Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: Fahrenheit–Celsius-muunnin

DKH [27.02.2003 07:18:56]

#

Muuttaa Fahrenheitit Celsiukseksi ja toisin päin.

fahrenheit = -40
celsius = -40
celtofah = celsius * 9 / 5 + 32
fahtocel = (fahrenheit - 32) * 5 / 9
PRINT celtofah; "øF"
PRINT fahtocel; "øC"

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta