Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB64: Miinaharava HD

terrist [13.05.2018 16:43:51]

#

'
' Miinaharava HD 1.0 by Tertsi 2018
'
' Pelataan hiirella, ylareunan ruksista lopettaa, plussasta aloittaa uuden pelin
'
RANDOMIZE TIMER

' saadetaan pelialueen koko ruudun tarkkuuden mukaan
desktop = _SCREENIMAGE: MaxScreenX = _WIDTH(desktop): MaxScreenY = _HEIGHT(desktop)
_FREEIMAGE desktop: SCREEN _NEWIMAGE(MaxScreenX, MaxScreenY, 256): _FULLSCREEN
_PRINTMODE _KEEPBACKGROUND: GridX = MaxScreenX / 16: GridY = MaxScreenY / 16
DIM Grid&(GridX + 1, GridY + 1)

Start:

FOR y = 0 TO GridY - 1 ' piirretaan pelialue
  FOR x = 0 TO GridX - 1
    LINE (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 14, y * 16 + 14), 15, B
    LINE (x * 16 + 1, y * 16 + 1)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), 8, B
    LINE (x * 16 + 1, y * 16 + 1)-(x * 16 + 14, y * 16 + 14), 7, BF
    Grid&(x + 1, y + 1) = 0
  NEXT x
NEXT y

Grid&(1, 1) = -1 ' maaritellaan ylareunan
Grid&(2, 1) = -2 ' nappien paikat

Bombs = INT(GridX * GridY / 10) '<- pommien tiheys
FOR z = 1 TO Bombs
  DO
    y = INT(RND * GridY) + 1
    x = INT(RND * (GridX - 1)) + 1
    IF Grid&(x, y) = 0 THEN Grid&(x, y) = 9: EXIT DO
  LOOP
NEXT z

'piirretaan ylareunan napit muinaisella DRAW-komennolla
DRAW "bm23,7 ta0 bh2 c0 u4r4d4r4d4l4d4l4u4l4u4r4 bf2 p2,0"
DRAW "bm7,7 ta45 bh2 c0 u4r4d4r4d4l4d4l4u4l4u4r4 bf2 p4,0"

Mode$ = "PLAY" 'PLAY-moodissa pelataan, GAMEOVER-moodissa toimii vain ylareunan napit

DO
  DO WHILE _MOUSEINPUT
    x = _MOUSEX: GX = INT(x / 16) + 1
    y = _MOUSEY: GY = INT(y / 16) + 1
    IF GX < GridX AND GY < GridY + 1 THEN
      IF _MOUSEBUTTON(1) THEN 'hiiren vasen nappi
        IF Grid&(GX, GY) = -1 THEN SYSTEM
        IF Grid&(GX, GY) = -2 THEN GOTO Start
        IF Mode$ = "PLAY" THEN
          LINE (GX * 16 - 16, GY * 16 - 16)-(GX * 16 - 1, GY * 16 - 1), 8, B
          LINE (GX * 16 - 16, GY * 16 - 16)-(GX * 16 - 2, GY * 16 - 2), 0, BF
          IF Grid&(GX, GY) = 9 THEN
            LINE (GX * 16 - 16, GY * 16 - 16)-(GX * 16 - 2, GY * 16 - 2), 4, BF
            GOSUB GameOver
          ELSE GOSUB Check
          END IF
        END IF
      END IF
      IF _MOUSEBUTTON(2) AND Mode$ = "PLAY" THEN 'hiiren oikea nappi
        IF POINT(GX * 16 - 8, GY * 16 - 8) = 7 THEN
          COLOR 4: _PRINTSTRING (GX * 16 - 12, GY * 16 - 15), "?"
        ELSEIF POINT(GX * 16 - 8, GY * 16 - 8) = 4 THEN
          LINE (GX * 16 - 15, GY * 16 - 15)-(GX * 16 - 2, GY * 16 - 2), 7, BF
        END IF
      END IF
    END IF
  LOOP
LOOP

GameOver: 'piirretaan kaikki pommit ruudulle
FOR y = 1 TO GridY
  FOR x = 1 TO GridX
    IF Grid&(x, y) = 9 THEN
      CIRCLE (x * 16 - 9, y * 16 - 9), 5, 0
      PAINT (x * 16 - 9, y * 16 - 9), 0
    END IF
  NEXT x
NEXT y
Mode$ = "GAMEOVER"
RETURN

Check: ' lasketaan pommit viereisista ruuduista
counter = 0
IF Grid&(GX - 1, GY - 1) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX, GY - 1) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX + 1, GY - 1) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX - 1, GY) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX + 1, GY) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX - 1, GY + 1) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX, GY + 1) = 9 THEN counter = counter + 1
IF Grid&(GX + 1, GY + 1) = 9 THEN counter = counter + 1
IF counter > 0 THEN
  COLOR 8 + counter: _PRINTSTRING (GX * 16 - 20, GY * 16 - 16), STR$(counter)
END IF
RETURN

jalski [13.05.2018 22:43:44]

#

Nopealla koodin vilkaisulla pelistä näyttäisi puuttuvan 'flood-fill' tyhjien vierekkäisten ruutujen paljastamiseen? Tuon saisit helposti toteutettua rekursiivisesti, eikä iteratiivinen toteutuskaan monimutkainen ole.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta