Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Lukujen käsittely

JRokka [27.11.2019 13:03:02]

#

Tämä laskee kolmesta luvusta aritmeettisen keskiarvon tai summan sekä suurimman luvun. Ohjelmaa voi muuttaa esimerkiksi laittamalla luvut itse eikä satunnaisesti.

Koodi

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Random;

public class GUI_Luvut extends JApplet implements ActionListener {
  //Luodaan objektit.
  //Rivi 1
  JPanel rivi1 = new JPanel();
  JLabel teksti_1 = new JLabel("0");
  JLabel teksti_2 = new JLabel("0");
  JLabel teksti_3 = new JLabel("0");
  //Rivi 2
  JPanel rivi2 = new JPanel();
  JLabel tulos = new JLabel("0");
  JLabel tulos_2 = new JLabel("0");
  //Rivi 3
  JPanel rivi3 = new JPanel();
  JRadioButton rb1 = new JRadioButton("Summa");
  JRadioButton rb2 = new JRadioButton("Keskiarvo");
  JButton nappain = new JButton("Paina");
  public void init(){
    //Asetellaan objektit.
    GridLayout appletinAsettelu = new GridLayout(5,1,10,10);
    Container ruutu = getContentPane();
    ruutu.setLayout(appletinAsettelu);
    //Rivi 1.
    FlowLayout asettelu1 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi1.setLayout(asettelu1);
    rivi1.add(teksti_1);
    rivi1.add(teksti_2);
    rivi1.add(teksti_3);
    ruutu.add(rivi1);
    //Rivi 2
    FlowLayout asettelu2 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10);
    rivi2.setLayout(asettelu2);
    rivi2.add(tulos);
    rivi2.add(tulos_2);
    ruutu.add(rivi2);
    //Rivi 3
    FlowLayout asettelu3 = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10,10);
    rivi3.setLayout(asettelu3);
    rivi3.add(nappain);
    ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
    bg.add(rb1);
    bg.add(rb2);
    rivi3.add(rb1);
    rivi3.add(rb2);
    ruutu.add(rivi3);
    setContentPane(ruutu);
    //Lisätään kuuntelija.
    nappain.addActionListener(this);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String komento = e.getActionCommand();
    //Suoritetaan toiminto.
    if (komento.equals("Paina")){
      Random sattuma = new Random();
      //Luodaan muuttujat.
      int a = 0;
      int b = 0;
      int c = 0;
      int sm = 0; //Summa
      double ka = 0; //Keskiarvo
      //Arvotaan luvut.
      a = sattuma.nextInt(100);
      b = sattuma.nextInt(100);
      c = sattuma.nextInt(100);
      //Näytetään luvut.
      teksti_1.setText(String.valueOf(a));
      teksti_2.setText(String.valueOf(b));
      teksti_3.setText(String.valueOf(c));
      //Lasketaan summa tai keskiarvo valinnan mukaan.
      if (rb1.isSelected()){
        //Lasketaan summa.
        sm = a+b+c;
        tulos.setText("Summa: " + String.valueOf(sm));
      }
      else if (rb2.isSelected()){
        //Lasketaan aritmeettinen keskiarvo.
        ka = (a+b+c)/3.0;
        tulos.setText("Keskiarvo: " + String.valueOf(ka));
      }
      //Etsitään suurin luku.
      if (a > b && a > c){
        tulos_2.setText("Suurin luku: " + a);
      }
      else if (b > a && b > c){
        tulos_2.setText("Suurin luku: " + b);
      }
      else if (c > a && c > b){
        tulos_2.setText("Suurin luku: " + c);
      }
      else {
        tulos_2.setText("Suurinta lukua ei ole.");
      }
    }
  }
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta