Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: JavaScript: Piirretään hiiren koordinaattiarvojen perusteella

Keckman2 [03.08.2013 10:35:31]

#

Itse en tiennytkään, että HTML5:ssa voi piirtää Javascriptillä grafiikkaa. http://www.petke.info/mousemove2.html

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var mx=0; //Globaali muuttuja hiiren x-koordinaatille
var my=0;
function luemouseposition() {
  window.onmousemove = handleMouseMove;
  function handleMouseMove(event) {
    event = event || window.event; // IE-ism
    mx=event.clientX;
    my=event.clientY;
  }
};

function drawShape(){
 // Otetaan Canvas elementti, canvas tarkoittaa suomeksi kangasta. Se on HTML5:n ominaisuus,
 // jolla voi piirtää grafiikkaa. Siis mycanvas on id:n tunnus HTML osassa
 var canvas = document.getElementById('mycanvas');
 canvas.height = window.innerHeight/2;
 canvas.width = window.innerWidth/2;
 maxx = canvas.width;
 maxy = canvas.height;
 xpix=maxx/4;
 xpix=xpix.toString();
 xpix=xpix + "px";
 canvas.style.left = xpix; //siirretään canvasta selaimen ikkunan koon mukaan

 ypix=maxy/4;
 ypix=ypix.toString();
 ypix=ypix + "px";
 canvas.style.left = xpix;
 canvas.style.top = ypix; // tällöin siis ikkunan koon muuttuessa canvas siirtyy
 canvas.style.position = "absolute";
 // Tarkistetaan tukeeko selain canvasta
 if (canvas.getContext){

  // Määritellään 2D grafiikka käyttöönotetuksi canvaksessa
  var ctx = canvas.getContext('2d');
  luemouseposition();
  mx=mx-maxx/4;
  my=my-maxy/4;

  var x0=maxx/2;
  var y0=maxy/2;
  var rx=maxx/2;
  var ry=maxy/2;
  var x=x0+rx*Math.cos(0);
  var y=y0+ry*Math.sin(0);
  var xk=3*(mx+my)/(maxx+maxy); //xk kerroin määritellään hiiren
  // koordinaiteilla ja sillä kerrotaan alempana loopissa kulmaa
  // alfa laskettaessa x koordinaattia. Looppi tuottaisi xk:n
  // arvolla yksi pelkän ympyrän, mutta nyt käyriä.
  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(x,y);
  for (var alfa=0; alfa<=80*3.1415926535; alfa=alfa+0.1) {
		x=x0+(rx*Math.cos(xk*alfa));
    y=y0+(ry*Math.sin(alfa));
		ctx.lineTo(x,y);
	}
	ctx.stroke();

 } else {
  alert('Selaimesi ei tue tätä sivua.');
 }
}
</script>
</head>
<body onload="drawShape();" onmousemove="drawShape();">
Liikuta hiirtä kuvan päällä.
<canvas id="mycanvas"></canvas>

</body></html>
</body>
</html>

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta