Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: siteeraus TSR Ohjelma

Osmo Happonen [23.06.2002 16:07:54]

#

kätevä TSR (terminate And stay resident) ojhelma DOSSiin jokaa kirjottaa kursorin sanan uuestaan

tästä näkyy iuinka tehdään tsr ja näky myös kuinka tehdään om a näppäiomistö interrupti käeskeytysten käsitteliä

{$M 4096,0,0 }

program OQUOTTI;

uses crt,dos;

var orgint:procedure;

{$f+}
procedure nki; interrupt;
var x,y,len:word;
  buff:array[0..79]of byte;
  regs:registers;
begin
 asm cli end;
 if Port[$60]=88 then begin
 x:=wherex; y:=wherey;
 len:=0;
 repeat
  if mem[$b800:y*160+x*2]<>ord(' ') then begin
  buff[len]:=mem[$b800:y*160+x*2];
  inc(len);
  end;
 until (mem[$b800:y*160+x*2]=ord(' ')) or (len>79);
 memw[$0040:$001a]:=memw[$0040:$001c];
 for x:=0 to len do begin
  y:=0;
  repeat
  regs.ah:=5;
  regs.ch:=0;
  regs.cl:=buff[x];
  intr($16,regs);
  inc(y);
  until (regs.al=0) or (y>50000);
 end;
 end;
 asm pushf end;
 orgint;
 asm sti end;
end;
{$f-}

begin
 getintvec(8,@orgint);
 setintvec(8,addr(nki));
 keep(0);
end.

Antti Laaksonen [24.06.2002 17:45:24]

#

Oikeinkirjoitus ei taida olla vahvin lajisi...

Osmo Happonen [25.06.2002 09:40:23]

#

niin olin hieman ottanut "muumilimpparia"hehheh tuossa mutta olte aivan oikeassa nääs KOODAUS! on minun vahvin laji

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta