Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: VB.NET: Onko alkuluku

Sivun loppuun

tnb [27.01.2004 22:26:39]

#

Onko joku luku alkuluku vai ei, voidaan selvittää helposti jakamalla kaikilla lukua pienemmillä luvuilla. Jos jokin jakojäännös on nolla niin ei ole alkuluku. Testi tarvitsee toistaa vain luvuille 2... neliöjuuri ko. luvusta.

Todella suurilla luvuilla tämä testaus tapa hyytyy mahdottomuuteensa. Avuksi tulee Fermat'n pieni teoreema:

jos k^(A-1) mod A ei ole 1 niin A ei ole alkuluku

Toistamalla testi riittävän usealla k:n arvolla saadaan riittävällä todennäköisyydellä tietää onko suuri luku alkuluku (=todennäköinen alkuluku).

Oheinen ohjelma demoaa testiä. k:n arvot on otettu 100sta ensimmäisestä alkuluvusta. Suurin kelpaava luku on 281474976710676 ja siitä alaspäin. Vauhtia tulee 4000 ... 5000 lukua sekunnissa (ADM 1.66 GHz).

Tee: textbox1,2,3 ja buttonit 1 ja 2

Itse algoritmi

Private Function TestIfPrime(ByVal A As Long) As Boolean
    'Fermat's little theorem
    ' if k^(A-1) mod A is not 1 then A is not a prime
    Dim i As Integer
    'check small primes
    If ((A Mod 2) = 0) And A <> 2 Then
      TestIfPrime = False
      Exit Function
    End If
    For i = 3 To 13 Step 2
      If ((A Mod i) = 0) And A <> i Then
        TestIfPrime = False
        Exit Function
      End If
    Next i

    'first 100 prime numbers as k's
    Dim pri() As Long = {0, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541}
    Dim P As Long

    Dim c As Integer = UBound(pri)
    P = A - 1
    For i = 1 To c
      If A = pri(i) Then
        TestIfPrime = True
        Exit Function
      End If
      If Power_mod_N(pri(i), P, A) <> 1 Then
        TestIfPrime = False
        Exit Function
      End If
    Next i
    TestIfPrime = True
  End Function

Ohjelma potenssin jäköjäännöksen laskuun

Private Function Power_mod_N(ByVal P As Long, ByVal d As Long, ByVal n As Long) As Long
    'A = (P ^ D) Mod N , P must be less than N
    'A = (P^e2 * P^e2 * P^e3) Mod N where D= 2*e2+e3 , e3 is 1 or 0
    'A = ((P^e2)mod N) * ((P^e2)mod N)) * ((P^e3)mod N))Mod N
    'then recursive call untill exponent is one
    ' because P<N then P^1 mod N = P
    Dim e2 As Long
    Dim e3 As Long
    Dim a2 As Long
    Dim a3 As Long
    Dim a4 As Decimal
    Dim a5 As Decimal
    Dim a6 As Decimal

    e2 = d \ 2
    e3 = d - 2 * e2

    If e2 = 1 Then 'recursion ends
      a2 = P
    Else
      a2 = Power_mod_N(P, e2, n) 'recursion continues
    End If

    If e3 = 1 Then
      a3 = P 'a3=P when e3=1
    Else
      a3 = 1 ' P^0
    End If

    'A= (a2*a2*a3) mod N
    'A=((a2*a2)mod n * a3 )mod n
    a6 = CDec(a2) ' convert to decimal
    a4 = a6 * a6
    a5 = a4 Mod CDec(n)
    a4 = a5 * CDec(a3)
    Power_mod_N = CLng(a4 Mod CDec(n))
  End Function

Testinapit

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'pienimmästä ylöspäin
    Dim i As Long
    Dim count As Long = 1
    Dim ts As TimeSpan
    Dim t1 As Date
    Dim t2 As Date
    TextBox1.Text = "Alhaalta ylös 100 000 lukua"
    TextBox3.Text = ""
    t2 = Now
    For i = 3 To 100000 Step 2
      If TestIfPrime(i) Then
        count = count + 1
        TextBox2.Text = CStr(count)
        Application.DoEvents()
      End If
    Next i
    t1 = Now
    ts = t1.Subtract(t2)
    TextBox3.Text = CStr(Int(i / ts.TotalSeconds)) + " lukua sekunnissa"

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    'suurimmasta alaspäin testi
    Dim i As Long
    Dim count As Long = 1
    Dim ts As TimeSpan
    Dim t1 As Date
    Dim t2 As Date
    Dim m As Long

    TextBox1.Text = "Ylhäältä alas 100 000 lukua"
    TextBox3.Text = ""
    t2 = Now
    For i = 2 To 100000 Step 2
      m = 281474976710677 - CLng(i) 'suurimmasta alaspäin
      If TestIfPrime(m) Then
        count = count + 1
        TextBox2.Text = CStr(count)
      End If
      Application.DoEvents()
    Next i
    t1 = Now
    ts = t1.Subtract(t2)
    TextBox3.Text = CStr(Int(i / ts.TotalSeconds)) + " lukua sekunnissa"
  End Sub

sooda [29.01.2004 10:16:57]

#

"ADM 1.66 GHz" :D mulla on ainaki amd... :D

Gwaur [29.01.2004 15:39:06]

#

Mikähän toi soodan "kommentin" pointti? :P

Heikki [30.01.2004 16:01:51]

#

Tuossa on listattuja alkulukuja, mutta luku 0 ei ole alkuluku...

NanoSoft [23.02.2006 21:18:03]

#

johan on tehty vaikeasti

ErroR++ [30.03.2011 16:49:39]

#

Toimihan se, mutta en älyä mitän.

ErroR++ [30.03.2011 16:50:24]

#

Tarkoitan miten.

Jaska [28.01.2021 22:57:22]

#

"jos k^(A-1) mod A ei ole 1 niin A ei ole alkuluku"

Tämä on väärin. Esimerkiksi 2^(2-1) = 0 mod 2 vaikka 2 on alkuluku. Pitäisi olla muodossa "Jos k^(A-1) mod A ei ole 1 ja k ei ole jaollinen A:lla, niin A ei ole alkuluku."

PekkaJari [07.05.2021 13:13:24]

#

Ei kaksi voi olla alkuluku, koska sen voi jakaa 2:lla jolloin saa arvon 1 (1, 3 .. jne ovat)

Teuro [07.05.2021 13:21:46]

#

PekkaJari kirjoitti:

Ei kaksi voi olla alkuluku, koska sen voi jakaa 2:lla jolloin saa arvon 1 (1, 3 .. jne ovat)

Alkuluvun määritelmän mukaan luku saa olla jaollinen vain itsellään ja luvulla 1. Luku 2 täyttää molemmat ehdot hyvin. Tämän määritelmän mukaan luku 2 on kyllä alkuluku.


Sivun alkuun

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta