, 0
          IF Peli = 1 THEN _DISPLAY
          vaihtoja = vaihtoja + 1
        END IF
      NEXT y
      IF lauta(x, 1) = 0 THEN
        y = 1: GOSUB Piirto
      END IF
    NEXT x
  NEXT toisto
END IF
RETURN

Piirto:
c = INT(RND * 7) + 1
IF c = 7 THEN c = 14
IF c = 6 THEN c = 9
IF c = 5 THEN c = 13
IF c = 3 THEN c = 11
lauta(x, y) = c
CIRCLE (140 + x * 40, 60 + y * 40), pkoko, c
PAINT (140 + x * 40, 60 + y * 40), c
CIRCLE (140 + x * 40, 60 + y * 40), pkoko, 0
IF Peli = 1 THEN _DISPLAY
RETURN

RuudunKoko:
moodi = moodi + 1
IF moodi = 3 THEN moodi = 0
SELECT CASE moodi
  CASE 0: _FULLSCREEN _OFF
  CASE 1: _FULLSCREEN _SQUAREPIXELS
  CASE 2: _FULLSCREEN _STRETCH
END SELECT
RETURN

SUB Ikkuna (x1, y1, x2, y2)
  LINE (x1, y1)-(x2, y2), 0, B
  LINE (x1 + 1, y1 + 1)-(x2 - 1, y2 - 1), 15, B
  LINE (x1 + 2, y1 + 2)-(x2 - 1, y2 - 1), 8, B
  LINE (x1 + 2, y1 + 2)-(x2 - 2, y2 - 2), 7, BF
END SUB

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta