Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Roomalaiset arabialaiseksi

JRokka [10.11.2019 13:07:59]

#

Tässä ohjelmassa muutetaan roomalainen numero arabialaiseksi. Tästä ohjelmasta löytyy kaikki roomalaiset numerot.

Koodi

import java.util.Scanner;

public class Roomalaiset_arabialaiseksi {
  public static void main(String[] args){
    Scanner syote = new Scanner(System.in);
    String r_numero = "";
    int luku = 0;
    boolean onko = false;
    System.out.println("Anna roomalainen numero.");
    r_numero = syote.next();
    //Muutetaan roomalainen numero arabialaiseksi numeroksi.
    //Ensin katsotaan, onko väheneviä osia esim. IV = 5-1=4
    for (int x = 0; x < r_numero.length(); x++){
      //Katsotaan, onko väheneviä osia.
      //Katsotaan x+1:lla voiko väheneviä osia olla.
      //Jos väheneviä osia ei ole, varmistetaan ettei lukua lasketa kahteen kertaan.
      onko = false; //Oletetaan aluksi ettei ole väheneviä osia.
      if (x + 1 < r_numero.length()){
       if (r_numero.charAt(x) == 'C' && r_numero.charAt(x+1) == 'M'){
         onko = true;
         luku += 900;
         x += 1;
       }
       else if (r_numero.charAt(x) == 'C' && r_numero.charAt(x+1) == 'D'){
         onko = true;
         luku += 400;
         x += 1;
       }
       else if (r_numero.charAt(x) == 'X' && r_numero.charAt(x+1) == 'C'){
         onko = true;
         luku += 90;
         x += 1;
       }
       else if (r_numero.charAt(x) == 'X' && r_numero.charAt(x+1) == 'L'){
         onko = true;
         luku += 40;
         x += 1;
       }
       else if (r_numero.charAt(x) == 'I' && r_numero.charAt(x+1) == 'X'){
         onko = true;
         luku += 9;
         x += 1;

       }
       else if (r_numero.charAt(x) == 'I' && r_numero.charAt(x+1) == 'V'){
         onko = true;
         luku += 4;
         x += 1;
       }
      }
      if (onko == false){
        //Luvussa ei ole väheneviä osia.
        if (r_numero.charAt(x) == 'M'){
          luku += 1000;
        }
        else if (r_numero.charAt(x) == 'D'){
          luku += 500;
        }
        else if (r_numero.charAt(x) == 'C'){
          luku += 100;
        }
        else if (r_numero.charAt(x) == 'L'){
          luku += 50;
        }
        else if (r_numero.charAt(x) == 'X'){
          luku += 10;
        }
        else if (r_numero.charAt(x) == 'V'){
          luku += 5;
        }
        else if (r_numero.charAt(x) == 'I'){
          luku += 1;
        }
      }

    }
    //Näytetään tulos.
    System.out.println(luku);
  }
}

Matti Holopainen [10.11.2019 15:36:42]

#

Tämän voisi kirjoittaa lyhyemmin ja selkeämmin vaikkapa näin:

int luku = 0
String r_numero = syote.next() + " "

for (int x = 0; x < r_numero.length() - 1; x++) {

  switch (numero.substring(x, x + 2) {
    case "CM": luku -= 100; break;
    case "CD": luku -= 100; break;
    case "XC": luku -= 10; break;
    case "XL": luku -= 10; break;
    case "IX": luku -= 1;  break;
    case "IV": luku -= 1;  break;
    default:

      switch (numero.charAt(x) {
        case 'M': luku += 1000; break;
        case 'D': luku += 500; break;
        case 'C': luku += 100; break;
        case 'L': luku += 50;  break;
        case 'X': luku += 10;  break;
        case 'V': luku += 5;  break;
        case 'I': luku += 1;  break;
        default: System.out.println("Virheellinen merkki")
      }
   }
}

System.out.println(luku)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta