Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: Vierivät tähdet

snakari [20.04.2003 23:30:15]

#

Tämä vinkki sopii mainiosti esim. avaruuspeliin. Saa käyttää vapaasti.

DECLARE SUB uusitahti (i!)
SCREEN 13

max = 500 ' montako tähteä on kerralla ruudulla

TYPE stars
 x AS INTEGER
 y AS INTEGER
 vari AS INTEGER
END TYPE

DIM SHARED tahti(1 TO max) AS stars

RANDOMIZE TIMER

' arvotaan alkupaikat
FOR i = 1 TO max
 tahti(i).x = INT(RND * 319)
 tahti(i).y = INT(RND * 199)
 tahti(i).vari = INT(RND * 15) + 16
NEXT

DO
 ' pyyhitään, liikutetaan ja piirretään tähdet
 FOR i = 1 TO max
  PSET (tahti(i).x, tahti(i).y), 0
  tahti(i).y = tahti(i).y + 1
  IF tahti(i).y > 199 THEN uusitahti (i)
  PSET (tahti(i).x, tahti(i).y), tahti(i).vari
 NEXT
 WAIT &H3DA, 8 ' viive
LOOP UNTIL INKEY$ = CHR$(27)


SUB uusitahti (i)
 tahti(i).y = 0
 tahti(i).x = INT(RND * 319)
 tahti(i).vari = INT(RND * 15) + 16
END SUB

snakari [20.04.2003 23:30:31]

#

kommentteja

Gwaur [20.04.2003 23:32:55]

#

meneekös tässä silleen että kaukana olevat tähdet menee hitaammin ja lähempänä nopeemmin?

snakari [20.04.2003 23:36:56]

#

heti kun saan muokattua tätä vinkkiä :)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta