Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: VB.NET: BindingSource.ListChanged eventin laukeamisen estäminen

ari kood [28.11.2019 07:36:03]

#

Jos datasetin taulun luokassa muutetaan usean rivin arvoja, laukeaa formilla BindingSourcen ListChanged eventti tarpeettomasti joka muutoksen jälkeen.

Loin taulun luokkaan eventin;

Partial Public Class DataTable
  Public Event EditingStateChanged(Byval State as Boolean)

  Private Sub Editing()
   RaiseEvent EditingStateChanged(True)
     'Muokataan rivejä
   RaiseEvent EditingStateChanged(False)
  End Sub

Formilla sitten

Private Sub Table_EditingStateChanged(Byval State as Boolean) Handles DataSet.Table.EditingStateChanged

  If State = True Then
   BindingSource.RaiseListChangedEvents = False
  Else
   BindingSource.RaiseListChangedEvents = True
   BindingSource.ResetBindings(False)
  End If

End Sub

Toimii, mutta mietin vain, että mahtaako olla paras tapa toteuttaa tuo?
Miten te kokeneemma koodarit tuo tekisitte? Ehkä tuohon on jokin valmis tapa..

ari kood [29.11.2019 08:40:42]

#

Ok, näyttäisi että seuraava ajaa saman asian;

'Taulussa
Partial Public Class DataTable

  Private Sub Editing()
   Me.BeginInit
     'Muokataan rivejä
   Me.EndInit
  End Sub
'Formilla
Private Sub BindingSource_ListChanged(...) Handles BindingSource.ListChanged
  If DataSet.DataTable.IsInitialized Then
   'Tee jotain
  End If
End Sub


Private Sub DataTable_Initialized(...) Handles DataSet.DataTable.Initialized
  BindingSource.ResetBindings(False)
End Sub

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta