Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: VB6: VB:llä oletus seilain tietoon

Tulilintu [05.04.2002 11:40:22]

#

Voiko Visual Basicillä saada tietoon oletus selaimen?

Antti Laaksonen [07.04.2002 17:06:42]

#

Jos haluat käynnistää jonkun html-sivun oletusselaimella, lienee helpointa menetellä näin:

ShellExecute 0&, vbNullString, "http://www.sivunosoite.fi", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus

Tarvitset lisäksi ShellExecute-API-käskyn määrittelyn vaikka moduuliin:

Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Tulilintu [08.04.2002 11:13:52]

#

Kiitti tota mä just tarvitsin

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta