Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Kilpailu

Ohjelmoi tekoäly!
Arvostele pelit
15.8. klo 12 mennessä!

Keskustelu: Koodit näytille: VB6: Prosentti palkki

Sivu 1 / 1

Niko [08.01.2004 18:17:06]

#

Tällä voi piirtää prosentti palkin (4 eri suuntaa) piirtämistä tukeviin objecteihin (Form, Picture).

Tein tämän koska VB6sen mukana oleva ei tue kun kahta suuntaa ja värin vaihto ei ole mahdollista.

Function prosentti_palkki(Pik As Object, Prosentti As Integer, vari As Long, Suunta As Integer, Optional Jata As Boolean) ' Functio joka piirtää
''''''''''''''''''''''''''''
' Pik = Objecti johon piirretään
' Prosentti = Montako prosenttia valmiina
' Vari = Piirto Väri
' Suunta = Piirto suunta
'   1 = Vasemmalta oikealle
'   2 = Oikealta Vasemalle
'   3 = Ylhäältä Alas
'   4 = Alhaalta ylös
' Jata = Jätetäänkö entinen (Vapaaehtoinen) jos True kuvaa ei tyhjennetä
'
''''''''''''''''''''''''''''
If Jata = False Then ' Tarkistetaan tyhjennetäänkö vai ei
Pik.Cls ' Tyhjennetään
End If
Pik.AutoRedraw = True ' Piirretään uudelleen automaattisesti

If Suunta = 1 Then ' Jos piirto suunta on Vasemmalta oikealle
Prosentti = Prosentti * (Pik.ScaleWidth / 100) ' Lasketaan montako Scalemodessa olevaa yksikköä tarvitaan prosentti määrään
Pik.Line (0, 0)-(Prosentti, Pik.ScaleHeight), vari, BF ' Ja piirretään se (BF = Täytetään)
ElseIf Suunta = 2 Then ' Jos piirto suunta...
Prosentti = Prosentti * (Pik.ScaleWidth / 100) ' Lasketaan...
Pik.Line (Pik.ScaleWidth - Prosentti, Pik.ScaleHeight)-(Pik.ScaleWidth, 0), vari, BF ' Ja piirretään se (BF = Täytetään)
ElseIf Suunta = 3 Then ' Jos piirto suunta...
Prosentti = Prosentti * (Pik.ScaleHeight / 100) ' Lasketaan...
Pik.Line (0, 0)-(Pik.ScaleWidth, Prosentti), vari, BF ' Ja piirretään se (BF = Täytetään)
ElseIf Suunta = 4 Then ' Jos piirto suunta...
Prosentti = Prosentti * (Pik.ScaleHeight / 100) ' Lasketaan...
Pik.Line (Pik.ScaleWidth, Pik.ScaleHeight)-(0, Pik.ScaleHeight - Prosentti), vari, BF ' Ja piirretään se (BF = Täytetään)
End If ' Loppu
End Function

Esimerkki käytöstä

Private Sub Form_Load()
prosentti_palkki Picture1, 50, RGB(0, 0, 255), 1 ' Piirretään sininen palkki
prosentti_palkki Picture2, 50, RGB(0, 255, 0), 2 ' ...Vihreä
prosentti_palkki Picture3, 40, RGB(255, 0, 0), 3 ' ...Punainen
prosentti_palkki Picture4, 60, RGB(155, 155, 155), 4 ' ...Harmaa
End Sub

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta