Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: Roskaaja

Sami [19.02.2003 19:34:57]

#

Luo halutun määrän täysin turhia, satunnaisen nimisiä ja isoja tiedostoja siihen kansioon, missä ohjelma ajetaan.

*** VAROITUKSET, LUE NÄMÄ ***
Kannattaa tehdä tiedostosta .exe päätteinen ja siirtää se omaan kansioonsa ennen kuin kokeilee ohjelmaa, sillä se luo täysin turhia ja satunnaisen nimisiä tiedostoja jotka voi olla ikävä poistaa hyödyllisten tiedostojen joukosta!!

Jokaisen roskatiedoston koko on n. 120 KB, jos rivejä on 500 ja n. 3MB, jos rivejä on 2500, Eli tiedostojen koko kasvaa yllättävän nopeasti!

' MUUTA NÄITÄ KAHTA
roskia = 25      ' Luotavien roskatiedostojen määrä
rivit = 500      ' Roskatiedostoon luotavien rivien määrä

RANDOMIZE TIMER
CLS
aika = TIMER     ' Ottaa aikaa, kuinka kauan tiedostojen luonnissa kestää

FOR i = 1 TO roskia

  FOR x = 1 TO INT(RND * 5) + 4             ' Luo tiedostolle satunnaisen 4-8 kirjaimisen nimen4-8 kirjaimisen nimen
  tiedosto$ = tiedosto$ + CHR$(INT(RND * 26 + 97))
  NEXT x

OPEN tiedosto$ FOR OUTPUT AS #1
  FOR x = 1 TO rivit               ' Arpoo tiedostoon kirjoitettavan tekstin ja kirjoittaa sen
  teksti$ = teksti$ + CHR$(INT(RND * 26 + 97))  ' tiedostoon jokaisen kirjaimen jälkeen
  PRINT #1, teksti$                ' Jokaisen tiedoston kooksi tulee hieman yli 120KB, jos rivejä on 500!
  NEXT x
CLOSE #1

PRINT tiedosto$
tiedosto$ = ""     ' nollaa tiedoston
teksti$ = ""      ' ja tekstin
NEXT i

PRINT "Aikaa meni:"; TIMER - aika; "sekuntia"

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta