Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoälyllä!
Alkaa 1.6.!

Keskustelu: Koodit: Tetris 8th-kielellä

Sivun loppuun

jalski [19.02.2018 07:42:58]

#

8th on moderni Forth tyylinen ohjelmointikieli, joka palauttaa käyttäjän takaisin aikakauteen jolloin ohjelmointi vielä oli addiktiivista ja kivaa.

Alla äänitukea ja pause toiminnallisuutta lukuunottamatta täysi Tetris toteutus. Nämä puutteet korjaan myöhemmin. Äänituki ei ole mukana 8th:n ilmaisessa versiossa, joten tämä versio sopinee muutenkin paremmin tänne.

\
\ Simple Tetris game written in 8th.
\
\ GUI needs work. Highscore list would be nice.
\
true app:isgui !

: BOARDWIDTH 10 ;
: BOARDHEIGHT 22 ;
: BLOCKWIDTH 20 ;
: BOARDX 20 ; \ board x-position
: BOARDY 40 ; \ board y-position
: NEXTSHAPEX 270 ;
: NEXTSHAPEY 50 ;
: STARTY -4 ;

\ possible game states
: TITLE 0 ;
: RUNGAME 1 ;
: PAUSED 2 ;
: GAMEOVER 3 ;

var gamestate

var delay
[30, 25, 20, 15, 10, 8] var, delays

{
  "cursor up"  : false,
  "cursor down" : false,
  "cursor left" : false,
  "cursor right" : false,
  "spacebar"   : false
} var, keys


: reset-keys
 keys @
 "cursor up" false m:!
 "cursor down" false m:!
 "cursor left" false m:!
 "cursor right" false m:!
 "spacebar" false m:!
 drop ;


: onkey
 drop
 g:keyinfo nip "desc" m:@ nip
 dup
 keys @ swap m:exists?
 if
  swap true m:! drop
 else
  2drop
 then
 true ;


["black","red","orange","yellow","green","blue","cyan","violet"] var, colors

[
\ ####
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 }, { "x" : 3, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 2 }, { "x" : 1, "y" : 3 } ] ],
   "points" : [ 5, 2 ],
   "color" : "red"
  },
\ ##
\ ##
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 1 } ] ],
   "points" : [ 6 ],
   "color" : "orange"
  },
\ #
\ ##
\ #
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ],
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ] ],
   "points" : [ 5, 5, 6, 5 ],
   "color" : "yellow"
  },
\ ##
\ ##
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 0, "y" : 2 } ] ],
   "points" : [ 6, 7 ],
   "color" : "green"
  },
\ ##
\ ##
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 2, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ] ],
   "points" : [ 6, 7 ],
   "color" : "blue"
  },
\ ###
\ #
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 2, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 0, "y" : 2 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 2, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ] ],
   "points" : [ 6, 7, 6, 7 ],
   "color" : "cyan"
  },
\ #
\ ###
  {
   "coords" : [
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 2, "y" : 0 }, { "x" : 2, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 0, "y" : 2 }, { "x" : 1, "y" : 2 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 1, "y" : 1 }, { "x" : 2, "y" : 1 } ],
         [ { "x" : 0, "y" : 0 }, { "x" : 1, "y" : 0 }, { "x" : 0, "y" : 1 }, { "x" : 0, "y" : 2 } ] ],
   "points" : [ 6, 7, 6, 7 ],
   "color" : "violet"
  }
] var, shapes

var board

var shape
var x
var y
var rotation

var oldx    \ old x
var oldy    \ old y
var oldrotation \ old rotation

var nextshape
var nextx
var nextrotation

var score
var rows
var level


: init-board
 [
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
   [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
 ] const board ! ;


: new-row
 [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] const ;


: delete-rows
 (
  >r board @ r@ a:@
  0 ' n:= a:indexof nip
  null? if
   drop
   r@ a:-
   new-row a:slide
   drop
   rows @ n:1+ rows !
  else
   2drop
  then
  rdrop
  ) 0 BOARDHEIGHT n:1- loop ;


: canmove
 true >r
 shape @ "coords" m:@ nip
 rotation @ a:@ nip
 (
  nip
  "x" m:@ x @ n:+ dup 0 n:<
  swap 10 n:< not or
  swap
  "y" m:@ y @ n:+ 22 n:< not rot or
   if drop break else
    board @ swap
    "y" m:@
    y @ n:+
    dup
    0 n:< if
     2drop drop
    else
     swap >r
     a:@ nip
     r> "x" m:@ nip
     x @ n:+
     a:@ nip
     0 n:= not if break then
    then
   then
   break? if false rdrop >r then
 ) a:each
 drop
 r> ;


: rand7 rand-pcg n:abs 7 n:mod ;


: next-shape
 shapes @ rand7 a:@ nip dup nextshape !
 "coords" m:@ nip a:len nip
 rand-pcg n:abs swap n:mod nextrotation !
 rand7 nextx ! ;


: draw-board
  2 g:line-width
  "black" g:scolor
  board @
  (
   swap
   BLOCKWIDTH n:* BOARDY n:+
   >r
   (
    >r
    rswap
    BLOCKWIDTH n:* BOARDX n:+
    r@
    rswap
    BLOCKWIDTH
    BLOCKWIDTH
    g:rect
    colors @ r> caseof g:fcolor
    g:stroke-fill
   ) a:each
   drop
   rdrop
  ) a:each
  drop ;


: draw-shape
 2 g:line-width
 "black" g:scolor
 >r
 shape @ "color" m:@ r> swap g:fcolor swap
 "coords" m:@ nip rotation @ a:@ nip
 (
  nip "y" m:@ y @ n:+ BLOCKWIDTH n:* BOARDY n:+ dup
  BOARDY n:< not if
   swap
   "x" m:@ nip x @ n:+ BLOCKWIDTH n:* BOARDX n:+
   swap
   BLOCKWIDTH
   BLOCKWIDTH
   g:rect
  else
   2drop
  then
 ) a:each
 drop
 g:stroke-fill ;


locals:
: draw-nextshape
 4 "min-x" w:!
 4 "min-y" w:!
 0 "max-x" w:!
 0 "max-y" w:!

 nextshape @ "coords" m:@ nip nextrotation @ a:@ nip
 (
  nip
  "x" m:@ dup "max-x" w:@ n:max "max-x" w:!
  "min-x" w:@ n:min "min-x" w:!

  "y" m:@ dup "min-y" w:@ n:max "min-y" w:!
  "min-y" w:@ n:min "min-y" w:! drop
 ) a:each
 drop

 4 "max-x" w:@ "min-x" w:@ n:- n:1+ n:- BLOCKWIDTH n:* 2 n:/ "min-x" w:@ BLOCKWIDTH n:* n:- "o-x" w:!
 4 "max-y" w:@ "min-y" w:@ n:- n:1+ n:- BLOCKWIDTH n:* 2 n:/ "min-y" w:@ BLOCKWIDTH n:* n:- "o-y" w:!

 2 g:line-width
 "black" g:scolor
 "darkgray" g:fcolor
 NEXTSHAPEX 5 n:- NEXTSHAPEY 5 n:- BLOCKWIDTH 4 n:* 10 n:+ dup g:rect
 g:stroke-fill

 >r
 nextshape @ "color" m:@ r> swap g:fcolor swap
 "coords" m:@ nip nextrotation @ a:@ nip
 (
  nip "x" m:@ BLOCKWIDTH n:* NEXTSHAPEX n:+ "o-x" w:@ n:+ swap
  "y" m:@ nip BLOCKWIDTH n:* NEXTSHAPEY n:+ "o-y" w:@ n:+
  BLOCKWIDTH
  BLOCKWIDTH
  g:rect
 ) a:each
 drop
 g:stroke-fill ;


: draw-title
 draw-board
 2 g:line-width
 "black" g:scolor
 "darkgray" g:fcolor
 NEXTSHAPEX 5 n:- NEXTSHAPEY 5 n:- BLOCKWIDTH 4 n:* 10 n:+ dup g:rect
 g:stroke-fill
 "20" g:setfont
 g:l-text
 NEXTSHAPEX 8 n:- 160 "NEXT PIECE" g:draw-text-at
 NEXTSHAPEX 30 n:- 200 score @ "score: %d" s:strfmt g:draw-text-at
 NEXTSHAPEX 30 n:- 220 level @ "level: %d" s:strfmt g:draw-text-at ;


: draw-rungame
 draw-board
 draw-shape
 draw-nextshape

 "20" g:setfont
 g:l-text
 NEXTSHAPEX 8 n:- 160 "NEXT PIECE" g:draw-text-at
 NEXTSHAPEX 30 n:- 200 score @ "score: %d" s:strfmt g:draw-text-at
 NEXTSHAPEX 30 n:- 220 level @ "level: %d" s:strfmt g:draw-text-at ;


: draw-gameover
 draw-board
 draw-shape
 draw-nextshape

 "20" g:setfont
 g:l-text
 NEXTSHAPEX 8 n:- 160 "NEXT PIECE" g:draw-text-at
 NEXTSHAPEX 30 n:- 200 score @ "score: %d" s:strfmt g:draw-text-at
 NEXTSHAPEX 30 n:- 220 level @ "level: %d" s:strfmt g:draw-text-at
 "50" g:setfont
 "white" g:scolor
 g:c-text
 200 250 "GAME OVER!" g:draw-text-at ;

: ondraw
[ ' draw-title , ' draw-rungame , ' draw-rungame , ' draw-gameover ]
 gamestate @ caseof ;


: init-game
 0 score !
 1 level !
 0 rows !
 next-shape
 nextshape @ shape !
 nextrotation @ rotation !
 nextx @ x !
 STARTY y !
 next-shape
 delays @ 0 a:@ nip delay !
 init-board
 RUNGAME gamestate !
 reset-keys ;


: points?
 shape @ "points" m:@ nip rotation @ a:@ nip ;


: shape-color?
 shape @ "color" m:@ nip
 colors @ swap
 ' s:= a:indexof nip ;


: store-block \ pointmap
 "y" m:@ y @ n:+
  dup 0 n:< if
  2drop
  else
   board @ swap a:@ nip
   swap
   "x" m:@ nip x @ n:+
   shape-color? a:!
   drop
  then ;


: gameloop
 keys @
 "cursor up"
 m:@ if
  "cursor up" false m:!
  rotation @ dup oldrotation ! n:1+ dup rotation !
  shape @ "coords" m:@ nip a:len n:1- nip
  n:> if 0 rotation ! then
  canmove not if oldrotation @ rotation ! then
 then

 "cursor left"
 m:@ if
  "cursor left" false m:!
  x @ dup oldx ! n:1- x !
  canmove not if oldx @ x ! then
 then

 "cursor right"
 m:@ if
  "cursor right" false m:!
  x @ dup oldx ! n:1+ x !
  canmove not if oldx @ x ! then
 then

 "spacebar" \ block is dropped
 m:@ if
  "spacebar" false m:!
  repeat
   y @ n:1+ y !
   canmove
   not if break then
  again
  y @ n:1-
  y !

  shape @ "coords" m:@ nip
  rotation @ a:@ nip
  (
   nip
   store-block
  ) a:each
  drop

  score @ points? n:+ score !
  delete-rows

  y @ 0 n:< if
   GAMEOVER gamestate !
  else
   nextshape @ shape !
   nextrotation @ rotation !
   nextx @ x !
   STARTY y !
   next-shape
  then

 else \ block falls or down cursor pressed
  "cursor down" m:@
  delay @ n:1- dup delay !
  0 n:> not or if
   "cursor down" false m:!
   y @ dup oldy ! n:1+ y !
   canmove not if
    oldy @ y !
    shape @ "coords" m:@ nip
    rotation @ a:@ nip
    (
     nip
     store-block
    ) a:each
    drop

    score @ points? n:+ score !
    delete-rows

    y @ 0 n:< if
     GAMEOVER gamestate !
    else
     nextshape @ shape !
     nextrotation @ rotation !
     nextx @ x !
     STARTY y !
     next-shape
    then
   else
    rows @ 10 n:/ int n:1+ dup level !
    0 5 n:clamp n:1-
    delays @ swap a:@ nip delay !
   then
  then
 then
 drop ;


: ontimer
 [ ' noop , ' gameloop , ' gameloop , ' noop ]
 gamestate @ caseof
 g:invalidate ;


: onMenuSelected
 n:1- [ ' init-game , ' g:quit ] case ;


var gui

{
 "kind" : "win",
 "buttons" : 5,
 "title" : "Tetris v. 0.1",
 "wide" : 400,
 "high" : 500,
 "center" : true,
 "bg" : "gray",
 "font" : "Arial 10",
 "draw" : "ondraw",
 "timer" : "ontimer",
 "key-pressed" : "onkey",
 "timer-period" : 20,
 "children" :
 [
  {
   "kind" : "menubar",
   "name" : "menu",
   "bounds" : "0,0,parent.width, parent.height/20",
   "menu-selected" : "onMenuSelected",
   "menu" :
   [
    [
     "Game", 0,
     "New game", 1,
     "Quit", 2
    ]
   ]
  }
 ]
} var, gui-desc


: app:main
 init-game
 TITLE gamestate !
 gui-desc @ g:new gui ! ;

Metabolix [19.02.2018 14:29:50]

#

Koodi on kaikkea muuta kuin selvää, joten suosittelen kommenttien lisäämistä.

jalski [19.02.2018 21:50:02]

#

Lisäsin alkuruutuun kuvan ja peliin pause toiminnallisuuden.

Päivitetty koodi ja ajettavat binäärit Windows, Linux ja macOS käyttöjärjestelmille löytyy täältä.

jalski [24.02.2018 10:03:29]

#

Lisäsin alustavan äänituen peliin. Omalla koneellani en kuitenkaan jostain syystä saa ääntä kuuluviin, vaikka mielestäni tulkitsen 8th:n manuaalia oikein.

Alla olevan linkin takana on nykyinen kehitysversio ajettavien binäärien kera Windows ja Linux käyttöjärjestelmille. Voisiko joku kokeilla johtuuko äänettömyys omasta koneestani, bugista Windows tuessa tai sitten vaan siitä, että en vaan osaa.

Eritoten kiinnostaisi Linux version toimivuus.

Löytyypi täältä.

Pessi [24.02.2018 10:30:59]

#

Ei kuulu ääniä Windows versiossa.

jalski [24.02.2018 10:44:39]

#

Pessi kirjoitti:

Ei kuulu ääniä Windows versiossa.

Kiitos! Alan kallistua sille kannalle, että windows version äänituessa on bugi. Itselläni "snd:volume?" palauttaa aina nolla, vaikka pitäisi palauttaa järjestelmän äänitaso. Lisäksi saan ääntä kuuluviin, jos laitan sen soimaan loopissa ja katkaisen soiton äänitiedoston keston jälkeen manuaalisesti. Tällöin tosin soitto lähtee vasta pienellä viiveellä ja tämä tuntuu muutenkin "tempulta", jota ei koodiin haluaisi kirjoittaa.

Linux käyttäjiä?

Metabolix [24.02.2018 12:28:49]

#

Linux-versiossa ääni kuuluu vain vasemmasta kanavasta (vaikka yleensä mono-ääni pitäisi kopioida molempiin kanaviin).

jalski [24.02.2018 15:50:53]

#

Metabolix kirjoitti:

Linux-versiossa ääni kuuluu vain vasemmasta kanavasta (vaikka yleensä mono-ääni pitäisi kopioida molempiin kanaviin).

Kiitos! Lisäsin 8th bug trackeriin huomautuksen asiasta.


Sivun alkuun

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta