Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: PL/I: Sudokun ratkaisu

jalski [13.04.2014 11:17:45]

#

Yksinkertaisen Sudokun ratkaisijan kirjoittaminen on varsin suoraviivainen tapahtuma, kunhan ensin keksii järkevän tavan esittää ja käsitellä tietoa sekä osaa hyödyntää käyttämänsä ohjelmointikielen vahvuuksia.

Koodivinkin esimerkkiohjelma lukee tekstitiedostosta Sudokun. Sudoku on tallennettuna 81 peräkkäiseen numeromerkkiin, eli siis Sudokun 9x9 matriisin rivit on tallennettu peräkkäin tekstitiedostoon.

BBC BASIC for Windows Sudoku esimerkkiohjelmaa voi käyttää Sudokujen generoimiseen ja tallentamiseen koodivinkin esimerkkiohjelman ymmärtämään muotoon.

Esimerkkiohjelma ajettavine binääreineen, lähdekoodeineen ja esimerkki Sudokun kanssa ladattavana täältä

ohjelman käyttö: sudoku /puzzle.txt

*PROCESS MARGINS(1,120) LIBS(SINGLE,STATIC);
*PROCESS OPTIMIZE(2) DFT(REORDER);


 sudoku: proc(parms) options(main);
  dcl parms char (100) var;

  define alias bits bit(9) aligned;
  dcl total(81) type bits;
  dcl matrix(9, 9) type bits based(p);
  dcl p pointer;
  dcl box(9, 3, 3) type bits defined (total(trunc((1sub-1)/3) * 27 +
    mod(1sub-1, 3) * 3 + (2sub-1) * 9 + 3sub));

  dcl posbit(0:9) type bits
    init('000000000'b, '100000000'b, '010000000'b, '001000000'b,
      '000100000'b, '000010000'b, '000001000'b, '000000100'b,
      '000000010'b, '000000001'b);

  dcl solutions(81) type bits controlled;

  dcl (i, j) fixed bin(31);
  dcl temp bit(1);
  dcl (start, finish) float bin(53);
  dcl result fixed dec(15,4);

  dcl buffer char(81);
  dcl in file;

  /* ON UNIT for the Sudoku data conversion */
  on conversion
   begin;
    put skip
     list('Sudoku data not valid.');
    stop;
   end;

  /* ON UNIT to display info about the usage */
  on undefinedfile(in)
   begin;
    put skip
     list('Usage: ' || procedurename() || ' /filename');
    stop;
   end;

  open file(in)
   title ('/'||parms||',type(fixed), recsize(81)') record input;

  /* Ignore the endfile condition */
  on endfile(in);

  /* Read the Sudoku data into buffer as one record */
  read file(in) into(buffer);
  close file(in);

  /* Convert numbers -> position bit presentation  */
  /* and assign into the Sudoku board        */
  do i = 1 to 81;
   total(i) = posbit(substr(buffer, i, 1));
  end;

  p = addr(total);

  /* Start solving the Sudoku */
  start = secs();
  temp = solve();
  finish = secs();
  result = finish - start + 0.00005;
  put skip list('Number of solutions: ' || trim(allocation(solutions)));
  put skip(2) list('Time: ' || trim(result) || ' seconds');

  /* display the solved Sudoku, if solution exist */
  p = addr(solutions);
  if allocation(solutions) > 0 then
   do while(allocation(solutions) ^= 0);
    put skip(4);
    do i = 1 to 9;
     do j = 1 to 9;
      put edit(trim(index(matrix(i, j), '1'b))) (a(3));
      if mod(j,3) = 0 then put edit(" ") (a(1));
     end;
     if mod(i,3) = 0 then
      put skip(3);
     else
      put skip(2);
    end;
    free solutions;
    p = addr(solutions);
   end;
  else put skip(2) list('Impossible!');


  /*************************************/
  /* Solve Sudoku           */
  /*************************************/
  solve: proc recursive returns(bit(1));
   dcl (i, j, k) fixed bin(31);
   dcl result type bits;

   /* find free cell */
   do i = 1 to 9;
    do j = 1 to 9;
     if matrix(i, j) = posbit(0) then goto skip;
    end;
   end;

   /* Validate fully filled Sudoku. */
   do i = 1 to 9;
    do j = 1 to 9;
     k = index(matrix(i, j), '1'b);
     matrix(i, j) = posbit(0);
     result = ^(any(matrix(i, *)) | any(matrix(*, j)) |
         any(box(numbox(i, j), *, *)));
     matrix(i, j) = posbit(k);
     if index(result, '1'b) ^= k then return('0'b);
    end;
   end;

   return('1'b);
  skip:

   result = ^(any(matrix(i, *)) | any(matrix(*, j)) |
       any(box(numbox(i, j), *, *)));
   k = 0;
   do forever;
    k = search(result, '1'b, k+1);
    if k = 0 then return('0'b);
    matrix(i, j) = posbit(k);
    if solve() then
     do;
      allocate solutions;
      solutions = total;
     end;
    matrix(i, j) = posbit(0);
   end;
  end solve;


  /************************************************/
  /* Returns the box number for the sudoku coords */
  /************************************************/
  numbox: proc(i, j) returns(fixed bin(31));
   dcl (i, j) fixed bin(31);

   dcl lookup (9, 9) fixed bin(31) static init( (3)1, (3)2, (3)3,
                         (3)1, (3)2, (3)3,
                         (3)1, (3)2, (3)3,
                         (3)4, (3)5, (3)6,
                         (3)4, (3)5, (3)6,
                         (3)4, (3)5, (3)6,
                         (3)7, (3)8, (3)9,
                         (3)7, (3)8, (3)9,
                         (3)7, (3)8, (3)9 );

   return(lookup(i, j));
  end numbox;

 end sudoku;

jalski [19.08.2015 21:14:34]

#

Putka Open 2015 Sudoku tehtävän innoittamana päivitin koodivinkin ratkaisemaan ja näyttämään kaikki mahdolliset ratkaisut annetulle Sudokulle.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten PL/I on vieläkin hyvä valinta moniin erilaisiin ohjelmointi töihin...

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta