Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Projektit: HoneyLib, paranneltuja QB-komentoja

Sivu 1 / 1

Sivun loppuun

hunajavohveli [09.05.2004 20:13:40]

#

HoneyLib eli Honey Library on kirjasto, joka käsittää monia paranneltuja versioita QBasicin peruskomennoista ja -funktioista, kuten PRINT, INPUT, RND, sekä myös monia uusia hyödylliksi havaitsemiani käskyjä. Tämän kirjaston funktiot voivat joidenkin mielestä olla huonosti toteutettuja, tai huonompia kuin QB:n alkuperäiset, mutta tämä kirjasto on lähinnä minulle henkilökohtainen. (sen nimi tuleekin tunnuksestani) Tarkoitan tällä siis sitä, että olen pyrkinyt korvaamaan funktioita omillani, jotka parhaiten sopivat omiin tarkoituksiini. Lisäksi tämä kirjasto voi olla välttämätön joillekin koodivinkeille, joita tulevaisuudessa lähetän. Mutta jos funktiot auttavat, niin voihan niitä toki käyttää omissakin ohjelmissa. Mutta, kuten sanoin, tämä sopii parhaiten omiin tarkoituksiini, joten neuvoisin muitakin tekemään itselleen vastaavanlaisia henkilökohtaisia apukirjastoja, ja tästä voi aivan vapaasti ottaa mallia, jos haluaa.

Minulla on tekeillä monia muitakin versioita HoneyLibistä. Tämä versio 0.95m on siis M (main) luokan kirjasto, joka käsittää perusfunktioita. Saatan myös joskus lähettää esim. grafiikkaa käsitteleviä versioita. En suosittele kääntämään tätä LIB-tiedostoksi, vaan kopioimaan funktiot omaan ohjelmaan, sillä olen havainnut, että kirjastossa voi esiintyä ongelmia, vaikka lähdekoodi toimisi moitteettomasti.

Mukana on myös esimerkkiohjelma, joka siis alkaa heti funktioiden, muuttujien ja taulukoiden määrittelyjen jälkeen. Tuo ohjelma ei enää ole funktioiden lähdekoodia, mutta siinä on esitelty kaikki käytettävät funktiot, joten siitä kannattaa ottaa mallia, ennen kuin alkaa kirjoittaa omaa ohjelmaa. Pahoittelen, ettei itse funktioiden koodia ole kommentoitu, mutta asia korjaantunee tulevaisuudessa.

Ja antakaa toki paljon kommenttia sekä parannusehdotuksia, jos keksitte. Ilmoittakaa myös, jos ilmenee ongelmia, niin neuvon, tai mahdollisesti korjailen koodia.

DECLARE FUNCTION HBlank$ ()
DECLARE SUB HInitialize ()
DECLARE FUNCTION HInput$ ()
DECLARE FUNCTION HInt! (HPaValue AS DOUBLE)
DECLARE SUB HLocate (HPaY AS INTEGER, HPaX AS INTEGER)
DECLARE SUB HPrint (HPaText AS STRING)
DECLARE FUNCTION HRnd! (HPaMin AS DOUBLE, HPaMax AS DOUBLE)
DECLARE FUNCTION HRound! (HPaValue AS DOUBLE, HPaCur AS DOUBLE)
DECLARE SUB HScrollUp ()
DECLARE SUB HSetColor (HPaColor AS INTEGER)
DECLARE SUB HSetScroll (HPaTop AS INTEGER, HPaLast AS INTEGER, HPaLeft AS INTEGER, HPaRight AS INTEGER)
DECLARE SUB HSetSystem (Mode AS INTEGER)
DECLARE SUB HSlow (HPaTime AS SINGLE)
DECLARE SUB HStartTimer (HPaSlot AS INTEGER)
DECLARE FUNCTION HString$ (BYVAL PaValue AS DOUBLE)
DECLARE FUNCTION HTimer! (HPaSlot AS INTEGER)
DECLARE SUB HWait (HPaSec AS DOUBLE)
COMMON SHARED HSystem AS INTEGER
COMMON SHARED HReadKey AS STRING
COMMON SHARED HTime() AS DOUBLE
COMMON SHARED HScroll() AS INTEGER
COMMON SHARED HPrintX AS INTEGER, HPrintY AS INTEGER
COMMON SHARED HColor AS INTEGER
COMMON SHARED HscrlTop AS INTEGER, HScrlLast AS INTEGER, HScrlLeft AS INTEGER, HScrlRight AS INTEGER

DIM HTime(1 TO 100) AS DOUBLE
DIM HScroll(1 TO 25, 1 TO 80, 1 TO 2) AS INTEGER

''// HoneyLib version 0.95m //

'T?st? eteenp?in p??ohjelman koodi on vain esimerkkiohjelmaa, jonka voi
'poistaa ja korvata omallaan.

CLS
HInitialize    'T?ytyy kutsua joka kerta ennen kirjaston k?ytt??
          'muuten voi aiheutua ongelmia

HSetSystem 1    't?ll? ei ole ihmeempi? merkityksi?, ei pakollinen

HSetColor 6            't?m? on kuten COLOR
HLocate 4, 16            't?m? taas kuten LOCATE
HPrint "Terve, kirjoita jotain"    't?m? kuten PRINT
HLocate 6, 14
a$ = HInput$            't?m? kuin INPUT
HLocate 8, 16
HPrint "Kirjoitit juuri "
HPrint a$

HStartTimer 1          'K?ynnist?? kellon numero 1

HWait 1           'Odottaa 1 sekunnin

HLocate 12, 10
HPrint "?sken kului" + STR$(HTimer(1)) + " sekuntia."

'HTimer-funktio palauttaa ajan, johon ?skett?in k?ynnistetty kello p??si

HLocate 15, 10
HPrint STR$(HInt(5.5)) + " ja"  'HInt on kuten INT mutta py?rist?? yl?skin
HPrint STR$(HRound(18, 7))     'HRoundin ensimm?inen parametri on
               'py?ristett?v? numero. Toinen parametri on
               'numero, jonka tarkkutteen py?ristet??n

HLocate 17, 5
HSetColor 5


FOR a = -12 TO 12
  HPrint HString(a) + " "     'HString palauttaa numeerisen muuttujan
  HSlow 1             'merkkijonona (parempi kuin STR$)
NEXT a

HSetScroll 1, 25, 10, 70    'Asettaa skrollauksen koordinaatit
               'yl?, ala, vasen, oikea

HWait .2      'odottaa 0.2 sekuntia

FOR b = 1 TO 25
  HLocate 25, 1

  FOR a = 1 TO 80
   HSetColor INT(HRnd(5, 9))
   HPrint CHR$(INT(HRnd(97, 122)))    'HRnd palauttaa luvun paremetrin
                      'v?lilt?
  NEXT a

  HScrollUp      'Skrollaa teksti? yl?sp?in
NEXT b
FUNCTION HBlank$

  HBlank$ = STRING$(80, 32)

END FUNCTION

SUB HInitialize

HLocate 1, 1
HSetColor 7
HSetScroll 1, 25, 1, 80

END SUB

FUNCTION HInput$

HTemp1 = HPrintX

DO

HReadKey = INPUT$(1)

SELECT CASE ASC(HReadKey)
CASE 13
  EXIT DO

CASE 8
  HLocate HPrintY, HPrintX - 1
  HPrint " "
  HLocate HPrintY, HPrintX - 1

  IF HPrintX < HTemp1 THEN
   HPrintX = HTemp1
  ELSE
   HTemp1$ = LEFT$(HTemp1$, LEN(HTemp1$) - 1)
  END IF

CASE 32, 48 TO 57, 65 TO 90, 97 TO 122, 128 TO 165
  HPrint HReadKey
  HTemp1$ = HTemp1$ + HReadKey

CASE 27
  IF HSystem THEN END

END SELECT

LOOP

HInput$ = HTemp1$

END FUNCTION

FUNCTION HInt (HPaValue AS DOUBLE)

HTemp1 = HPaValue - INT(HPaValue)
IF HTemp1 < .5 THEN HInt = INT(HPaValue) ELSE HInt = INT(HPaValue) + 1

END FUNCTION

SUB HLocate (HPaY AS INTEGER, HPaX AS INTEGER)

HPrintX = HPaX
HPrintY = HPaY

END SUB
SUB HPrint (HPaText AS STRING)

DEF SEG = &HB800

FOR HLoopA = 1 TO LEN(HPaText)

HTemp1 = (HPrintY - 1) * 160 + (HPrintX - 1) * 2

POKE HTemp1, ASC(MID$(HPaText, HLoopA, 1))
POKE HTemp1 + 1, HColor

HPrintX = HPrintX + 1
IF HPrintX = 81 THEN
  HPrintX = 1
  HPrintY = HPrintY + 1
  IF HPrintY = 26 THEN HPrintY = 1
END IF

NEXT HLoopA

END SUB

FUNCTION HRnd (HPaMin AS DOUBLE, HPaMax AS DOUBLE)

HRnd = HPaMin + RND * (HPaMax - HPaMin + 1)

END FUNCTION

FUNCTION HRound (HPaValue AS DOUBLE, HPaCur AS DOUBLE)

HRound = HInt(HPaValue / HPaCur) * HPaCur

END FUNCTION

SUB HScrollUp

DEF SEG = &HB800

FOR HLoopA = HscrlTop TO HScrlLast
FOR HLoopB = HScrlLeft TO HScrlRight
  HTemp1 = (HLoopA - 1) * 160 + (HLoopB - 1) * 2
  HTemp2 = PEEK(HTemp1)
  HTemp3 = PEEK(HTemp1 + 1)
  HScroll(HLoopA, HLoopB, 1) = HTemp2
  HScroll(HLoopA, HLoopB, 2) = HTemp3
NEXT HLoopB
NEXT HLoopA

FOR HLoopA = HscrlTop TO HScrlLast - 1
FOR HLoopB = HScrlLeft TO HScrlRight
  HTemp1 = (HLoopA - 1) * 160 + (HLoopB - 1) * 2
  POKE HTemp1, HScroll(HLoopA + 1, HLoopB, 1)
  POKE HTemp1 + 1, HScroll(HLoopA + 1, HLoopB, 2)
NEXT HLoopB
NEXT HLoopA

HLocate HScrlLast, 1
HPrint HBlank$

END SUB

SUB HSetColor (HPaColor AS INTEGER)

HColor = HPaColor

END SUB
SUB HSetScroll (HPaTop AS INTEGER, HPaLast AS INTEGER, HPaLeft AS INTEGER, HPaRight AS INTEGER)

HscrlTop = HPaTop
HScrlLast = HPaLast
HScrlLeft = HPaLeft
HScrlRight = HPaRight

END SUB

SUB HSetSystem (Mode AS INTEGER)

IF Mode = 0 THEN HSystem = 0
IF Mode = 1 THEN HSystem = -1

END SUB

SUB HSlow (HPaTime AS SINGLE)

SOUND 32767, HPaTime

END SUB

SUB HStartTimer (HPaSlot AS INTEGER)

HTime(HPaSlot) = TIMER

END SUB

FUNCTION HString$ (BYVAL PaValue AS DOUBLE)

Temp1$ = STR$(PaValue)

IF PaValue < 0 THEN
  HString = MID$(Temp1$, 1, LEN(Temp1$))
ELSE
  HString = MID$(Temp1$, 2, LEN(Temp1$) - 1)
END IF

END FUNCTION

FUNCTION HTimer (HPaSlot AS INTEGER)

HTimer = TIMER - HTime(HPaSlot)

END FUNCTION

SUB HWait (HPaSec AS DOUBLE)

HTemp1 = TIMER
DO
LOOP UNTIL TIMER - HTemp1 >= HPaSec

END SUB

KimmoKM [10.05.2004 18:21:36]

#

Ihan kivalta näyttää.

sooda [11.05.2004 08:57:26]

#

Sisennä subit:

FUNCTION HBlank$

HBlank$ = STRING$(80, 32)

END FUNCTION

->

FUNCTION HBlank$

  HBlank$ = STRING$(80, 32)

END FUNCTION

:)

hunajavohveli [11.05.2004 14:37:14]

#

Kieltämättä näyttäisi siistimmältä, kun on vain yksi rivi tekstiä tuossa subissa. Korjaan asian, ja samalla sisennän pari muutakin subia. :) Tällaisiakin parannusehdotuksiakin otan toki vastaan, mutta sanokaa myös, jos keksitte lisäyksiä/parannuksia itse koodiin. Uudet funktio/komento-ehdotukset ovat myös tervetulleita.

Fisher [11.05.2004 21:10:55]

#

binaaryä?

KimmoKM [12.05.2004 08:09:19]

#

lainaus:

binaaryä?

Kirjastosta on aika turha/vaikea antaa binääriä.

hunajavohveli [12.05.2004 15:09:02]

#

Fisher: Lue toki kuvaus. :) En laittanut binarya (tai en olisi laittanut, vaikka olisin voinutkin) koska huomasin käännetyn kirjaston toimivan virheellisesti. (ainakin tuossa HScrollUp-funktiossa) QB:stä ajettuna kaikki kuitenkin toimii, mutta teen binaryn ehkä sitten, kun selvitän, miksi käännetty LIB-tiedosto aiheuttaa ongelmia.

gamehouse [06.06.2007 10:56:30]

#

aika siisti... Tosin suurin osa käskyistä on QB:n yksinkertaisia, joten niitä ei tarvitsisi laittaa omaksi kirjastoksi... Mutta ainakin HScrollUp ja HStartTimer ovat todella hyödyllisiä!

Dude [28.09.2007 18:40:07]

#

Kyllä tuo hyöryllinen voi olla. Epäilyttäviä function nimiä: HIntistä tulee mieleen hintti. Ja HSlowin vois teherä niin ku koodivinkki "Tarkka tick odotus".


Sivun alkuun

Vastaus

Muista lukea kirjoitusohjeet.
Tietoa sivustosta