Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Seuraava vokaali

JRokka [28.11.2019 17:32:57]

#

Tämä ohjelma etsii merkkijonosta vokaalit. Kun ollaan merkkijonon lopussa, aloitetaan alusta.

Koodi

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.ArrayList;

public class Vokaalit extends JApplet implements ActionListener {
  //Luodaan objektit
  //Rivi 1
  JPanel rivi1 = new JPanel();
  JLabel teksti = new JLabel("0");
  //Rivi 2
  JPanel rivi2 = new JPanel();
  JTextField tlaatikko = new JTextField(10);
  //Rivi 3
  JPanel rivi3 = new JPanel();
  JButton nappain_1 = new JButton("Aseta");
  JButton nappain_2 = new JButton("Seuraava vokaali");

  public void init(){
    //Asetellaan objektit.
    GridLayout appletinAsettelu = new GridLayout(5,1,10,10);
    Container ruutu = getContentPane();
    ruutu.setLayout(appletinAsettelu);
    //Lisätään kuuntelijat.
    nappain_1.addActionListener(this);
    nappain_2.addActionListener(this);
    //Ensimmäinen rivi
    FlowLayout asettelu1 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi1.setLayout(asettelu1);
    rivi1.add(teksti);
    ruutu.add(rivi1);
    //Toinen rivi
    FlowLayout asettelu2 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi2.setLayout(asettelu2);
    rivi2.add(tlaatikko);
    ruutu.add(rivi2);
    //Kolmas rivi
    FlowLayout asettelu3 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi3.setLayout(asettelu3);
    rivi3.add(nappain_1);
    rivi3.add(nappain_2);
    ruutu.add(rivi3);
    setContentPane(ruutu);
  }
  int indeksi = 0;
  String mjn = "";
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    String komento = e.getActionCommand();
    if (komento.equals("Aseta")){
      //Asetetaan mjono.
      mjn = tlaatikko.getText();
    }
    else if (komento.equals("Seuraava vokaali")){
      //Etsitään seuraava vokaali
      do {
        if (indeksi < mjn.length()-1){
          //Luku ei saa mennä ArrayListin yli
          indeksi++;
        }

      } while (mjn.charAt(indeksi) != 'a' && mjn.charAt(indeksi) != 'e' && mjn.charAt(indeksi) != 'i' && mjn.charAt(indeksi) != 'o' && mjn.charAt(indeksi) != 'u' && mjn.charAt(indeksi) != 'y' && indeksi < mjn.length()-1);
      //Aloitetaan laskenta alusta, jos ollaan lopussa.
      if (mjn.charAt(indeksi) != 'a' && mjn.charAt(indeksi) != 'e' && mjn.charAt(indeksi) != 'i' && mjn.charAt(indeksi) != 'o' && mjn.charAt(indeksi) != 'u' && mjn.charAt(indeksi) != 'y' && indeksi < mjn.length()-1){
        indeksi = -1;
      }
      //Näytetään luku.
      if (indeksi != -1){
        teksti.setText(String.valueOf(mjn.charAt(indeksi)));
      }
      if (indeksi == mjn.length()-1){
        indeksi = -1;
      }

    }

  }
}

The Alchemist [29.11.2019 03:58:47]

#

Tämä koodi on niin surkea räpellys, että pakko olla spammitrollausta.

Metabolix [29.11.2019 11:06:38]

#

Kannattaa käyttää apumuuttujia toiston välttämiseen ja ryhmitellä koodi järkevämmin. Esimerkiksi tuo do-while-silmukka menisi luontevammin niin, että silmukassa vietäisiin indeksiä ylöspäin ja oikean merkin löytyminen olisi silmukan sisällä lopetusehtona. Merkin tunnistamisen voi lyhentää niin, että laittaa hyväksyttävät merkit merkkijonoksi ja tutkii indexOf-metodilla, löytyykö merkki sieltä.

Tuon vokaalin haun voisi tehdä todella paljon helpommin esimerkiksi näin:

// Kierroksia on enintään merkkijonon pituuden verran.
for (int i = 0; i < mjn.length(); ++i) {
 // Siirrytään seuraavaan indeksiin. Jakojäännöksellä päästään lopusta alkuun.
 indeksi = (indeksi + 1) % mjn.length();
 // Tutkitaan tätä merkkiä. Jos on vokaali, näytetään ja lopetetaan silmukka.
 final char merkki = mjn.charAt(indeksi);
 if ("aeiouyåäö".indexOf(merkki) > -1) {
  teksti.setText(String.valueOf(merkki));
  break;
 }
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta