Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: Pyörivä neliö

Gwaur [19.02.2003 15:04:35]

#

Tämä siis piirtää ruudulle - yllätys yllätys - pyörivän neliön. Aseta muuttujaan r neliön reunan pituus kahdella jaettuna ja x ja y -muuttujiin neliön keskipiste(et).

Neliön pyöritys

CLS
maxa = 4 * ATN(1)
maxa = maxa * 2
x = 160
y = 100
r = 20   ' tähän neliön sivun pituus jaettuna kahdella
SCREEN 13

a1 = (maxa / 4) * 1
a2 = (maxa / 4) * 2
a3 = (maxa / 4) * 3
a4 = (maxa / 4) * 4

DO

ver1x = SIN(a1) * r + x
ver1y = COS(a1) * r + y
ver2x = SIN(a2) * r + x
ver2y = COS(a2) * r + y
ver3x = SIN(a3) * r + x
ver3y = COS(a3) * r + y
ver4x = SIN(a4) * r + x
ver4y = COS(a4) * r + y

CLS
LINE (ver1x, ver1y)-(ver2x, ver2y), 15
LINE (ver2x, ver2y)-(ver3x, ver3y), 15
LINE (ver3x, ver3y)-(ver4x, ver4y), 15
LINE (ver4x, ver4y)-(ver1x, ver1y), 15

a1 = a1 + .1
a2 = a2 + .1
a3 = a3 + .1
a4 = a4 + .1

FOR i = 1 TO 5000
NEXT i
LOOP UNTIL INKEY$ = CHR$(27)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta