Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: ICO-kuvakkeen näyttäminen

Antti Laaksonen [20.08.2002 16:55:44]

#

Tämä koodinpätkä näyttää QBasicissa Windowsin kuvaketiedostoja, joiden tunnus on .ico. Kuvakkeiden tulee olla 32x32-kokoisia ja 16-värisiä, tällaisia tiedostoja pitäisi miltei jokaisen kuvake-editorin tallentaa. Kuvakkeet näytetään 640x480x16-tilassa.

'ICO-tiedoston näyttäminen
'------------------------------
'
'Tämä ohjelma näyttää Windowsin .ICO-kuvakkeen
'640x480x16-tilassa. Kuvakkeen koon tulee olla
'32x32-pikseliä ja värejä tulee olla 16.
'
'ICO-tiedoston rakenne on haettu Windows 3.1
'SDK:sta
'
'Copyright Antti Laaksonen 2002
'www.ohjelmointiputka.net


TYPE ICONDIRENTRYTYPE
 bWidth AS STRING * 1
 bHeight AS STRING * 1
 bColorCount AS STRING * 1
 bReserved AS STRING * 1
 wPlanes AS INTEGER
 wBitCount AS INTEGER
 dwBytesInRes AS LONG
 dwImageOffset AS LONG
END TYPE

TYPE ICONDIRTYPE
 idReserved AS INTEGER
 idType AS INTEGER
 idCount AS INTEGER
 idEntries AS ICONDIRENTRYTYPE
END TYPE

TYPE RGBQUADTYPE
 rgbBlue AS STRING * 1
 rgbGreen AS STRING * 1
 rgbRed AS STRING * 1
 rgbReserved AS STRING * 1
END TYPE

TYPE BITMAPINFOHEADERTYPE
 biSize AS LONG
 biWidth AS LONG
 biHeight AS LONG
 biPlanes AS INTEGER
 biBitCount AS INTEGER
 biCompression AS LONG
 biSizeImage AS LONG
 biXPelsPerMeter AS LONG
 biYPelsPerMeter AS LONG
 biClrUsed AS LONG
 biClrImportant AS LONG
END TYPE

'tietueita kuvakkeen datalle
DIM IconDir AS ICONDIRTYPE
DIM icHeader AS BITMAPINFOHEADERTYPE
DIM icColors AS RGBQUADTYPE

'näytettävä kuvake
tiedosto$ = "c:\winnt\forms\configs\mapif5l.ico"
OPEN tiedosto$ FOR BINARY AS #1

'otetaan kuvakkeen perustiedot IconDir-tietueeseen
GET #1, , IconDir

'onko kuva oikeaa tyyppiä?
IF IconDir.idType = 1 AND IconDir.idCount = 1 THEN
 'ovatko leveys ja korkeus 32?
 IF ASC(IconDir.idEntries.bWidth) = 32 AND ASC(IconDir.idEntries.bHeight) = 32 THEN
  'onko värimäärä 16?
  IF ASC(IconDir.idEntries.bColorCount) = 16 THEN
   '640x480, 16 väriä
   SCREEN 12
   'lisää tietoa kuvakkeesta
   GET #1, , icHeader
   'paletin määritys
   FOR i = 1 TO 16
    GET #1, , icColors
    OUT &H3C8, i - 1
    OUT &H3C9, ASC(icColors.rgbRed) \ 4
    OUT &H3C9, ASC(icColors.rgbGreen) \ 4
    OUT &H3C9, ASC(icColors.rgbBlue) \ 4
   NEXT
   vari$ = " "
   'kuvan piirtäminen
   FOR i = 32 TO 1 STEP -1
    FOR j = 1 TO 16
     GET #1, , vari$
     'yhdessä tavussa on kaksi pikseliä
     oikea% = ASC(vari$) AND &HF
     vasen% = ASC(vari$) AND &HF0
     DO WHILE vasen% > 15
      vasen% = vasen% - 15
     LOOP
     'piirretään pikselit
     PSET (j * 2, i), vasen%
     PSET (j * 2 + 1, i), oikea%
    NEXT
   NEXT
   'odotetaan näppäimenpainallusta
   SLEEP
   'takaisin tekstitilaan
   SCREEN 0
  ELSE
   PRINT "VIRHE: Kuvakkeen tulee olla 16-värinen!"
  END IF
 ELSE
  PRINT "VIRHE: Kuvakkeen tulee olla 32x32-pikselin kokoinen!"
 END IF
ELSE
 PRINT "VIRHE: Väärän tyyppinen kuvake!"
END IF

'suljetaan tiedosto
CLOSE #1

HtH [24.08.2002 22:27:17]

#

Onneksi olkoon, tämä oli sinun 100. vinkki!

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta