Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: EMS moduli

Osmo Happonen [17.07.2002 11:35:08]

#

tässä on EMS muistin käsittely vinkki (turpo tai borldan) pascalille

unit OSMOEMS;  (* Version 1.0 *)

interface

const sivunkoko=16384; { 16k }

function osmoemsexists:boolean;
function osmoemspages:word;
procedure osmogetems(pages:word; var handle,pageframe:word);
procedure osmomapems(handle,logpage:word; physpage:byte);
procedure osmofreeems(handle:word);

var emsvirhe:integer;

implementation

const emmint=$67;
   dosint=$21;
   getpageframe=$41;
   getfreepages=$42;
   allocpages=$43;
   mappages=$44;
   deallocpages=$45;
   getversion=$46;
   statusok=0;

function osmoemsexists:boolean;
var emmdev,intdev:string[8]; a,b:word;
begin
 intdev:=''; emmdev:='EMMXXXX0';
 asm
 mov ah,035h
 mov al,emmint
 int dosint
 mov b,es
 end;
 for a:=10 to 17 do intdev:=intdev+chr(mem[b:a]);
 if intdev=emmdev then osmoemsexists:=true else osmoemsexists:=false;
end;

function osmoemspages:word; assembler;
asm
 mov ah,getfreepages
 int emmint
 mov al,ah
 mov ah,0
 mov emsvirhe,ax
 mov ax,bx { hae vapaat ems sivut }
end;

procedure osmogetems(pages:word; var handle,pageframe:word);
var a,b:word;
begin
 a:=pages;
 asm
 mov ah,getpageframe
 int emmint
 mov b,bx { ems sivu framen osoite }
 mov ah,allocpages
 mov bx,a
 int emmint
 mov a,dx { ems kahva }
 mov al,ah
 mov ah,0
 mov emsvirhe,ax
 end;
 handle:=a;
 pageframe:=b;
end;

procedure osmomapems(handle,logpage:word; physpage:byte);
var a,b:word; c:byte;
begin
 a:=handle; b:=logpage; c:=physpage;
 asm
 mov ah,mappages
 mov dx,a
 mov bx,b
 mov al,c
 int emmint
 mov al,ah
 mov ah,0
 mov emsvirhe,ax
 end;
end;

procedure osmofreeems(handle:word);
var a:word;
begin
 a:=handle;
 asm
 mov ah,deallocpages
 mov dx,a
 int emmint
 mov al,ah
 mov ah,0
 mov emsvirhe,ax
 end;
end;

end.

HtH [18.07.2002 23:08:42]

#

Tuota olisi voinut vähän kommentoidakkin...

Osmo Happonen [19.07.2002 13:54:17]

#

Anteeksi unothui kommentoida
tässä on vähän ohjeita:

osmoemsexists kertoo onko emssiä käytettäviässä?
osmoemspages kertoo montako emssi sivua on, ykssi sivu on 16 kilot.
osmogetems varaa emssi sivuja, antaa hndlen ja mappattujen sivujen osoitteen
osmomapems ottaa jonkun varatun sivun kätyöön (maksimi 4 käytösssä yhtä aikaa?)
osmofreems vapauttaa handlesta
emsvirhe siinä on emssi virhe, integer

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta