Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: VB6: CD - soitin

Jarkko [02.05.2002 08:38:34]

#

Tarvitset MMCotrollin ja kaksi CommandButtonia (command1 ja command2).

Option Explicit
Const MCI_FORMAT_TMSF = 10

Private Sub command1_Click()
MMControl1.Command = "Stop"
MMControl1.Command = "Close"
End
End Sub

Private Sub command2_Click()
'Avaa
MMControl1.Command = "Open"

'Asettaa aikamuodon
MMControl1.TimeFormat = MCI_FORMAT_TMSF

command2.Enabled = False
' Jos avaaminen epäonnistui
If MMControl1.Error <> 0 Then
 MsgBox "CD:n lataaminen epäonnistui.", 0, "VIRHE"
  command2.Enabled = True
 End If

End Sub

Private Sub Form_Load()
 'Asettaa yksiköksi CD-Audion
 MMControl1.DeviceType = "CDAudio"
End Sub

Private Sub MMControl1_EjectClick(Cancel As Integer)
MMControl1.UpdateInterval = 0
MMControl1.Command = "Eject"
MMControl1.Command = "Close"
command2.Enabled = True

End Sub

Private Sub MMControl1_StatusUpdate()

 Static OldPos

 'Asettaa aikayksikön
 MMControl1.TimeFormat = MCI_FORMAT_TMSF

 ' Jos uusi raita
 If MMControl1.Position <> OldPos Then
  Form1.Caption = "CD-soitin - Raita" + Str$(MMControl1.Position And &HFF)
 End If

 'Päivittää muuttujan
 OldPos = MMControl1.Position

End Sub


Private Sub MMControl1_StopClick(Cancel As Integer)
MMControl1.To = MMControl1.Start
MMControl1.Command = "Seek"
MMControl1.Track = 1

End Sub

StiNgeR [10.05.2002 12:58:54]

#

Tuo toimii myös suoraan MCI-komennoilla ilman mitään ulkoisia komponentteja.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta