Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Jaolliset

JRokka [28.11.2019 16:50:09]

#

Tämä ohjelma, etsii x:llä jaolliset luvut. Kun ollaan ArrayListin lopussa aloitetaan alusta.

Koodi

Kirjoita koodi tähän. (Java)import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.ArrayList;

public class Jaolliset extends JApplet implements ActionListener {
  //Luodaan objektit
  //Rivi 1
  JPanel rivi1 = new JPanel();
  JLabel teksti = new JLabel("0");
  //Rivi 2
  JPanel rivi2 = new JPanel();
  JTextField tlaatikko = new JTextField(10);
  //Rivi 3
  JPanel rivi3 = new JPanel();
  JButton nappain_1 = new JButton("Lisää");
  JButton nappain_2 = new JButton("Jaollinen");
  ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();

  public void init(){
    //Asetellaan objektit.
    GridLayout appletinAsettelu = new GridLayout(5,1,10,10);
    Container ruutu = getContentPane();
    ruutu.setLayout(appletinAsettelu);
    //Lisätään kuuntelijat.
    nappain_1.addActionListener(this);
    nappain_2.addActionListener(this);
    //Ensimmäinen rivi
    FlowLayout asettelu1 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi1.setLayout(asettelu1);
    rivi1.add(teksti);
    ruutu.add(rivi1);
    //Toinen rivi
    FlowLayout asettelu2 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi2.setLayout(asettelu2);
    rivi2.add(tlaatikko);
    ruutu.add(rivi2);
    //Kolmas rivi
    FlowLayout asettelu3 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi3.setLayout(asettelu3);
    rivi3.add(nappain_1);
    rivi3.add(nappain_2);
    ruutu.add(rivi3);
    setContentPane(ruutu);
  }
  int indeksi = 0;
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    String komento = e.getActionCommand();
    if (komento.equals("Lisää")){
      //Lisätään luku.
      int luku = Integer.valueOf(tlaatikko.getText());
      indeksi = 0; //Aloitetaan alusta.
      luvut.add(luku);
    }
    else if (komento.equals("Jaollinen")){
      //Etsitään x:llä jaolliset luvut.
      int luku = Integer.valueOf(tlaatikko.getText());
      //Etsitään lukua.
      do {
        if (indeksi < luvut.size()-1){
          //Luku ei saa mennä ArrayListin yli
          indeksi++;
        }

      } while (luvut.get(indeksi) % luku != 0 && indeksi < luvut.size()-1);
      //Aloitetaan laskenta alusta, jos ollaan lopussa.
      if (indeksi == luvut.size()-1 && luvut.get(indeksi) % luku != 0){
        indeksi = -1;
      }
      //Näytetään luku.
      if (indeksi != -1){
        teksti.setText(String.valueOf(luvut.get(indeksi)));
      }
      if (indeksi == luvut.size()-1){
        indeksi = -1;
      }

    }

  }
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta