Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoäly!
Arvostele pelit
15.8. klo 12 mennessä!

Keskustelu: Nettisivujen teko: Karttamerkin (JS objektin) ominaisuuksien muokkauslomake

Sivu 1 / 1

Multibyte [13.03.2018 10:55:17]

#

Moi

Osaisiko joku opastaa oikeaan suuntaan, kun haluaisin käyttää https://github.com/ValYouW/jqPropertyGrid Leaflet kirjastolla luodun karttamerkin muokkaamiseen?

Alla omaa räpellystä, jonka olen saanut nyt siihen asti, että lomake aukeaa popupiin, mutta uudet arvot eivät päivity karttamerkkiin.

var geojsonLayer = new L.GeoJSON(feature, {
 onEachFeature: function (feature, layer) {

   console.log(feature.properties);
   var cb = function (grid, name, value){
    console.log('cb',grid,name,value);
    feature.properties[name] = value;
   }
   var editor = L.DomUtil.create('div', 'featurePropertyGrid');

   editorGrid = $(editor);
   $(editorGrid).jqPropertyGrid(feature.properties, {callback: cb, meta: theMeta});
   layer.bindPopup(editorGrid[0]);
   layer.bindTooltip(feature.properties.name);
 }
}).addTo(map);

Ilmeisesti päivittyneet arvot pitäisi erikseen noutaa:

var theNewObj = $('#propGrid').jqPropertyGrid('get');

jotta ne voi asettaa. Ideoita, että miten tuon toteuttaisi?

Lisäsin tuon tooltip toiminnon, jotta voisin helposti todeta arvojen tilan.

Method
bindPopup(<String|HTMLElement|Function|Popup> content, <Popup options> options?)

Returns
this

Description
Binds a popup to the layer with the passed content and sets up the necessary event listeners. If a Function is passed it will receive the layer as the first argument and should return a String or HTMLElement.

Lisäys:

Viimeisin versio kaatuu jqPropertyGrid('get') kutsun myötä virheeseen:

Error: cannot call methods on spinner prior to initialization; attempted to call method 'value'
var geojsonLayer = new L.GeoJSON(feature, {
 onEachFeature: function (feature, layer) {

   function cb(grid, name, value){
    console.log('cb',grid,name,value);
   }
   var editor = L.DomUtil.create('div', 'featurePropertyGrid');
   editorGrid = $(editor);
   $(editorGrid).jqPropertyGrid(feature.properties, {callback: cb, meta: theMeta});
   $('.pgCell > input', editorGrid).change(function(evt){
     console.log(JSON.stringify($(this).closest('div.featurePropertyGrid').jqPropertyGrid('get'), null, '\t'));
   });
   layer.bindPopup(editorGrid[0]);
   layer.bindTooltip(feature.properties.name);
 }
}).addTo(map);

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta