Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Lukujen summa

JRokka [09.11.2019 19:28:48]

#

Tässä ohjelmassa lasketaan lukujen summa. Ensin katsotaan, mitä lukuja on. Esimerkiksi jos luvut ovat 22, 22, 25, 22, 27 lukuja on kolme 22, 25 ja 27 tämän jälkeen lasketaan näiden summa.

Koodi

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Lukujen_summa {
  public static void main(String[] args){
    Scanner syote = new Scanner(System.in);
    int maara = 0;
    int temp = 0;
    int summa = 0;
    int[] luvut = new int[maara];
    ArrayList<Integer> luku = new ArrayList<Integer>();
    //Syötetään lähtötieodt.
    System.out.println("Syötä lukujen määrä.");
    maara = syote.nextInt();
    for (int x = 0; x < maara; x++){
      luvut[x] = syote.nextInt();
    }
    //Järjestetään taulukko, jotta sitä olisi helpompi käsitellä.

    for (int x = 0; x < luvut.length-1; x++){
      for (int y = x+1; y < luvut.length; y++){
        if (luvut[x] > luvut[y]){
          temp = luvut[x];
          luvut[x] = luvut[y];
          luvut[y] = temp;
        }
      }
    }
    //Lisätään ArrayListiin taulukossa olevat luvut.
    //Jos luku on eri kuin edellinen luku niin se lisätään ArrayListiin.
    luku.add(luvut[0]);
    for (int x = 1; x < luvut.length; x++){
      if (luvut[x] != luvut[x-1]){
        //Luku on eri kuin edellinen, joten se lisätään ArrayListiin.
        luku.add(luvut[x]);
      }
    }
    //Lasketaan summa.
    for (int x = 0; x < luku.size(); x++){
      summa += luku.get(x);
    }
    //Näytetään tulos.
    System.out.println(summa);
  }
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta