Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Ensimmäinen pariton ja parillinen

JRokka [28.11.2019 16:48:40]

#

Etsitään ensimmäinen parillinen ja pariton luku ArrayLististä. Käyttäjä lisää luvut itse.

Koodi

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.ArrayList;

public class Ensimmainen_pariton_parillinen extends JApplet implements ActionListener {
  //Luodaan objektit
  //Rivi 1
  JPanel rivi1 = new JPanel();
  JLabel teksti = new JLabel("0");
  //Rivi 2
  JPanel rivi2 = new JPanel();
  JTextField tlaatikko = new JTextField(10);
  //Rivi 3
  JPanel rivi3 = new JPanel();
  JButton nappain_1 = new JButton("Lisää");
  JButton nappain_2 = new JButton("Pariton");
  JButton nappain_3 = new JButton("Parillinen");
  ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();

  public void init(){
    //Asetellaan objektit.
    GridLayout appletinAsettelu = new GridLayout(5,1,10,10);
    Container ruutu = getContentPane();
    ruutu.setLayout(appletinAsettelu);
    //Lisätään kuuntelijat.
    nappain_1.addActionListener(this);
    nappain_2.addActionListener(this);
    nappain_3.addActionListener(this);
    //Ensimmäinen rivi
    FlowLayout asettelu1 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi1.setLayout(asettelu1);
    rivi1.add(teksti);
    ruutu.add(rivi1);
    //Toinen rivi
    FlowLayout asettelu2 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi2.setLayout(asettelu2);
    rivi2.add(tlaatikko);
    ruutu.add(rivi2);
    //Kolmas rivi
    FlowLayout asettelu3 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi3.setLayout(asettelu3);
    rivi3.add(nappain_1);
    rivi3.add(nappain_2);
    rivi3.add(nappain_3);
    ruutu.add(rivi3);
    setContentPane(ruutu);
  }
  boolean onkoLoydetty = false;
  int indeksi = 0;
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    String komento = e.getActionCommand();
    if (komento.equals("Lisää")){
      //Lisätään luku.
      int luku = Integer.valueOf(tlaatikko.getText());
      luvut.add(luku);
    }
    else if (komento.equals("Pariton")){
      //Etsitään ensimmäinen pariton luku ArrayLististä.
      indeksi = 0;
      onkoLoydetty = false;
      for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
        if (luvut.get(x) % 2 != 0 && onkoLoydetty == false){
          //Ensimmäinen pariton luku löydetty.
          indeksi = x;
          onkoLoydetty = true;
        }
      }
      //Jos Arraylistissä on pariton luku, näytetään se.
      if (onkoLoydetty == true){
        teksti.setText("Pariton:" + String.valueOf(indeksi));
      }
    }
    else if (komento.equals("Parillinen")){
      //Etsitään ensimmäinen parillinen luku ArrayLististä.
      indeksi = 0;
      onkoLoydetty = false;
      for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
        if (luvut.get(x) % 2 == 0 && onkoLoydetty == false){
          //Ensimmäinen parillinen luku löydetty.
          indeksi = x;
          onkoLoydetty = true;
        }
      }
      //Jos Arraylistissä on parillinen luku, näytetään se.
      if (onkoLoydetty == true){
        teksti.setText("Parillinen:" + String.valueOf(indeksi));
      }
    }
  }
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta