Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Tekijät

JRokka [10.11.2019 12:20:26]

#

Tämä ohjelma muodostaa kahdesta luvusta lausekkeita. Lukujen täytyy olla eri suuret, että lausekkeet voidaan muodostaa. Lausekkeet haetaan for-lauseiden avulla.

Koodi

import java.util.Scanner;

public class Tekijat {
  public static void main(String[] args){
    Scanner syote = new Scanner(System.in);
    int luku = 0;
    int tekija_1 = 0;
    int tekija_2 = 0;
    int maara = 0;
    //Syötetään lähtötiedot.
    System.out.println("Syötä luku.");
    luku = syote.nextInt();
    do {
      System.out.println("Syötä tekijät.");
      tekija_1 = syote.nextInt();
      tekija_2 = syote.nextInt();
    } while (tekija_1 == tekija_2);
    if (tekija_1 < tekija_2){
      maara = luku/tekija_1;
    }
    else {
      maara = luku/tekija_2;
    }
    //Jaetaan luku tekijöihin.
    //Tekijöitä on kaksi, jotka ovat eri suuria.
    //Nyt katsotaan, miten lausekkeita voidaan muodostaa kahdesta tekijästä.
    //Kumpaakin tekijää voi olla useampi kappale.
    for (int x = 1; x <= maara; x++){
      for (int y = 1; y <= maara; y++){
        if (x*tekija_1 + y*tekija_2 == luku){
          //Luvuille löydettiin oikea suhde.
          //Näytetään lauseke.
          System.out.println(x + "*" + tekija_1 + " + " + y + "*" + tekija_2 + "=" + luku);
        }
      }
    }
  }
}


koodi tähän. (Java)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta