Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Luvut

JRokka [27.11.2019 13:57:12]

#

Ohjelmassa voi laskea, onko luku uniikki, onko luku olemassa, lukujen määrän, ovatko luvut vähintään tai korkeintaan sekä onko luku lukuvälillä. Ohjelmassa on myös tyhjennystoiminto.

Koodi

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class GUI_Luku extends JApplet implements ActionListener {
  //Luodaan objektit.
  //Ensimmäiselle riville laitetaan teksti, toiseen laitetaan tekstilaatikko,
  //kolmanteen näppäimet ja viimeiseen radiobuttonit.
  //Rivi 1
  JPanel rivi1 = new JPanel();
  JLabel tulos = new JLabel("0");
  //Rivi 2
  JPanel rivi2 = new JPanel();
  JTextField teksti = new JTextField(10);
  //Rivi 3
  JPanel rivi3 = new JPanel();
  JButton nappain = new JButton("Paina");
  JButton nappain_2 = new JButton("Tyhjenna");
  //Rivi 4
  JPanel rivi4 = new JPanel();
  JRadioButton rb1 = new JRadioButton("Onko uniikki");
  JRadioButton rb2 = new JRadioButton("Onko olemassa");
  JRadioButton rb3 = new JRadioButton("Onko lukuvälillä");
  JRadioButton rb4 = new JRadioButton("Laske määrä");
  JRadioButton rb5 = new JRadioButton("Enintään");
  JRadioButton rb6 = new JRadioButton("Vähintään");
  JRadioButton rb7 = new JRadioButton("Lisää");
  ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();
  public void init(){
    //Asetellaan objektit.
    GridLayout appletinAsettelu = new GridLayout(5,1,10,10);
    Container ruutu = getContentPane();
    ruutu.setLayout(appletinAsettelu);
    //Rivi 1
    FlowLayout asettelu1 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi1.setLayout(asettelu1);
    rivi1.add(tulos);
    ruutu.add(rivi1);
    //Rivi 2
    FlowLayout asettelu2 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi2.setLayout(asettelu2);
    rivi2.add(teksti);
    ruutu.add(rivi2);
    //Rivi 3
    FlowLayout asettelu3 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi3.add(nappain);
    rivi4.add(nappain_2);
    rivi3.setLayout(asettelu3);
    ruutu.add(rivi3);
    //Rivi 4.
    FlowLayout asettelu4 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10,10);
    rivi4.setLayout(asettelu4);
    //Laitetaan radiobuttonit yhteen.
    ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
    bg.add(rb1);
    bg.add(rb2);
    bg.add(rb3);
    bg.add(rb4);
    bg.add(rb5);
    bg.add(rb6);
    bg.add(rb7);
    rivi4.add(rb1);
    rivi4.add(rb2);
    rivi4.add(rb3);
    rivi4.add(rb4);
    rivi4.add(rb5);
    rivi4.add(rb6);
    rivi4.add(rb7);
    ruutu.add(rivi4);


    //Lisätään kuuntelijat.
    nappain.addActionListener(this);
    nappain_2.addActionListener(this);
    setContentPane(ruutu);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    String komento = e.getActionCommand();

    //Suoritetaan toiminto.
    if (komento.equals("Paina")){
      int maara = 0;
      int luku = Integer.valueOf(teksti.getText());
      boolean onko = false;
      //Suoritetaan valinnan mukainen toiminto.
      if (rb1.isSelected()){
        //Uniikki luku.
        //Luku on uniiki, jos määrä on 1.
        //Lasketaan luvun määrä.
        for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
          if (luvut.get(x) == luku){
            //Luku löydetty.
            maara++;
          }
        }
        //Näytetään tulos.
        if (maara == 1){
          tulos.setText("Luku on uniikki.");
        }
        else {
          tulos.setText("Luku ei ole uniikki");
        }
      }
      if (rb2.isSelected()){
        //Onko olemassa
        //Oletetaan, että lukua ei ole kunnes toisin todistetaan.

        for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
          if (luvut.get(x) == luku){
            //Luku löydetty.
            onko = true;
          }
        }
        //Näytetään tulos.
        if (onko == false){
          tulos.setText("Lukua ei ole.");
        }
        else {
          tulos.setText("Luku on olemassa.");
        }
      }
      else if (rb3.isSelected()){
        //Onko lukuvälillä.
        //Järjestetään taulukko.
        int min = 0;
        int max = 0;
        Collections.sort(luvut);
        //Otetaan minimi ja maksimi.
        min = luvut.get(0);
        max = luvut.get(luvut.size()-1);
        //Katsotaan, onko luku lukuvälillä.
        if (luku >= min && luku <= max){
          tulos.setText("Luku on lukuvälillä.");
        }
        else {
          tulos.setText("Luku ei ole lukuvälillä.");
        }
      }
      else if (rb4.isSelected()){
        //Lasketaan luvun määrä.
        for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
          if (luvut.get(x) == luku){
            //Luku löydetty.
            maara++;
          }
        }
        //Näytetään tulos.
        tulos.setText("Määrä: " + String.valueOf(maara));
      }
      else if (rb5.isSelected()){
        //Katsotaan, onko ArrayListissä olevat luvut korkeintaan luku.
        //Oletetaan näin, jos toisin ei todisteta.
        onko = true;
        for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
          if (luvut.get(x) > luku){
            onko = false;
          }
        }
        //Näytetään tulos.
        if (onko == true){
          tulos.setText("Korkeintaan");
        }
        else {
          tulos.setText("Ei ole korkeintaan");
        }

      }
      else if (rb6.isSelected()){
        //Katsotaan, onko ArrayListissä olevat luvut vähintään luku.
        //Oletetaan näin, jos toisin ei todisteta.
        onko = true;
        for (int x = 0; x < luvut.size(); x++){
          if (luvut.get(x) < luku){
            onko = false;
          }
        }
        //Näytetään tulos.
        if (onko == true){
          tulos.setText("Vähintään");
        }
        else {
          tulos.setText("Ei ole vähintään");
        }

      }
      else if (rb7.isSelected()){
        //Lisätään luku.
        luvut.add(luku);
      }

    }
    else if (komento.equals("Tyhjenna")){
      //Tyhjennetään luvut.
      luvut.clear();
    }
  }

}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta