Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit: QB: Sekuntikello

Antti Laaksonen [17.02.2002 15:46:40]

#

QBasicissa on näppärä komento TIMER, jonka avulla saa tarkan ajan selville. Tämä ohjelma luo sekuntikellon joka mittaa aikaa sekuntikellon tapaan, siis sadasosasekuntien tarkkuudella. Erotuksena tavallisiin sekuntikelloihin ohjelma osaa mitata myös tunnit minuuttien ja sekuntien lisäksi.

CLS
a = TIMER
DO
  aika = TIMER - a
  ssekunti$ = MID$(STR$(INT((aika - INT(aika)) * 100) / 100) + "00", 3, 2)
  tunti$ = RIGHT$("00" + MID$(STR$(INT(aika / 3600)), 2, 2), 2)
  aika = aika - VAL(tunti$) * 3600
  minuutti$ = RIGHT$("00" + MID$(STR$(INT(aika / 60)), 2, 2), 2)
  aika = aika - VAL(minuutti$) * 60
  sekunti$ = RIGHT$("00" + MID$(STR$(INT(aika)), 2, 2), 2)
  aika = aika - VAL(sekunti$)

  LOCATE 1: PRINT tunti$ + ":" + minuutti$ + ":" + sekunti$ + "." + ssekunti$
LOOP WHILE INKEY$ <> CHR$(13)

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta