Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: Roskaaja2

Sami [20.02.2003 16:06:21]

#

Luo halutun määrän täysin turhia ja satunnaisen nimisiä tiedostoja siihen kansioon, missä ohjelma ajetaan.
Tämä kakkosversio on muuten samanlainen kuin edellinen roskaaja, mutta tämä laskee ja ilmoittaa tiedostojen yhteiskoon ennen niiden luontia ja kysyy varmistuksen haluatko tehdä tiedostot (muuten voisi käydä niin että luot vahingossa 200MB turhia tiedostoja, tms...)

*** VAROITUS, LUE TÄMÄ ***
Kannattaa tehdä tiedostosta .exe päätteinen ja siirtää se omaan kansioonsa ennen kuin kokeilee ohjelmaa, sillä se luo täysin turhia ja satunnaisen nimisiä tiedostoja jotka voi olla ikävä poistaa hyödyllisten tiedostojen joukosta!!

DIM koko AS LONG
' MUUTA NÄITÄ KAHTA
roskia = 25      ' Luotavien roskatiedostojen määrä
rivit = 500      ' Roskatiedostoon luotavien rivien määrä

CLS
koko = roskia * ((rivit + 1) / 2 * rivit + 2 * rivit)    ' Laskee tiedostojen yhteiskoon

PRINT "Tiedostojen kooksi tulee yhteensä n.";
    IF koko > 5000000 THEN            ' Ilmoittaa tiedostojen yhteiskoon
    PRINT INT(koko / 1048576); "MB"
    ELSE
    PRINT INT(koko / 1024); "KB"
    END IF
PRINT "Haluatko jatkaa? (e lopettaa, muut jatkavat)" ' Varmistaa, haluaako käyttäjä jatkaa

DO
IF LCASE$(INKEY$) = "e" THEN END    ' e tai E lopettaa,
LOOP UNTIL INKEY$ <> ""         ' kaikki muut jatkavat

RANDOMIZE TIMER
aika = TIMER     ' Ottaa aikaa, kuinka kauan tiedostojen luonnissa kestää

FOR i = 1 TO roskia

  FOR x = 1 TO INT(RND * 5) + 4             ' Luo tiedostolle satunnaisen 4-8 kirjaimisen nimen...
  tiedosto$ = tiedosto$ + CHR$(INT(RND * 26 + 97))
  NEXT x

tiedosto$ = tiedosto$ + "."    ' Laittaa nimen perään pisteen...

  FOR x = 1 TO 3                    ' Ja luo tiedostolle satunnaisen 3 kirjaimisen päätteen
  tiedosto$ = tiedosto$ + CHR$(INT(RND * 26 + 97))
  NEXT x


OPEN tiedosto$ FOR OUTPUT AS #1
  FOR x = 1 TO rivit               ' Arpoo tiedostoon kirjoitettavan tekstin ja kirjoittaa sen
  teksti$ = teksti$ + CHR$(INT(RND * 225 + 30))  ' tiedostoon jokaisen kirjaimen jälkeen
  PRINT #1, teksti$
  NEXT x
CLOSE #1

PRINT tiedosto$    ' Näyttää luodun tiedoston nimen
tiedosto$ = ""     ' nollaa tiedoston uutta nimeä varten
teksti$ = ""      ' nollaa tekstin
NEXT i

PRINT "Aikaa meni"; TIMER - aika; "sekuntia"   ' Näyttää roskatiedostojen tekemiseen kuluneen ajan

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta