Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: Java: Osajono

JRokka [07.11.2019 20:17:53]

#

Ohjelmassa etsitään osajonoja ensimmäisestä merkkijonosta. Tarkistettavat osajonot otetaan toisesta merkkijonosta. Ohjelmassa tulostetaan koko osajono, eli esimerkiksi tulostetaan merkki eikä m, me, mer, merk, merkk, merkki.

koodi

import java.util.Scanner;

public class Osajonot {
  public static void main(String[] args){
    Scanner syote = new Scanner(System.in);
    String mjn = "";
    String mjn_2 = "";
    String ojn = "";
    int indeksi = 0;
    boolean onko = false;
    //Syötetään lähtötiedot.
    do {
      System.out.println("Syötä kaksi merkkijonoa.");
      System.out.println("Ensimmäisen tulee olla toista pidempi.");
      mjn = syote.next();
      mjn_2 = syote.next();
    } while (mjn.length() <= mjn_2.length());
    //Etsitään osajonot.
    //Osajonot otetaan toisesta merkkijonosta
    //Sen jälkeen katsotaan, löytyykö kyseinen osajono ensimmäisestä merkkijonosta.
    //Osajonon osia ei tulosteta erikseen vaan koko osajono.
    for (int x = 0; x < mjn_2.length(); x++){
      onko = false; //Oletetaan aluksi, että osajonoa ei ole.
      for (int y = x+1; y <= mjn_2.length(); y++){
        if (mjn.contains(mjn_2.substring(x,y))){
          //Osajono löydetty.
          //Katsotaan, kuuluuko osajonoon lisää merkkejä.
          //Seuraavaa osajonoa etsitään nykyisen osajonon lopun jälkeen.
          onko = true;
          ojn = mjn_2.substring(x,y);
          indeksi = y-1;
        }
      }
      //Tulostetaan koko osajono lopuksi.
      if (onko == true){
        x = indeksi; //Etsitään osajonoa myöhemmistä kohtaa.
        System.out.println(ojn);
      }
    }
  }
}

JRokka [08.11.2019 14:16:03]

#

Tällä tavalla saadaan tietyn pituisia osajonoja. Esimerkissä kolmen merkin pituisia osajonoja.

for (int x = 0; x < mjn_2.length(); x++){
      maara = 0;
      onko = false;
      for (int y = x+1; y <= mjn_2.length(); y++){
        if (mjn.contains(mjn_2.substring(x,y))){
          //Osajono löydetty.
          //Katsotaan, kuuluuko osajonoon lisää merkkejä.
          //Seuraavaa osajonoa etsitään nykyisen osajonon lopun jälkeen.
          onko = true;
          maara++;
          ojn = mjn_2.substring(x,y);
          indeksi = y-1;
        }
      }
      //Tulostetaan koko osajono lopuksi.
      if (onko == true){
        x = indeksi; //Etsitään osajonoa myöhemmistä kohtaa.
        if (maara == 3){
          System.out.println(ojn);
        }
      }

    }

Tronic [10.11.2019 09:08:10]

#

Python:

haystack = input("Mistä etsitään: ")
needles = input("Minkä osia etsitään: ")
while needles:
  needle = needles
  while needle not in haystack:
    needle = needle[:-1]
  if needle:
    print(needle)
    needles = needles[len(needle):]
  else:
		needles = needles[1:]

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta