Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: C#: Todella sekava laskin

AtskaFin [23.02.2019 23:40:01]

#

Tein laskimen C#:lla ja WPF:llä. En katsonut esimerkkejä siitä miten laskin kannattaa tehdä, vaan koitin tehdä sen täysin tyhjästä. Koodi on sekavaa, mutta toimii.

MainWindow.xaml:

<Window x:Class="calculator.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:calculator"
    mc:Ignorable="d"
    Title="Laskin" Height="319" Width="346">
  <Grid HorizontalAlignment="Left" Width="346" Background="#FFC9C9C9" Margin="0,0,-8,0">
    <TextBox x:Name="calc_Table" HorizontalAlignment="Left" Height="25" Margin="40,10,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" Width="255" FontFamily="Arial" FontSize="18" TextAlignment="Right" Text="0" IsReadOnly="True"/>
    <Button x:Name="btn_3" Content="3" HorizontalAlignment="Left" Margin="170,175,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_2" Content="2" HorizontalAlignment="Left" Margin="105,175,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick" RenderTransformOrigin="-0.4,-1.925"/>
    <Button x:Name="btn_1" Content="1" HorizontalAlignment="Left" Margin="40,175,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_6" Content="6" HorizontalAlignment="Left" Margin="170,130,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_5" Content="5" HorizontalAlignment="Left" Margin="105,130,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" RenderTransformOrigin="-0.45,-0.625" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_4" Content="4" HorizontalAlignment="Left" Margin="40,130,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_9" Content="9" HorizontalAlignment="Left" Margin="170,85,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" RenderTransformOrigin="0.333,-1.35" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_8" Content="8" HorizontalAlignment="Left" Margin="105,85,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_7" Content="7" HorizontalAlignment="Left" Margin="40,85,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_0" Content="0" HorizontalAlignment="Left" Margin="105,220,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_dot" Content="." HorizontalAlignment="Left" Margin="40,220,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FFB6B6B6" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_ce" Content="CE" HorizontalAlignment="Left" Margin="235,40,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FF9B9B9B" Click="OnClick" RenderTransformOrigin="0.717,-0.575"/>
    <Button x:Name="btn_plus" Content="+" HorizontalAlignment="Left" Margin="235,220,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FF75A079" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_minus" Content="-" HorizontalAlignment="Left" Margin="235,175,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FF75A079" Click="OnClick" RenderTransformOrigin="1.883,0.6"/>
    <Button x:Name="btn_kerto" Content="*" HorizontalAlignment="Left" Margin="235,130,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FF75A079" Click="OnClick"/>
    <Button x:Name="btn_jako" Content="/" HorizontalAlignment="Left" Margin="235,85,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FF75A079" Click="OnClick" RenderTransformOrigin="0.533,-0.525"/>
    <Button x:Name="btn_calculate" Content="=" HorizontalAlignment="Left" Margin="170,220,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="60" Height="40" FontSize="20" FontFamily="Showcard Gothic" Background="#FF5EBF70" Click="OnClick" RenderTransformOrigin="0.25,0.45"/>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace calculator
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if(calc_Table.Text == "Epäonnistui")
      {
        calc_Table.Text = "0";
      }

      if(sender == btn_0)
      {
        addNumber(0);
      }
      else if (sender == btn_1)
      {
        addNumber(1);
      }
      else if (sender == btn_2)
      {
        addNumber(2);
      }
      else if (sender == btn_3)
      {
        addNumber(3);
      }
      else if (sender == btn_4)
      {
        addNumber(4);
      }
      else if (sender == btn_5)
      {
        addNumber(5);
      }
      else if (sender == btn_6)
      {
        addNumber(6);
      }
      else if (sender == btn_7)
      {
        addNumber(7);
      }
      else if (sender == btn_8)
      {
        addNumber(8);
      }
      else if (sender == btn_9)
      {
        addNumber(9);
      }
      else if(sender == btn_dot)
      {
        addDot();
      }
      else if(sender == btn_ce)
      {
        delete();
      }
      else if(sender == btn_plus)
      {
        check();
        calc_Table.Text += " + ";
      }
      else if(sender == btn_minus)
      {
        check();
        calc_Table.Text += " - ";
      }
      else if (sender == btn_jako)
      {
        check();
        calc_Table.Text += " / ";
      }
      else if (sender == btn_kerto)
      {
        check();
        calc_Table.Text += " * ";
      }
      else if(sender == btn_calculate)
      {
        if(calc_Table.Text.Substring(calc_Table.Text.Length - 1, 1) == " ")
        {
          calc_Table.Text = "Epäonnistui";
        }
        else
        {
          calculate();
        }
      }
    }

    private void check()
    {
      if (calc_Table.Text.Split(' ').Length == 3) calculate();
    }

    private void addNumber(int number)
    {
      if (calc_Table.Text == "0") calc_Table.Text = "";
      calc_Table.Text += number;
    }

    private void addDot()
    {
      if (calc_Table.Text.Length >= 1 && !(calc_Table.Text.Contains('.')))
        calc_Table.Text += ',';
    }

    private void delete()
    {
      if(calc_Table.Text.Substring(calc_Table.Text.Length - 1, 1) == " ")
      {
        calc_Table.Text = calc_Table.Text.Substring(0, calc_Table.Text.Length - 3);
      }
      else if (calc_Table.Text.Length <= 1)
      {
        calc_Table.Text = calc_Table.Text.Substring(0, calc_Table.Text.Length - 1);
        calc_Table.Text += 0;
      }
      else
      {
        calc_Table.Text = calc_Table.Text.Substring(0, calc_Table.Text.Length - 1);
      }
    }

    private void calculate()
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      string[] numbersAndOperators = calc_Table.Text.Split(' ');
      double help;

      for (int i = 0; i < numbersAndOperators.Length; i++)
      {
        if(numbersAndOperators[i] == "*")
        {
          help = double.Parse(numbersAndOperators[i - 1]) * double.Parse(numbersAndOperators[i + 1]);
          numbersAndOperators[i] = help.ToString();
          numbersAndOperators[i + 1] = "s";
          numbersAndOperators[i - 1] = "s";

          foreach (var place in numbersAndOperators)
          {
            if (place != "s") sb.Append(place + " ");
          }

          calc_Table.Text = sb.ToString().Substring(0, sb.ToString().Length - 1);
        }
        else if(numbersAndOperators[i] == "/")
        {
          help = double.Parse(numbersAndOperators[i - 1]) / double.Parse(numbersAndOperators[i + 1]);
          numbersAndOperators[i] = help.ToString();
          numbersAndOperators[i + 1] = "s";
          numbersAndOperators[i - 1] = "s";

          foreach (var place in numbersAndOperators)
          {
            if (place != "s") sb.Append(place + " ");
          }

          calc_Table.Text = sb.ToString().Substring(0, sb.ToString().Length - 1);
        }
        else if(numbersAndOperators[i] == "+")
        {
          help = double.Parse(numbersAndOperators[i - 1]) + double.Parse(numbersAndOperators[i + 1]);
          numbersAndOperators[i] = help.ToString();
          numbersAndOperators[i + 1] = "s";
          numbersAndOperators[i - 1] = "s";

          foreach (var place in numbersAndOperators)
          {
            if (place != "s") sb.Append(place + " ");
          }

          calc_Table.Text = sb.ToString().Substring(0, sb.ToString().Length - 1);
        }
        else if (numbersAndOperators[i] == "-")
        {
          help = double.Parse(numbersAndOperators[i - 1]) - double.Parse(numbersAndOperators[i + 1]);
          numbersAndOperators[i] = help.ToString();
          numbersAndOperators[i + 1] = "s";
          numbersAndOperators[i - 1] = "s";

          foreach (var place in numbersAndOperators)
          {
            if (place != "s") sb.Append(place + " ");
          }

          calc_Table.Text = sb.ToString().Substring(0, sb.ToString().Length - 1);
        }
      }
    }
  }
}

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta