Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Projektit: Tickertape scroller

jalski [15.05.2018 07:59:27]

#

Alla yksinkertainen, mutta näyttävä scrollaus tehoste kirjoitettuna 8th ohjelmointikielellä.

koodi ja ajettavat binäärit Windows + Linux käyttöjärjestelmille

true app:isgui !

var thegui

var ticker-task

: BUFW 800 ;
: BUFH 260 ;

BUFW BUFH img:new var, buf
"8th version 18.04 released!" var, msg
"Arial 24" font:new var, fnt
fnt @ msg @ font:measure nip n:ceil var, msg-w
fnt @ font:pixels? n:ceil var, msg-h
msg-w @ msg-h @ img:new var, msgbuf

: DOTW 7 ;
: DOTH 7 ;
: XGAP 3 ;
: YGAP 3 ;

msg-h @ DOTH n:* msg-h @ n:1- YGAP n:* n:+ n:int var, tickerheight
BUFH tickerheight @ n:- 2 n:/ n:int var, tickery
BUFW DOTW n:- DOTW XGAP n:+ n:/ n:int var, nscrdots
nscrdots @ msg-w @ n:+ var, tickerw
nscrdots @ DOTW XGAP n:+ n:* n:int var, dotx


: rgba \ r g b a -- rgba
 >r
 >r
 8 n:shl
 r> 16 n:shl
 r> 24 n:shl
 n:bor
 n:bor
 n:bor ;


0 0 0 255 rgba var, black
0 255 0 255 rgba var, fg
0 128 0 255 rgba var, bg


: scroll
 buf lock @ 3 black @ DOTW XGAP n:+ img:scroll drop buf unlock drop ;


: bg-loop
 tickery @ "y" t:@ DOTH YGAP n:+ n:* n:+ n:int "doty" t:!
 buf lock @ bg @ g:fcolor
 dotx @ "doty" t:@ DOTW DOTH g:rect g:fill drop buf unlock drop ;


: ticker-loop
 "textx" t:@ msg-w @ n:< if
  msgbuf @ "y" t:@ "textx" t:@ img:pix@ nip 0 n:= not if
   tickery @ "y" t:@ DOTH YGAP n:+ n:* n:+ n:int "doty" t:!
   buf lock @ fg @ g:fcolor
   dotx @ "doty" t:@ DOTW DOTH g:rect g:fill drop buf unlock drop
  then
 then ;


: draw-ticker
 ( "textx" t:! scroll ( "y" t:! bg-loop ) 0 msg-h @ n:1- loop ) 0 tickerw @ n:1- loop

 repeat
  ( "textx" t:! scroll ( "y" t:! bg-loop ticker-loop ) 0 msg-h @ n:1- loop thegui @ g:invalidate drop 0.1 sleep ) 0 tickerw @ n:1- loop
 again ;


: do-draw
 buf lock @ 0 0 g:image-at drop buf unlock drop ;


: clean-up
 ticker-task @ t:done? not if ticker-task @ 0 t:kill then ;


{
 "kind" : "win",
 "title" : "Tickertape",
 "wide" : 800,
 "high" : 260,
 "center" : true,
 "nobg" : true,
 "opaque" : true,
 "draw" : "do-draw"
} var, w


: app:main
 msgbuf @ "white" g:scolor fnt @ g:setfont 0 -4 g:moveto msg @ msg-w @ msg-h @ g:draw-fitted-text drop
 w @ g:new thegui !
 ' clean-up onexit
 ' draw-ticker t:task ticker-task ! ;

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta