Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Projektit: Helsingin palautteet Google Mapsiin

lakda [12.11.2016 22:36:05]

#

Tarkotus oli tehdä sovellus joka hakee helsingin kaupungin palauterajapinnasta tietoa ja esittää ne google mapsillä. Mielestäni sovellus toimii riittävän hyvin mutta voisiko joku tarkistaa että se on tehty kunnolla, sillä aikasempaa js kokemusta minulla ei ole ja tämä on ensimmäinen työ minkä olen tehnyt

var map;function initMap() {
map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { center: {lat: 60.16985569999999, lng: 24.938379}, zoom: 12 });
var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
    content: ''
  });
}
$(document).ready(function() {

	fetchData();

});

function fetchData() {

 //https://asiointi.hel.fi/palautews/rest/v1/requests.json?start_date=2016-01-01T00:00:00Z&extensions=true&status=closed---korjatut
	$.get('https://asiointi.hel.fi/palautews/rest/v1/requests.json?start_date=2016-01-01T00:00:00Z&extensions=true&status=open', function(result)
 {
 	renderData(result);
 });
}

function renderData(json)
{
	$.each(json,function(i) {

    var tila;
    var infowindow;
    var marker;
    var data = json[i],
   latLng = new google.maps.LatLng(data.lat, data.long);

    infowindow = new google.maps.InfoWindow();


    marker = new google.maps.Marker({
      position: latLng,
      map: map,
      title: data.title
    });

    if(json[i].status === 'closed'){
      tila = 'Korjaus pyyntö lähetetty';
    }
    else {
      tila='Korjaus pyyntöä ei ole lähetetty';
    }


   google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
    return function() {
     infowindow.close();
     infowindow.setContent(json[i].description + '<br>Osoite: '+ json[i].address +'<br>Tila: '+ tila);
     infowindow.open(map, marker);
    }
   })(marker, i));
	})
}

groovyb [13.11.2016 00:55:12]

#

Koodissa et ladannut itse karttaa missään ( initMap(); ). Lisäsin myös pätkän koodia sille, että vanha infowindow sulkeutuu, kun klikkaa uutta merkkiä. Jäsensin myös vähän javascriptiäsi ja poistin turhia pätkiä koodista. Mutta muuten ihan soiva peli, eli varsin hyvä suoritus ensimmäiseksi javascript viljelmäksi! Ps. Muista myös kommentoida mitä koodissasi tapahtuu, jos tarkoitus on jakaa sitä, eikä ole vain omaan testi/harjoituskäyttöön.

(jotta pätkä voi toimia, tarvitaan seuraavanlainen html -kikkare)

 <!-- nykyään google vaatii api -avainta, joten käykääs generoimassa itselle moinen -->
<script
 async
 defer
 src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=API-AVAIN"
 type="text/javascript"></script>

<script
 src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"
 integrity="sha256-BbhdlvQf/xTY9gja0Dq3HiwQF8LaCRTXxZKRutelT44="
 crossorigin="anonymous"></script>

<!-- tolla kartan koolla nyt ei ole väliä, heitin vain jonkun -->
<div id="map" style="width:100%;height:500px"></div>
var currentInfoWindow; //Auki oleva infowindow
var map; //karttaobjekti

$(document).ready(function() {
  //Haetaan kartta
  initMap();
  //Haetaan palautteet
  fetchData();
});

function initMap() {
  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { center: {lat: 60.16985569999999, lng: 24.938379}, zoom: 12 });
}

function fetchData() {
  $.get('https://asiointi.hel.fi/palautews/rest/v1/requests.json?start_date=2016-01-01T00:00:00Z&extensions=true&status=open', function(result)
  {
   renderData(result);
  });
}

function renderData(json)
{
	$.each(json,function(i) {
    var data = json[i]
    var latLng = new google.maps.LatLng(data.lat, data.long);
    var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
    var marker = new google.maps.Marker({
      position: latLng,
      map: map,
      title: data.title
    });
    var tila = json[i].status === 'closed' ? 'Korjauspyyntö lähetetty' : 'Korjauspyyntöä ei ole lähetetty';

    google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
    return function() {
     //Jos joku infowindow on aiemmin avattu, suljetaan se
     if(currentInfoWindow != null) {
       currentInfoWindow.close();
     }

     //Uusi data infowindowiin
     infowindow.setContent(createInfoWindowTemplate(json[i].description,
                             json[i].address,
                             tila)
     );

     //Avataan infowindow
     infowindow.open(map, marker);

     //Asetetaan uusi infowindow nykyiseksi
     currentInfoWindow = infowindow;
    }
   })(marker, i));
	});
}
//Html templatet on hyvä olla erikseen
function createInfoWindowTemplate(description,address, state) {
	return description +
      "<br>" +
      "<hr>" +
      "<b>Osoite: </b>" + address +
      "<br>" +
      "<b>Tila: </b>" + state;
}

Halutessasi, tuota projektiasi on myös helppo laajentaa ottamalla street viewit mukaan:

function renderData(json)
{
	$.each(json,function(i) {
    var data = json[i]
    var latLng = new google.maps.LatLng(data.lat, data.long);
    var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
    var marker = new google.maps.Marker({
      position: latLng,
      title: data.title,
      map: map
    });
    var tila = json[i].status === 'closed' ? 'Korjauspyyntö lähetetty' : 'Korjauspyyntöä ei ole lähetetty';

    google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
    return function() {
     //Jos joku infowindow on aiemmin avattu, suljetaan se
     if(currentInfoWindow != null) {
       currentInfoWindow.close();
     }

     //Uusi data infowindowiin ja placeholder panoraamalle
     infowindow.setContent(createInfoWindowTemplate(json[i].service_request_id,
     												 json[i].description,
                             json[i].address,
                             tila)
     );

     //Avataan infowindow
     infowindow.open(map, marker);

     //Haetaan panoraama, ja lisätään se diviin jossa id sama kuin service_request_id
     var panorama = new google.maps.StreetViewPanorama(
     document.getElementById(json[i].service_request_id), {
      position: latLng,
      pov: {
       heading: 34,
       pitch: 10
      }
     });
     map.setStreetView(panorama);

     //Asetetaan uusi infowindow nykyiseksi
     currentInfoWindow = infowindow;
    }
   })(marker, i));
	});
}

//Html templatet on hyvä olla erikseen
function createInfoWindowTemplate(id, description,address, state) {
  var streetViewStyle = "style='margin:20px;width:200px;height:200px;float:left;'";
  var identity = "id='" + id + "'";
	return "<div " + identity + streetViewStyle + "></div>" + description +
      "<br>" +
      "<hr>" +
      "<b>Osoite: </b>" + address +
      "<br>" +
      "<b>Tila: </b>" + state;
}

lakda [13.11.2016 10:41:03]

#

Kiitos paljon :)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta