Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: pcx-kuvan lataus

Vilikki [20.09.2002 12:24:20]

#

Tuossa pcx-laturi, jonka uhosin joskus tekeväni. Parannettavaa on, mutta ainakin se toimii. Esimerkiksi nuo psetit kannattaa muuttaa pokeksi (en muista nyt tarkempaa ohjetta, siihen tuli jotain def seg ennen pokea...). Ja muutenkin pari kuvaa oli vielä vähän ongelmallisia, mutta 320x200 kuva pitäisi latautua normaalisti...

'******************************* PCX-laturi *******************************
'*           tehnyt: Ville Kumpulainen             *
'**************************************************************************

TYPE pcxheader
    manufacturer AS STRING * 1
    version AS STRING * 1
    encoding AS STRING * 1
    bpp AS STRING * 1
    x AS INTEGER
    y AS INTEGER
    width AS INTEGER
    height AS INTEGER
    bitshorizontal AS INTEGER
    bitsvertical AS INTEGER
    egapaletti AS STRING * 48
    reserved AS STRING * 1
    planes AS STRING * 1
    bitsperline AS INTEGER
    palettetype AS INTEGER
    padding AS STRING * 58
END TYPE

TYPE vari
    r AS STRING * 1
    g AS STRING * 1
    b AS STRING * 1
END TYPE

DECLARE FUNCTION tuopcxkuva$ (f$, alkux!, alkuy!, loppux!, loppuy!)
DECLARE FUNCTION tuopcxpaletti$ (tiedosto$, mista!, mihin!, valoisuus)

SCREEN 13

' tähän tietysti tiedosto, jonka haluat ladata...
tiedosto$ = "me.pcx"

d$ = tuopcxpaletti$(tiedosto$, 0, 255, 255)
IF d$ <> "OK" THEN PRINT d$
d$ = tuopcxkuva$(tiedosto$, 0, 0, 320, 200)
IF d$ <> "OK" THEN PRINT d$

SLEEP

FUNCTION tuopcxkuva$ (f$, alkux, alkuy, loppux, loppuy)

a = FREEFILE
OPEN f$ FOR BINARY AS a
DIM v AS STRING * 1
DIM pcx AS pcxheader
GET a, , pcx

SELECT CASE pcx.width MOD 4
    CASE 0
        lisa = 0
    CASE 1
        lisa = 3
    CASE 2
        lisa = 2
    CASE 3
        lisa = 1
END SELECT

IF pcx.width > 320 THEN
    tuopcxkuva$ = "Liian leveä kuva"
ELSEIF pcx.height > 200 THEN
    tuopcxkuva$ = "Liian korkea kuva"
ELSEIF ASC(pcx.bpp) <> 8 THEN
    tuopcxkuva$ = "Kuvan täytyy olla 256-värinen"
ELSE
    toistot = 1
    x = pcx.x
    y = pcx.y

    DO
        GET a, , v
        IF ASC(v) >= 192 THEN
            toistot = ASC(v) - 192
            GET a, , v
        END IF
        FOR i = 1 TO toistot
            IF x >= alkux AND x <= loppux AND y >= alkuy AND y <= loppuy THEN
                PSET (x, y), ASC(v)
            END IF
            laskuri = laskuri + 1
            x = x + 1
            IF x >= pcx.width + lisa THEN x = 0: y = y + 1
        NEXT i
        toistot = 1

        tuopcxkuva$ = "OK"
        IF x > pcx.width AND y >= pcx.height THEN EXIT DO
        IF laskuri >= 64000 THEN EXIT DO
    LOOP
END IF
CLOSE a
END FUNCTION

FUNCTION tuopcxpaletti$ (tiedosto$, mista, mihin, valoisuus)
IF valoisuus > 255 OR valoisuus < 0 THEN
    tuopcxpaletti$ = "Valoisuus annettu väärin!"
ELSE
    a = FREEFILE
    OPEN tiedosto$ FOR BINARY AS a
    tiedostonkoko = LOF(a)
    SEEK #1, tiedostonkoko - 767
    DIM c AS vari
    FOR i = 0 TO 255
        GET a, , c
        IF i >= mista AND i <= mihin THEN
            OUT &H3C6, 255
            OUT &H3C8, i
            OUT &H3C9, ASC(c.r) / 255 * 63 / 255 * valoisuus
            OUT &H3C9, ASC(c.g) / 255 * 63 / 255 * valoisuus
            OUT &H3C9, ASC(c.b) / 255 * 63 / 255 * valoisuus
        END IF
    NEXT i
    tuopcxpaletti$ = "OK"
END IF
END FUNCTION

thefox [21.09.2002 19:50:55]

#

En suosittelisi STRING:ien käyttämistä paluuarvoina, mieluummin määrittele vaikka:
CONST OK = 1
Ja sitten palauta OK.. tietysti jos välttämättä haluat virheilmoitukset noin niin mikäs siinä..
POKEa voi käyttää niin, että ensin määrittelee QB:n käyttämään segmenttiä A000 (jossa sijaitsee näyttömuisti 320x200 -tilaan):
DEF SEG = &HA000
Sitten lasketaan offsetti y*ruudunleveys+x, ja luirastaan väri eli:
POKE y*320+x, vari
Vielä yksi asia josta voisi valittaa on ehkä liian suuri tabstoppi-arvo :)

Vilikki [21.09.2002 22:10:22]

#

Joo, tein tuon aika nopeasti. ( laskuri >= 64000 ) -ehto tuli tuohon sen takia, että jos se ei muuten lopetakaan kuvan lukemista ja toisekseen tein tuon pääasiassa 320x200 -kuvia varten, siitä 64000...
...poke ei ole tuossa tapauksessa paljon sen nopeampi, kun hitaus johtuu lähinnä siitä, kun kiintolevyltä luetaan samassa. Tavallisestihan se on huomattavasti nopeampi kuin pset...

snakari [23.09.2002 10:24:01]

#

hidas, mutta hyvä (voi ladata muita kun 320*200 kuvia)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta