Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: PHP: Q2 Query

Q2 Query [13.10.2002 12:54:35]

#

Q2 Serverin statistiikkaa

<!-- Sekavaa eikä mitenkään kommentoitua -->
<!-- Aika viritys muutenkin :) -->

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Q2 Query</title>
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="<?php echo"$PHP_SELF"; ?>">
 <font face=\"Arial\"size="2"><b>IP:
 <input type="text" name="address" value=<?php echo"$address";?>>
 PORT:
 <input type="text" name="port" value=<?php echo"$port";?>>
 <input type="submit" name="Submit" value="Query">
 </b> </font>
</form>
<hr>

<?php
if(isset($address)) {
if(empty($port)) { $port="27910"; }
if(empty($address)) {$address="194.251.249.71"; }

$fp = fsockopen("udp://".$address, $port, &$errno, &$errstr, 10);
if (!$fp) {
echo "Unable to connect";
}
else
{

fwrite($fp,"ÿÿÿÿstatus\x00");
$header = fread($fp,10);
$data  = fgets($fp, 9000);

$map  = str_replace("mapname\\","<map>",$data);
$map  = str_replace("\\","</map>",$map);

$version  = str_replace("actionversion\\","<version>",$data);
$version  = str_replace("\\","</version>",$version);

$hostname = str_replace("hostname\\","<hostname>",$data);
$hostname = str_replace("\\","</hostname>",$hostname);

$maxclients = str_replace("maxclients\\","<maxc>",$data);
$maxclients = str_replace("\\","</maxc>",$maxclients);

preg_match("@<map>(.*)</map>@siU", $map, $map_array);
preg_match("@<version>(.*)</version>@siU", $version, $version_array);
preg_match("@<hostname>(.*)</hostname>@siU", $hostname, $hostname_array);
preg_match("@<maxc>(.*)</maxc>@siU", $maxclients, $maxc_array);


$mapname = str_replace("\\","", $map_array[0]);
$version = str_replace("\\","", $version_array[0]);
$hostname = str_replace("\\","", $hostname_array[0]);
$maxclients = str_replace("\\","", $maxc_array[0]);

echo"<table width=400 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
 <tr>
  <td><b><font face=\"Arial\" size=2>";
echo "Hostname: $hostname<BR />";
echo "map: $mapname<BR />";
echo "Version: $version<BR />";

$i = 0;
$a = 100;
$pelaajat = 0;
$taulukko = array();
while($i < $a) {
socket_set_blocking($fp,0);
fwrite($fp,"ÿÿÿÿplayers\x00");
$p_data = fgets($fp, 100);
if(empty($p_data)) { $a = "$i";} else {
$play_temp = explode("\"",$p_data);
$nick =$play_temp[1];
$ping_frags = explode(" ",$play_temp[0]);
$frags = $ping_frags[0];
$ping = $ping_frags[1];
$nick = htmlspecialchars($nick);
$fragijamuut = "<frags>$frags</frags><ping>$ping</ping>";
$taulukko[] ="<nikki>$nick</nikki>$fragijamuut";
$i++;
$pelaajat++;
}
}
echo "Players: ".count($taulukko)."/$maxclients<BR /><BR />";
echo"</font></b></td>
</tr>
</table>";
$y = 0;
echo "<table width=400 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
 <tr>
  <td><b><font face=\"Arial\" size=2>Frags:</font></b></td>
  <td><b><font face=\"Arial\" size=2>Nick</font></b></td>
  <td><b><font face=\"Arial\" size=2>Ping</font></b></td>
 </tr>";
while($y < count($taulukko)) {
preg_match("@<nikki>(.*)</nikki>@siU", $taulukko[$y], $nikki);
preg_match("@<frags>(.*)</frags>@siU", $taulukko[$y], $frags);
preg_match("@<ping>(.*)</ping>@siU", $taulukko[$y], $ping);
echo"<tr>
  <td><font face=\"Arial\" size=2>$frags[0]</font></td>
  <td><font face=\"Arial\" size=2>$nikki[0]</font></td>
  <td><font face=\"Arial\" size=2>$ping[0]ms</font></td>
 </tr>";
$y++;
}
echo "</table>";
}
} else {
}
?>
</body>
</html>

progo [14.10.2002 19:14:46]

#

Höh, meni vähän aikaa miettiä, mikä ihmeen q2, mutta kun sorsaa tutkiskelin, huomasin oikean asianlaidan... voihan tosta olla hyötyäkin..

Niko [14.10.2002 19:33:57]

#

Quake 2

SQ [15.10.2002 01:49:16]

#

Olisko mahdollista tuota käyttää esim Countterissa?

(nimetön) [15.10.2002 17:23:00]

#

SQ, en ole varma, mutta käyttäväthän molemmat samaa pelimoottoria... kokeile :)

Thief [25.02.2003 15:47:58]

#

Quake2 ja Countter eivät todellakaan käytä samaa pelimoottoria.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta