Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: VB.NET: Metapallot

Sivun loppuun

peki [12.04.2004 16:48:26]

#

Huomasin kauan sitten Fawkzin koodanneen metapallot assemblerille.
En koodista mitään ymmärtänyt, mutta päätin siinä samassa koodaavani saman joskus VB:lle(Kunhan oppisin ymmärtämään hieman enemmän matikkaa)

Nyt ymmärrän ja sain projektini valmiiksi!

Googletin hetken ja löysin kaavan, jolla sähkökentän vaikutus lasketaan(y=1/x^2).

Tuosta kaavasta muuten voi muodostaa kappaleen, jonka tilavuus on äärellinen, mutta pinta-ala ääretön(kiepauta kuvaaja x-akselin ympäri)
(mistäköhän tuon olen lukenut, en edes muista)

No pidemmittä löpinöittä koodin kimppuun.
En taaskaan viitsinyt sitä "Windows Form Designer generated code" -regionia poistaa, se ei ollut hirveän pitkä.

Olen selittänyt kaikki kaavasta johtamani jutut koodissa.
Täsmennetään vielä hiukan tuota ' säde / ((sijaintix - ruutux)^2 + (sijaintiy - ruutuy)^2) kohtaa:
sijaintix:stä ja sijaintiy:stä siis vähennetään ruutux ja ruutuy, jotta saadaan "pallon" koordinaatit(kuvaaja) transformoitua maailmakoordinaateiksi(selvensiköhän tuo).
en kaavaani osaa oikein paremmin selittää.

Jos joku tämän saa toimimaan, niin kuulisin mielelläni kritiikkiä.

Lisää infoa voi lukea putkan metapallot oppaasta.

P.S. Pallot ovat sinisiä, koska olen hulluna siniseen. Se on lempivärini. Ah... ...Sininen ;)
P.S.2 Kannattaa kokeilla eri THRESOLD -arvoja...
P.S.3 Kannattaa kokeilla myös eri VARI -arvoja...

Public Class frmBalls
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Const THRESOLD As Double = 0.2 ' Pistä tähän arvo väliltä 0 - 1
  Const VARI As Byte = 0 ' 0 = sininen; 1 = vihreä; 2 = punainen; 3 = valkoinen

  Structure MetaBall
    Dim pos As PointF
    Dim rad As Integer
    Dim mass As Integer
    Dim vel As PointF
  End Structure

  Dim Balls(2) As MetaBall
  Dim bf(300, 300) As Double

  Dim b As Bitmap
  Dim g As Graphics

  Dim Phi As Double
  Dim STab(360) As Double
  Dim CTab(360) As Double

#Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    'This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()

    'Add any initialization after the InitializeComponent() call

  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer.
  'Do not modify it using the code editor.
  Friend WithEvents picSurface As System.Windows.Forms.PictureBox
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
    Me.picSurface = New System.Windows.Forms.PictureBox
    Me.SuspendLayout()
    '
    'picSurface
    '
    Me.picSurface.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
    Me.picSurface.Name = "picSurface"
    Me.picSurface.Size = New System.Drawing.Size(304, 304)
    Me.picSurface.TabIndex = 0
    Me.picSurface.TabStop = False
    '
    'frmBalls
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(304, 302)
    Me.Controls.Add(Me.picSurface)
    Me.Name = "frmBalls"
    Me.Text = "Metaballs"
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

#End Region

  Private Sub frmBalls_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim x, y, i As Integer
    Randomize()
    ' kosini ja sini taulukot etukäteen...
    For i = 0 To 360
      ' i / 360 = rad / 2pi |kerrotaan ristiin
      ' i*2pi = 360rad |:360
      ' i*2pi/360 = rad
      STab(i) = Math.Sin(i * 2 * Math.PI / 360)
      CTab(i) = Math.Cos(i * 2 * Math.PI / 360)
    Next
    ' alustetaan pallot
    For i = 0 To Balls.Length - 1
      Balls(i).rad = Int(Rnd() * 100) + 100
      Balls(i).mass = Int(Rnd() * 20) + 10
    Next
    b = New Bitmap(picSurface.Width, picSurface.Height)
    g = Graphics.FromImage(b)
    picSurface.BackgroundImage = b
  End Sub

  Private Sub frmBalls_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
    Dim x, y, i, j As Integer
    Dim v As PointF
    Do
      Phi += 5
      If Phi > 360 Then Phi = 0
      ' liikutellaan palloja
      Balls(0).pos.X = STab(Phi) * 90 + 150 + CTab(Phi) * 70
      Balls(0).pos.Y = CTab(Phi) * 10 + 150 + STab(Phi) * 70
      Balls(1).pos.X = CTab(Phi) * 30 + 150 + CTab(Phi) * 70
      Balls(1).pos.Y = CTab(Phi) * 60 + 150 + STab(Phi) * 70
      Balls(2).pos.X = CTab(Phi) * 50 + 150 + CTab(Phi) * 70
      Balls(2).pos.Y = STab(Phi) * 50 + 150 + STab(Phi) * 70
      ' tyhjennetään, jos tätä ei tehtäisi kaikki jäisi näyttöön
      ' kaikki THRESOLDia himmeämmät värit jäisivät näyttöön
      g.Clear(Color.Black)
      For i = 0 To Balls.Length - 1
        ' hidashan tämä on, mutta mielestäni VB koodiksi TOSI nopea
        ' Lasketaan vain pallon ympäriltä
        Dim xi, xa, yi, ya As Integer
        xi = Balls(i).pos.X - Balls(i).rad * 1.5
        If xi < 0 Then xi = 0
        xa = Balls(i).pos.X + Balls(i).rad * 1.5
        If xa > 300 Then xa = 300

        yi = Balls(i).pos.Y - Balls(i).rad * 1.5
        If yi < 0 Then yi = 0
        ya = Balls(i).pos.Y + Balls(i).rad * 1.5
        If ya > 300 Then ya = 300

        For x = xi To xa
          For y = yi To ya
            ' Saadaan kaavasta y = 1 / x^2 (sähkökentän vaikutusalue).
            ' Nippelitietoa tämä on, mutta tästä kaavasta saadaan
            ' muodostettua kappale, jonka tilavuus on äärellinen,
            ' mutta pinta-ala ääretön(kiepauta tämän funktion kuvaaja x-akselin ympäri)

            ' kaava muutetaan muotoon:
            ' säde / ((sijaintix - ruutux)^2 + (sijaintiy - ruutuy)^2)
            bf(x, y) += Balls(i).rad / ((Balls(i).pos.X - x) * (Balls(i).pos.X - x) + _
            (Balls(i).pos.Y - y) * (Balls(i).pos.Y - y))
            If i = Balls.Length - 1 Then
              ' Viimeinen pallo -> bf ei enää muutu
              ' jotta ei ylittäisi yhtä -> ei virhettä väristä
              If bf(x, y) > 1 Then bf(x, y) = 1
              ' Rajoitetaan tummin väri
              ' Piirretään vain jos kirkkaus on suurempi kuin THRESOLD.
              ' Tämä on loistava optimointi(Keksin sattumalta), sillä Graphics:in Clear metodi
              ' on PALJON nopeampi kuin jokaisen pikselin asettaminen yksitellen.
              If bf(x, y) > THRESOLD Then
                Dim a As Integer = bf(x, y) * 255
                Select Case VARI
                  Case 0
                    b.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, 0, a))
                  Case 1
                    b.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, a, 0))
                  Case 2
                    b.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(a, 0, 0))
                  Case 3
                    b.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(a, a, a))
                End Select
              End If
              'nollataan, koska arvoa ei enää tarvita
              bf(x, y) = 0
            End If
          Next
        Next
      Next
      picSurface.BackgroundImage = b
      picSurface.Refresh()
      Application.DoEvents()
    Loop
  End Sub

  Private Sub frmBalls_Closed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Closed
    ' Jotta ei kävisi niin kuin aiemmassa Raytracing ohjelmassani ;)
    End
  End Sub
End Class

sooda [15.04.2004 17:46:08]

#

Saiskos binäärii?

TuGi [15.04.2004 18:23:39]

#

Mulla ei toiminu, vaikka mulla on vb.net. Näin se valitti: "Invalid parameter used".

peki [15.04.2004 18:32:52]

#

Minulla ei valita. Tosin käytän vb.Net 2003:sta

hunajavohveli [15.04.2004 18:39:11]

#

Minulla alkaa aina valittaa noista Publiceista, pitäiskö ne pistää johonkin moduuliin vai pitääkö olla VB6?

peki [15.04.2004 18:45:17]

#

Ota ne publicit pois. Pitää olla VB.NET 2003, saattaa toimia myös 2002:lla

Meitzi [15.04.2004 18:50:56]

#

peki kirjoitti:

Tuosta kaavasta muuten voi muodostaa kappaleen, jonka tilavuus on äärellinen, mutta pinta-ala ääretön(kiepauta kuvaaja x-akselin ympäri)
(mistäköhän tuon olen lukenut, en edes muista)

Uusimmasta Tieteen kuvalehdestä.

peki [15.04.2004 18:54:47]

#

Siinähän se oli. Täytyypä kaivaa esiin ja lukea uudestaan. ;)

tsuriga [15.04.2004 19:30:35]

#

Käyrä y=1/x pyörähtää x-akselin ympäri alkaen pisteestä x=1. Siitä syntyvän pyörähdyskappaleen tilavuus on pii, mutta pinta-ala ääretön. Ps. Kivat pallot :).

peki [15.04.2004 19:31:36]

#

Okei. Okei. Kiitos täsmennyksestä, mu´tta mitäs tuumaat itse palloista?

Gwaur [15.04.2004 20:15:28]

#

Hemmetin .NET, ei ois missään binarya ku mulla ei ole kääntäjä/tulkkia? :/

peki [16.04.2004 16:21:14]

#

Koodista on nyt poistettu "siniset palkit" bugi

sooda [17.04.2004 14:18:20]

#

Ihan hieano, voisin koittaa vääntää tota joskus vb:lle mutten nyt kerkii, binärit on http://koti.mbnet.fi/koodaaja/jotaki/Metaballs.exe

ezuli [18.04.2004 14:59:16]

#

Värkkäsin metapallot Delphille (tuon uuden oppaan pohjalta).
Eli jos tuo ylempi exe ei jostain syystä toimi, niin tämä:
http://www.members.lycos.co.uk/ezuli/seka/Meta.exe
toimii lähes takuu varmasti. Kuva piirtyy kun klikkaat
hiirellä. Jos klikkaat toisen kerran, niin kuva "zoomautuu".

ezuli [18.04.2004 19:09:00]

#

Olisi kyllä pitänyt lukea tuo koodi ennen edellistä.
Siis tuo minun on tehty oppaan pohjalta, joten siinä
pallot ei liiku, vaan jokaisella käynnistys kerralla
piirtyy eri paikkaan. Eikä kuva zoomaudu, vaan pallot
suurenee.

Meitzi [24.04.2004 11:02:00]

#

Sooda: mitähän tuo sinun ohjelmasi yrittä tehdä sulkeutessa kun suoritan sitä internet tilassa ja suljettaessa tulee SecurityExpection.

sooda [25.04.2004 19:49:21]

#

meitzi: se on wanha versio kai sitten, peki meilas sen kai mulle ennen ku teki tohon jotain muutoksia :P

hunajavohveli [20.05.2004 12:44:31]

#

Harmi, kun ei ole VB.NETiä, niin en voi kokeilla tuota, mutta idean kyllä tajusin, kiitos pekin oppaan, ja osaan nyt tehdä omia metapallodemoja QBasicilla ja Visual Basicilla. Lukekaa kaikki kiinnostuneet tuo opas. Saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta on itse asiassa todella yksinkertaista, ja todella hieno efekti. :)

Kingi [27.07.2005 14:43:23]

#

Tuli vaan tommosta:
'Sub Main' was not found in 'WindowsApplication2.Form1'.


Sivun alkuun

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta