Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoälyllä!
Alkaa 1.6.!

Keskustelu: Koodit: QB64: Box Man!

terrist [10.03.2017 13:22:58]

#

Heipä hei! Tein simppelin Sokoban-variantin. Ulkoasu apinoitu Box Boy!:stä.
Sisältää 9 tasoa, uusia tasoja on kohtuullisen helppo lisätä koodiin.
Toimii vain QB64:lla.

'
' BOX MAN! v.1.09
'
' By Tero Ristolainen 2017
' Play with arrow keys, Enter=Menu
'
SCREEN 13
_FULLSCREEN _SQUAREPIXELS
_TITLE "BOX MAN!"

DIM Map$(10, 10), Guy%(130), Box%(130), MenuString$(4)
GuyTaken = 0: BoxTaken = 0
MenuString$(1) = "PLAY!"
MenuString$(2) = "LEVEL " + CHR$(29)
MenuString$(3) = "DISPLAY"
MenuString$(4) = "QUIT"

DO

  GOSUB DrawLevel

  DO
    k$ = INKEY$
    IF k$ <> "" THEN
      cx = 0: cy = 0
      SELECT CASE k$
        CASE CHR$(13): GOSUB Menu
        CASE CHR$(0) + "K": cx = -1
        CASE CHR$(0) + "M": cx = 1
        CASE CHR$(0) + "H": cy = -1
        CASE CHR$(0) + "P": cy = 1
      END SELECT
      IF cx <> 0 OR cy <> 0 THEN
        IF MID$(Map$(Level, py + cy), px + cx, 1) = " " THEN
          FOR M = 1 TO 16
            PUT (px * 16 + cx * M, py * 16 + cy * M), Guy%(), PSET
            _DELAY .02
          NEXT M
          px = px + cx: py = py + cy: Moves = Moves + 1: GOSUB MovesCounter
        ELSE
          IF MID$(Map$(Level, py + cy), px + cx, 1) = "$" THEN
            bx = px + cx: by = py + cy
            IF MID$(Map$(Level, py + (cy + cy)), px + (cx + cx), 1) = " " OR MID$(Map$(Level, py + (cy + cy)), px + (cx + cx), 1) = "." THEN
              FOR M = 1 TO 16
                PUT (px * 16 + cx * M, py * 16 + cy * M), Guy%(), PSET
                PUT (bx * 16 + cx * M, by * 16 + cy * M), Box%(), PSET
                _DELAY .02
              NEXT M
              IF MID$(Map$(Level, py + (cy + cy)), px + (cx + cx), 1) = " " THEN MID$(Map$(Level, py + (cy + cy)), px + (cx + cx), 1) = "$"
              IF MID$(Map$(Level, py + (cy + cy)), px + (cx + cx), 1) = "." THEN
                sx = px + (cx + cx): sy = py + (cy + cy)
                FOR M = 0 TO 7
                  LINE (sx * 16 + M, sy * 16 + M)-(sx * 16 + 15 - M, sy * 16 + 15 - M), 0, B
                  _DELAY .04
                  LINE (sx * 16 + M, sy * 16 + M)-(sx * 16 + 15 - M, sy * 16 + 15 - M), 15, B
                NEXT M
                MID$(Map$(Level, sy), sx, 1) = " ": Boxes = Boxes - 1
              END IF
              px = px + cx: py = py + cy: Moves = Moves + 1: GOSUB MovesCounter
              MID$(Map$(Level, py), px, 1) = " "
            END IF
          END IF
        END IF
      END IF
    END IF
  LOOP UNTIL Boxes = 0
  IF Moves > 0 THEN SLEEP 2
  Level = Level + 1
  IF Level > LastLevel THEN Level = LastLevel: GOSUB Menu

LOOP

END

MovesCounter:
COLOR 0, 15
LOCATE 23, 3: PRINT "LEVEL"; Level
LOCATE 23, 14: PRINT "MOVES";
IF Boxes = 0 AND Moves <> 0 THEN COLOR 4, 15
PRINT Moves
RETURN

Menu:
LINE (200, 20)-(300, 130), 15, BF: LINE (200, 20)-(300, 130), 0, B
Selected = 1
FOR M = 1 TO 4
  IF M = Selected THEN COLOR 15, 0 ELSE COLOR 0, 15
  _PRINTSTRING (220, 20 + M * 20), MenuString$(M)
NEXT M
DO
  km$ = INKEY$
  IF km$ <> "" THEN
    cx = 0: cy = 0: LevelChanged = 0
    SELECT CASE km$
      CASE CHR$(0) + "H": IF Selected > 1 THEN Selected = Selected - 1 ELSE Selected = 4
      CASE CHR$(0) + "P": IF Selected < 4 THEN Selected = Selected + 1 ELSE Selected = 1
      CASE CHR$(0) + "K": IF Selected = 2 THEN LevelChanged = -1: Level = Level - 1: IF Level = 0 THEN Level = LastLevel
      CASE CHR$(0) + "M": IF Selected = 2 THEN LevelChanged = 1: Level = Level + 1: IF Level > LastLevel THEN Level = 1
      CASE CHR$(13)
        IF Selected = 1 THEN LINE (200, 20)-(300, 130), 15, BF: EXIT DO
        IF Selected = 3 THEN IF _FULLSCREEN = 2 THEN _FULLSCREEN _OFF ELSE _FULLSCREEN _SQUAREPIXELS
        IF Selected = 4 THEN LINE (200, 20)-(300, 130), 15, BF: LINE (200, 20)-(300, 130), 0, B: COLOR 0, 15: _PRINTSTRING (236, 70), "BYE!": END
    END SELECT
    IF LevelChanged <> 0 THEN GOSUB DrawLevel
    LINE (200, 20)-(300, 130), 15, BF: LINE (200, 20)-(300, 130), 0, B
    FOR M = 1 TO 4
      IF M = Selected THEN COLOR 15, 0 ELSE COLOR 0, 15
      _PRINTSTRING (220, 20 + M * 20), MenuString$(M)
    NEXT M
  END IF
LOOP
GOSUB DrawLevel
RETURN

DrawLevel:
Map$(1, 1) = "#####  ": Map$(2, 1) = "##########": Map$(3, 1) = "  #### "
Map$(1, 2) = "#  #  ": Map$(2, 2) = "#..   #": Map$(3, 2) = " ## # "
Map$(1, 3) = "#@$$# ###": Map$(2, 3) = "#..$ # #": Map$(3, 3) = " #@$ # "
Map$(1, 4) = "# $ # #.#": Map$(2, 4) = "# #$## ##": Map$(3, 4) = " ##$ ##"
Map$(1, 5) = "### ###.#": Map$(2, 5) = "# $   # ": Map$(3, 5) = " ## $ #"
Map$(1, 6) = "###  .#": Map$(2, 6) = "##### # # ": Map$(3, 6) = " #.$ #"
Map$(1, 7) = " #  # #": Map$(2, 7) = " # $ @ # ": Map$(3, 7) = " #.. .#"
Map$(1, 8) = " #  ####": Map$(2, 8) = " #   # ": Map$(3, 8) = " ######"
Map$(1, 9) = " #####  ": Map$(2, 9) = " ####### ": Map$(3, 9) = "    "
Map$(4, 1) = " ##### ": Map$(5, 1) = "     ": Map$(6, 1) = "  #######"
Map$(4, 2) = " #@ ### ": Map$(5, 2) = " ####### ": Map$(6, 2) = " ## # @#"
Map$(4, 3) = " # $ # ": Map$(5, 3) = " #   ###": Map$(6, 3) = " #  # #"
Map$(4, 4) = " ### # ##": Map$(5, 4) = "##$###  #": Map$(6, 4) = " #$ $ $ #"
Map$(4, 5) = " #.# # #": Map$(5, 5) = "# @ $ $ #": Map$(6, 5) = "### $## #"
Map$(4, 6) = " #.$ # #": Map$(5, 6) = "# ..# $ ##": Map$(6, 6) = "#  $  ##"
Map$(4, 7) = " #.  $ #": Map$(5, 7) = "##..#  # ": Map$(6, 7) = "#..... # "
Map$(4, 8) = " ########": Map$(5, 8) = " ######## ": Map$(6, 8) = "######### "
Map$(4, 9) = "     ": Map$(5, 9) = "     ": Map$(6, 9) = "     "
Map$(7, 1) = "     ": Map$(8, 1) = " ######### ": Map$(9, 1) = " #######"
Map$(7, 2) = "  ###### ": Map$(8, 2) = " # ##  # ": Map$(9, 2) = " #  .#"
Map$(7, 3) = " ###  # ": Map$(8, 3) = " #  $  # ": Map$(9, 3) = " # $ # #"
Map$(7, 4) = "##. $## ##": Map$(8, 4) = " #$ ### $# ": Map$(9, 4) = " # @ #"
Map$(7, 5) = "#..$ $ @#": Map$(8, 5) = " # #...# # ": Map$(9, 5) = " #.### #"
Map$(7, 6) = "#.. $ $ ##": Map$(8, 6) = "## #...# ##": Map$(9, 6) = " # $ $ #"
Map$(7, 7) = "#####  # ": Map$(8, 7) = "# $ $ $ #": Map$(9, 7) = " # # # #"
Map$(7, 8) = "  ##### ": Map$(8, 8) = "#   # @ #": Map$(9, 8) = " #  .#"
Map$(7, 9) = "     ": Map$(8, 9) = "###########": Map$(9, 9) = " #######"
LastLevel = 9: Boxes = 0: Moves = 0: CLS , 15
FOR y = 1 TO 9
  FOR x = 1 TO LEN(Map$(Level, y))
    SELECT CASE MID$(Map$(Level, y), x, 1)
      CASE " "
        LINE (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), 15, BF
      CASE "#"
        LINE (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), 0, BF
      CASE "."
        LINE (x * 16 + 7, y * 16 + 7)-(x * 16 + 8, y * 16 + 8), 0, B
      CASE "$"
        LINE (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), 7, BF
        LINE (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), 0, B
        IF BoxTaken = 0 THEN BoxTaken = 1: GET (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), Box%()
        Boxes = Boxes + 1
      CASE "@"
        LINE (x * 16 + 1, y * 16 + 1)-(x * 16 + 14, y * 16 + 11), 0, B ' head
        LINE (x * 16 + 4, y * 16 + 12)-(x * 16 + 4, y * 16 + 14), 0 ' left leg
        LINE (x * 16 + 11, y * 16 + 12)-(x * 16 + 11, y * 16 + 14), 0 ' right leg
        PSET (x * 16 + 4, y * 16 + 6), 0: PSET (x * 16 + 11, y * 16 + 6), 0 ' eyes
        px = x: py = y: MID$(Map$(Level, y), x, 1) = " "
        IF GuyTaken = 0 THEN GuyTaken = 1: GET (x * 16, y * 16)-(x * 16 + 15, y * 16 + 15), Guy%()
    END SELECT
  NEXT x
NEXT y
GOSUB MovesCounter
RETURN

Grez [11.03.2017 11:53:11]

#

Ihan hauska ja toimiva. Tosin hyvä tietää, että valikkoon pääsee enterillä (laatikkomiehen ohjaus nuolinäppäimillä oli luontevaa)

Jatkokehitysidea voisi olla "game over" kun feilaa tason. Toki sen toteuttaminen voisi vaatia saman verran koodia mitä nyt pelissä on kokonaisuudessaan ja antaahan se pelaajalle ajattelemisen aihetta tajuta itse.

terrist [15.03.2017 19:36:24]

#

Kiitos ideasta! Sain näyn banaanista joka ilmestyy random paikkaan kun feilaa laatikon väärään paikkaan. Koodivinkistä kun kyse niin olen pyrkinyt koodin vähyyteen, mutta ihan haasteena tutkailen olisiko toteututtavissa järkevästi! ;)

terrist [16.03.2017 01:52:26]

#

Tutkailin, ja tulin siihen tulokseen että Grez voi tehdä paremman version. Koodi on vapaata riistaa.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta